ceo corporetion

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

1. Giúp học viên xây dựng doanh nghiệp khởi nghiệp thành công bằng các công cụ kiểm soát cơ hội, nguồn lực, vận hành chi tiết

2. Giúp học viên xây dựng được lộ trình phát triển doanh nghiệp để từng bước định vị tầm nhìn 

3. Giúp doanh nghiệp khởi nghiệp lựa chọn thời điểm tăng tốc trên cơ sở phân tích thông số 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

1. Người có nhu cầu khởi nghiệp

2. Chủ doanh nghiệp, Giám đốc công ty có quy mô nhỏ

THỜI GIAN HUẤN LUYỆN

1. Phương pháp huấn luyện: Online
2. Thời gian huấn luyện: 60 ngày

BỐ CỤC CHƯƠNG TRÌNH

DANH MỤC HUẤN LUYỆN

Chương I: Tìm sự khác biệt

Chương II: Triển khai thử nghiệm

Chương III: Mô hình Doanh Nghiệp tối giản

Chương IV: Kế hoạch kinh doanh

Chương V: Bảng CCSC

Chương VI: Đánh giá hiệu quả

Chương VII: Triển khai

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

DANH MỤC HUẤN LUYỆN STT TÊN BÀI MỤC TIÊU CÔNG CỤ MẪU

Chương I.
Tìm sự khác biệt

I.1

Sản phẩm

Tìm được sự khác biệt giữa sản phẩm của doanh nghiệp với đối thủ cạnh tranh theo 4 mặt trận: Công năng; niềm tin; dịch vụ; cảm xúc

Bảng phân tích sản phẩm
CC I.1

 

I.2

Thị trường

Tìm được thị trường ngách, và phân tích nhu cầu thật sự của thị trường 

Bảng phân tích thị trường 
CC I.2

 

I.3

Con người

Biết cách phân tích năng lực của nhân sự hiện có, biết cách tổ chức nhân sự thành một khối sức mạnh: Tạo sự khác biệt

Bảng phân tích nhân sự 
CC I.3

 

I.4

Quan hệ

Biết cách phân tích và tìm kiếm các mối quan hệ, đảm bảo tính khả thi trong triển khai

Bảng phân tích quan hệ 
CC I.4

Chương II. 
Triển khai thử nghiệm

II.1

Tinh thần thử nghiệm

Biết rõ giá trị của thử nghiệm để triển khai khoa học

 

 

II.2

Sản phẩm thử nghiệm 

Biết cách lựa chọn sản phẩm thử nghiệm 

Bảng phân tích sản phẩm và đối tượng khách hàng 
CC II.2

 

II.3

Đối tượng thử nghiệm

Biết cách phân tích sản phẩm, tìm ra khách hàng mục tiêu để thử nghiệm 

Bảng phân tích sản phẩm và đối tượng khách hàng 
CC II.2

 

II.4

CCSC là gì?

Biết cách lập bảng CCSC và phân tích thông số CCSC

Bảng CCSC mẫu 
CC II.4

 

II.5

Bảng CCSC trước thử nghiệm

Xây dựng bộ công cụ test dự án trước khi triển khai

 

 

II.6

Triển khai thử nghiệm

Biết cách xây dựng bộ công cụ kiểm soát hiệu quả thử nghiệm để phân tích sau triển khai

 

 

II.7

Bảng CCSC sau thử nghiệm

Cập nhật số liệu thử nghiệm trên bảng CCSC

 

 

II.8

Phân tích tính khả thi của dự án

Biết cách sử dụng CCSC để phân tích tính khả thi của dự án

Bảng phân tích khả thi 
CC II.8

Chương III. 
Mô hình Doanh Nghiệp tối giản

III.1

Quy trình bán hàng

Biết cách đóng gói quy trình bán hàng 

 

 

III.2

CCTC & Mô tả công việc

Biết cách xây dựng mô hình kinh doanh và cơ cấu tổ chức 

CCTC & MTCV (mẫu)
CC III.2

 

III.3

Luật chơi

Biết cách đóng gói các luật chơi: Quy chế lương thưởng; Nội quy doanh nghiệp cho mọi vị trí trong doanh nghiệp

Bộ luật chơi (mẫu) ở 1 vị trí
CC III.3

 

III.4

Lộ trình phát triển

Biết cách xây dựng lộ trình phát triển của doanh nghiệp, điểm nhận diện để triển khai chặng mới

Sơ đồ phát triển doanh nghiệp 
CC III.4

Chương IV.
Kế hoạch kinh doanh

IV.1

Thế nào là kế hoạch kinh doanh chuyên nghiệp

Biết rõ giá trị thực tiễn của từng hạng mục kinh doanh để đảm bảo một kế hoạch khả thi 

Mẫu kế hoạch kinh doanh 
CC IV.1

 

IV.2

Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh

Biết cách lập mới hoặc sử dụng kế hoạch kinh doanh mẫu

 

Chương V. 
Bảng CCSC

V.1

Lập bảng CCSC triển khai

Biết cách triển khai bảng CCSC doanh nghiệp 

CCSC (mẫu)
CC V.1

 

V.2

Kiểm soát thông số CCSC

Biết cách xây dựng quy trình và biểu mẫu để kiểm soát thông số trong CCSC

Sơ đồ kiểm soát 
 CC V.2

 

V.3

Sử dụng CCSC

Biết cách sử dụng bảng CCSC để phân tích điểm hòa vốn, nguồn vốn lưu động 

 

 

V.4

Phương pháp tính tổng mức đầu tư

Biết cách xây dựng được tổng mức đầu tư cho đến khi doanh nghiệp sống sót

Bảng tổng mức đầu tư (mẫu) 
CC V.4

Chương VI. 
Đánh giá hiệu quả

VI.1

Bảng phân tích hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Biết cách phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên cơ sở các thông số 

Bảng phân tích hiệu quả 
CC VI.1

 

VI.2

Đóng gói tài liệu cổ đông 

Biết cách xây dựng bộ tài liệu hoàn chỉnh để các cổ đông ký kết thực hiện

Bộ tài liệu ký kết của cổ đông (mẫu)
CC VI.2

Chương VII. 
Triển khai

VII.1

Quy trình tổ chức họp cổ đông

Biết cách tổ chức cuộc họp cổ đông khoa học và ký kết để thực hiện

 

 

VII.2

Công tác chuẩn bị

Biết cách xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, phương tiện để triển khai đơn giản, đúng thứ tự và hiệu quả

 

 

VII.3

Công tác triển khai

Biết cách xây dựng hệ thống tài liệu triển khai đơn giản để kiểm soát hiệu quả và dễ phân tích để điều chỉnh

Mẫu báo cáo công việc (mẫu) cho các vị trí 
Bộ CC VII.3

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

Ông: NGÔ MINH TUẤN

Chủ tịch kiêm TGĐ Tập Đoàn CEO Việt Nam

QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN

1. Được hưởng các chính sách nội bộ của Tập đoàn CEO Việt Nam

2. Được hỗ trợ về chuyên môn trong suốt thời gian học.

ĐĂNG KÝ THAM GIA NGAY CHƯƠNG TRÌNH

Anh/Chị vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây để nhận được hỗ trợ!