CEO việt nam
Fllow usKênh facebook ceoKênh twitterKênh Google+Kênh facebook

Hotline: 0986 77 66 22

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

CEO QUẢN TRỊ

CEO trong nền kinh tế nhà nước
thường tập trung vào QUAN HỆ
CEO trong nền kinh tế tư nhân
phải tập trung vào QUẢN TRỊ

3 YẾU TỐ TẠO NÊN MỘT CEO QUẢN TRỊ ĐÍCH THỰC

1

Tạo ra sân chơi

Xây dựng chiến lược và mô hình kinh doanh khả thi

2

Tạo ra luật chơi

Xây dựng chính sách để thu hút nhân tài

3

Kiểm soát luật chơi

Hệ thống báo cáo và xử lý báo cáo tự động.

ĐIỀU CHÚNG TÔI THỰC SỰ MONG MUỐN

• Bạn đạt được hiệu quả kinh doanh
• Bạn kiểm soát được sức khỏe doanh nghiệp
• Bạn có thời gian cho cuộc sống.

6 GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1

Cung cấp hệ tư tưởng

Tạo ra doanh nghiệp vận hành tư động bằng trí tuệ của CEO quản trị

2

Cung cấp hệ tư duy

Kiểm soát thông số sức khỏe của doanh nghiệp và hành trình phát triển doanh nghiệp

3

Cung cấp hệ công cụ

- Cung cấp tư duy xây dựng công cụ
- Xây dựng trọn bộ công cụ mẫu cho doanh nghiệp và các bộ phận

4

Cung cấp hệ vận hành

Hướng dẫn triển khai công cụ vào doanh nghiệp một cách phù hợp với hệ thống nhân sự và nguồn lực thực tế của doanh nghiệp.

5

Cung cấp hệ báo cáo

- Xây dựng báo cáo mẫu cho từng phòng ban
- Đọc được ý nghĩa của các thông số
- Phân cấp xử lý các thông số

6

Cung cấp hệ sửa chữa

- Hướng dẫn phân tích tìm nguyên nhân khi kết quả chưa tốt
- Đào tạo nhân sự cấp cao cho công ty

Chương trình thuộc bản quyền của Tập đoàn CEO Việt Nam
Do trực tiếp Chủ tịch Tập đoàn thiết kế và đào tạo

Doanh nhân - Chuyên gia Ngô Minh Tuấn

- Hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn và vận hành cho các tập đoàn, các tổng công ty và doanh nghiệp lớn: Euro window, Vnsteel Thăng Long, VNPT, …..
-  Đào tạo cho hàng trăm CEO thuộc tập đoàn và tổng công ty trên toàn quốc
- Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Học phần Mục Tiêu Công cụ nhận được
Học phần 1 CEO VỚI XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC  
- Chiến lược về sản phẩm Chỉ ra lợi thế sản phẩm của mình so với đối thủ cạnh tranh, từ đó đưa ra chìa khoá truyền thông/ Marketing và bán hàng. Từ đó CEO có cơ sở xây dựng chiến lược sản phẩm: sản phẩm dẫn, sản phẩm lợi nhuận... Bảng so sánh và đánh giá sản phẩm với đối thủ cạnh tranh
- Chiến lược khách hàng
- Chiến lược thị trường
Chỉ ra chính xác phân khúc khách hàng mục tiêu, nơi tập trung khách hàng mục tiêu là thị trường mục tiêu, so sánh được điểm mạnh và điểm yếu của mình với đối thủ cạnh tranh là cơ sở để CEO lựa chọn được kênh phân phối tiếp cận thị trường phù hợp. Bảng phân tích điểm mạnh/ điểm yếu so với đổi thủ cạnh tranh
- Xu thế phát triển
- Đánh giá thị trường
- Đánh giá thị trường ngành
Đánh giá được xu thế phát triển của thị trường chung, thị trường ngành, từ đó đánh giá được xu thế phát triển của doanh nghiệp và tính bền vững của doanh nghiệp... Biểu mẫu đánh giá thị trường và phương pháp đánh giá xu thế phát triển của doanh nghiệp
- Xây dựng hệ mục tiêu Mục tiêu về lợi nhuận, doanh số, thị trường và tính bền vững của doanh nghiệp ... Sơ đồ chi tiết các bước xây dựng chiến lược để áp dụng vào doanh nghiệp của mình
Học phần 2 CEO VỚI KẾ HOẠCH CÁC PHÒNG BAN  
- Mô hình kênh phân phối Các mô hình kênh phân phối và phương pháp lựa chọn kênh phân phối phù hợp với từng sản phẩm thực tế. Mẫu kế hoạch kinh doanh với từng dòng sản phẩm
- Lập kế hoạch kinh doanh Chỉ ra chính xác con đường để đạt hệ mục tiêu đã đề ra (Doanh số, lợi nhuận...), nhân sự triển khai kế hoạch, công cụ triển khai, chi phí triển khai, công tác chuẩn bị nguồn lực và bộ thông số kiểm soát hiệu quả Mẫu kế hoạch kinh doanh với từng dòng sản phẩm
- Kế hoạch nhân sự
- Kế hoạch công cụ dụng cụ
- Kế hoạch tài chính kế toán
- Đánh giá hiệu quả
Chuẩn bị nguồn lực trước khi triển khai , dự toán được chi phí nhân sự, chi phí công cụ dụng cụ và các khoản chi phí khác, từ đó đánh giá được tỷ lệ chi phí trên doanh số là cơ sở để đánh giá tính khả thi của kế hoạch kinh doanh Bản kế hoạch kinh doanh
Học phần 3 CEO VỚI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DÒNG TIỀN VÀ THÔNG SỐ KIỂM SOÁT SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP  
- Thông số kiểm soát sức khỏe của doanh nghiệp
- Thông số kiểm soát sức khỏe của từng bộ phận
Xây dựng được Cashflow và nắm được 11 thông số đo lường sức khoẻ doanh nghiệp và xây dựng được bộ thông số kiểm soát sức khoẻ cho từng bộ phận, từ đó CEO quản trị doanh nghiệp hoàn toàn bằng những con số và bằng lý trí - Bảng thông số đo lường sức khoẻ doanh nghiệp
- Bảng thông số đo lường sức khoẻ từng bộ phận trong doanh nghiệp
Học phần 4 ĐẠO PHẬT VÀ ỨNG DỤNG ĐẠO PHẬT TRONG KINH DOANH (PHẦN 1)  
  Giúp CEO biết phương pháp ứng dụng đạo Phật trong vận hành kinh doanh nhằm hiệu quả và an lạc.  
Học phần 5 CEO VỚI XÂY DỰNG HỒ SƠ GỌI VỐN VÀ PHƯƠNG PHÁP HUY ĐỘNG VỐN  
  Tìm được chính xác nhà đầu tư của mình là ai? Họ muốn gì? Cách xây dựng hồ sơ kêu gọi vốn, cách tổ chức hội nghị đầu tư kêu gọi vốn .... Mẫu hồ sơ gọi vốn
Học phần 6 CEO VỚI PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG VẬN HÀNH TỰ ĐỘNG CHO TOÀN DOANH NGHIỆP  
- Quy trình cho từng bộ phận
- Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
Giúp CEO xây dựng được hệ thống doanh nghiệp vận hành theo quy trình tự động, cơ cấu doanh nghiệp tối ưu - Mẫu quy trình
- Mẫu sơ đồ tổ chức doanh nghiệp
- Mô tả công việc cho từng bộ phận, vị trí
- Chính sách nhân sự và cơ chế lương
- Khung năng lực cho từng vị trí công việc
- Báo cáo mẫu cho từng bộ phận, vị trí
Nhân sự chủ động và tự động khi hiểu rõ vai trò, vị trí, mô tả công việc, chính sách, khung năng lực, KPI của mình trong doanh nghiệp. CEO có thể đánh giá được hiệu quả làm việc của hệ thống, nhân sự bất kỳ lúc nào thông qua các báo cáo - Mẫu mô tả công việc
- Mẫu chính sách lương, thưởng
- Mẫu khung năng lực
- Mẫu báo cáo
- Kỹ năng tổ chức cuộc họp, tìm nguyên nhân, giải pháp và hành động Các cuộc họp không còn dài dòng theo lối kể chuyện, hoàn toàn chuyển sang báo cáo thông số hiệu quả, CEO biết cách đọc và hiểu ý nghĩa các thông số để tìm nguyên nhân và có cơ sở đưa ra giải pháp và hành động một cách tự tin Phương pháp tổ chức cuộc họp và kỹ năng đọc thông số báo cáo
Học phần 7 ĐẠO PHẬT VÀ ỨNG DỤNG ĐẠO PHẬT TRONG KINH DOANH (PHẦN 2)  
  Giúp CEO biết cách ứng dụng đạo Phật để tạo thành một doanh nghiệp biết đoàn kết, yêu thương, khát khao làm việc.  
Học phần 8 CEO VỚI CÁC KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO  
- Kỹ năng thỏa thuận với HĐQT để vận hành không bị mâu thuẫn
- Kỹ năng tuyển dụng và đào tạo nhân sự cấp cao
- Kỹ năng tạo động lực cho quản lý cấp trung
Giúp CEO có được kỹ năng vận hành doanh nghiệp, kỹ năng tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, đào thải nhân sự hiệu quả, cách tạo động lực cho nhân viên, kỹ năng điều tiết cảm xúc con người để giải quyết những mâu thuẫn Có được phương pháp và sử dụng được ngay sau buổi học

ĐỊA ĐIỂM VÀ KHÔNG GIAN HUẤN LUYỆN

ASEAN RESORT THẠCH THẤT HÒA LẠC
tại TP. Hà Nội 
KHU DU LỊCH BÌNH QUỚI 2
tại TP. Hồ Chí Minh 

CẢM XÚC CỦA CÁC CEO SAU KHÓA HỌC

MẢNH GHÉP ĐỂ TRỞ THÀNH CEO QUẢN TRỊ ĐÍCH THỰC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký ngay

Để nhận thông tin tư vấn về chương trình, vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây,
chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất
Họ và tên *
Số điện thoại *
Năm sinh *
Email
Đơn vị công tác *
Đăng ký
Tham gia nhận bản tin