CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CEO SHARK - HUY ĐỘNG VỐN VÀ TRIỂN KHAI HUY ĐỘNG VỐN

Những người đã có kinh nghiệm vận hành.

Có nhu cầu huy động vốn Kinh doanh để mở rộng hoạt động kinh doanh hiện tại hoặc triển khai thêm các ý tưởng kinh doanh khác.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Huấn luyện nhà gọi vốn về phương pháp gọi vốn khoa học và có tính thuyết phục Nhà đầu tư.

Tổ chức gọi vốn tại Cộng đồng Doanh nhân CEO Việt Nam ngay sau chương trình.        
    
    
 

BỐ CỤC VÀ THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

GIAI ĐOẠN NỘI DUNG CHÍNH THỜI LƯỢNG

Giai đoạn 1:

Huấn luyện phương pháp gọi vốn khoa học và có tính thuyết phục Nhà đầu tư.

02 ngày

Giai đoạn 2:

Tổ chức huy động vốn
(sau 10 ngày kể từ khi kết thúc Giai đoạn 1)

02 ngày

NỘI DUNG CHI TIẾT

NỘI DUNG MỤC TIÊU THỜI LƯỢNG CÔNG CỤ

Giai đoạn 1:
Huấn luyện phương pháp gọi vốn khoa học và có tính thuyết phục Nhà đầu tư.

.

.

.

1.1. Tâm lý của Nhà đầu tư và các thông số Nhà đầu tư cần được cung cấp.

Người gọi vốn hiểu được Nhà đầu tư cần gì để mình chuẩn bị những dữ kiện chứng minh và đáp ứng nhu cầu của Nhà đầu tư.

02 buổi.

1. Sơ đồ Tâm lý Nhà đầu tư.
2. Bảng thông số Nhà đầu tư cần được cung cấp.

1.2. Các công việc mà Người gọi vốn phải làm trước khi trình bày với Nhà đầu tư.

Giúp Người gọi vốn từng bước thực hiện các hành động và chuẩn bị chi tiết trước khi trình bày Dự án với Nhà đầu tư.
 

01 buổi.

3. Bảng đầu mục các công việc cần thực hiện

1.3. Hướng dẫn xây dựng bộ công cụ gọi vốn

Thực hành xây dựng ngay một bộ công cụ gọi vốn để hiểu được mục tiêu và cách làm cụ thể từng công việc.
 

01 buổi.

4. Thực hành xây dựng các công cụ.

Giai đoạn 2:
Tổ chức huy động vốn
(sau 10 ngày kể từ khi kết thúc Giai đoạn 1)

.

.

.

2.1. Người gọi vốn đăng ký trình bày Dự án trước các Nhà Đầu tư.

Được quyền ưu tiên trong Chương trình Huy động vốn: 08 Người gọi vốn / 1 Chương trình / 1 năm
 

.

5. Bản đăng ký Dự án gọi vốn

2.2. Tổ chức Người gọi vốn trình bày dự án huy động vốn tại Tập đoàn CEO 

Thẩm định tính khả thi của Dự án và thực hiện thủ tục đầu tư các Dự án được lựa chọn.
 

04 buổi

6. Phòng thuyết trình Dự án huy động vốn

2.3. Nội dung và thời lượng trình bày 1 Dự án Huy động vốn

+ Người gọi vốn trình bày Dự án và mong muốn với cộng đồng các Nhà đầu tư.

+ Phản biện của Cộng đồng các Nhà đầu tư và ý kiến thuyết phục của chủ Dự án.

+ Thoả thuận chung và chốt kế quả đầu tư, ký Biên bản ghi nhớ.

.

7. Biên bản ghi nhớ sơ bộ

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

                                Mr. NGÔ MINH TUẤN

                                      Chủ tịch HĐQT

                              Tập Đoàn CEO Việt Nam
                 Bao gồm 12 công ty con vận hành tự động.

THỜI LƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI THAM GIA

                                                                                                     Tổng thời lượng           :   08 buổi - 04 ngày.

                                                                                                     - Thời lượng huấn luyện tập chung: 04 buổi.

                                                                                                     - Thời lượng tổ chức huy động vốn cho các Dự án được lựa chọn: 04 buổi.  

                                                                                                      Số lượng người tham gia

                                                                                                      - Huấn...

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC TỔ CHỨC DUY NHẤT 01 KHOÁ TRONG NĂM 2019

tham gia cùng chúng tôi để những ý tưởng lớn của bạn được chắp cánh một cách đầy khả thi

ĐĂNG KÝ NGAY

*Anh/chị vui lòng điền đầy đủ thông tin chi tiết dưới đây.