ceo corporetion

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

1. Xây dựng được mô hình Marketing dựa trên tình hình thực tế của ngành hàng, thị trường & nguồn lực của doanh nghiệp 

2.  Xây dựng được CCTC, định biên nhân sự & lập kế hoạch Marketing dựa trên đề bài của doanh nghiệp 

3.  Vận hành và điều chỉnh phòng Marketing nhằm đạt được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bằng hệ thống các chỉ số phân tích

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Hiện đang làm CEO , Chủ tịch HĐQT: Học để hiểu và điều hành

Hiện đang làm Trưởng phòng Marketing, Giám Đốc Marketing: Học để vận hành chuyên nghiệp

Hiện đang làm GĐ Kinh doanh: Học để giám sát & hỗ trợ hệ thống

THỜI GIAN HUẤN LUYỆN

1. Phương pháp huấn luyện:

Online: 60 ngày

Offline: 2,5 ngày

BỐ CỤC CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

Chương I: Tổng quan về chương trình

Chương II: Xây dựng mô hình Marketing

Chương III: Setup hệ thống Marketing

Chương IV: Xây dựng quy chế tính lương

Chương V: Vận hành hệ thống

Chương VI: Nhân bản hệ thống

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

DANH MỤC HUẤN LUYỆN STT TÊN BÀI MỤC TIÊU CÔNG CỤ MẪU

Chương I: Tổng quan về chương trình
 

1

Luồng luân chuyển tâm lý khách hàng
 

Giúp Học viên phân tích được quá trình chuyển đổi tâm
lý của khách hàng

CC I.1

 

2

5 vai trò trụ cột của hệ thống Marketing

Giúp Học viên biết được vai trò của Marketing, từ đó hình thành tư duy để xây dựng hệ thống

CC I.2

 

3

Tổng quan chương trình huấn luyện

Giúp Học viên biết và thực hiện lộ trình học tập của khóa huấn luyện

CC I.3

Chương II: Xây dựng mô hình Marketing

1

Phân tích sản phẩm

Phân tích sản phẩm dựa trên 4 trụ cột: công năng sản phẩm; niềm tin của khách hàng; dịch vụ của hệ thống; cảm xúc của khách hàng
 

CC II.1

 

2

Phân tích khách hàng mục tiêu

Giúp Học viên tìm ra chân dung khách hàng mục tiêu

CC II.2

 

3

Phân tích thói quen của khách hàng mục tiêu

Giúp Học viên tìm ra: sở thích; thói quen mua hàng; thói quen tiếp cận thông tin; hành vi mua hàng; thói quen tiêu tiền

CC II.3

 

4

Chiến lược sản phẩm

Căn cứ phân tích mức độ cạnh tranh, Học viên tự lập được chiến lược phát triển sản phẩm trong hệ thống

CC II.4

 

5

Định giá sản phẩm

Phương pháp định giá sản phẩm nhằm tạo ra "phễu" Marketing và tối ưu lợi nhuận

CC II.5

 

6

Xây dựng mô hình Marketing

Giúp Học viên biết cách xây dựng mô hình Marketing dựa trên khách hàng mục tiêu; nguồn lực của hệ thống; chiến lược phát triển của doanh nghiệp

CC II.6

Chương III: Setup hệ thống Marketing

1

Các hạng mục chi phí trong Marketing & Tư duy sử dụng chi phí hiệu quả

Giúp Học viên hình thành các khái niệm chi phí và vai trò của từng chi phí tác động lên hiệu quả hoạt động của hệ thống Marketing

CC III.1

 

2

Tiếp nhận đề bài của doanh nghiệp

Tiếp nhận CCSD và đề xuất điều chỉnh nếu có

CC III.2

 

3

Xây dựng CCTC & Định biên nhân sự

Giúp Học viên tự xây dựng được CCTC & Biết cách định biên nhân sự

CC III.3

 

4

Lập kế hoạch sử dụng ngân sách xây dựng hệ thống

Giúp Học viên xây dựng được kế hoạch sử dụng ngân sách xây dựng hệ thống
 

CC III.4

 

5

Lập kế hoạch sử dụng ngân sách quảng cáo

Giúp Học viên xây dựng được kế hoạch sử dụng ngân sách quảng cáo

CC III.5

 

6

Lập kế hoạch sử dụng ngân sách chính sách đại lý

Giúp Học viên xây dựng được kế hoạch sử dụng ngân sách chính sách đại lý

CC III.6

 

7

Lập kế hoạch sử dụng ngân sách chính sách khách hàng

Giúp Học viên xây dựng được kế hoạch sử dụng ngân sách chính sách khách hàng

CC III.7

 

8

Lập kế hoạch sử dụng ngân sách chính sách chăm sóc khách hàng

Giúp Học viên xây dựng được kế hoạch sử dụng ngân sách chính sách chăm sóc khách hàng

CC III.8

 

9

Lập kế hoạch sử dụng ngân sách chính sách nghiên cứu thị trường

Giúp Học viên xây dựng được kế hoạch sử dụng ngân sách chính sách nghiên cứu thị trường

CC III.9

 

10

Lập kế hoạch Marketing hệ thống

Giúp Học viên xây dựng được kế hoạch Marketing hệ thống

CC III.10

Chương IV: Xây dựng quy chế tính lương

1

Công thức tính lương

Giúp Học viên hiểu được bản chất và ý nghĩa của từng con số trong công thức tính lương

CC IV.1

 

2

Quy chế lương thâm niên & lương lễ, tết, phép

Giúp Học viên xây dựng được mức lương thâm niên, lương lễ, tết, phép

CC IV.2

3

Nội quy phòng

Giúp Học viên xây dựng được nội quy của phòng

CC IV.3

 

4

Quy định lương cứng & chiết khấu

Giúp Học viên biết cách xây dựng Lương cứng & chiết khấu một cách linh hoạt trong mỗi khoảng thời điểm để phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp

CC IV.4

 

5

Bảng quy đổi doanh thu chính sách

Giúp Học viên biết cách sử dụng các hệ số quy đổi doanh thu để điều chỉnh chiến lược

CC IV.5

 

6

Hiệu quả vận hành nhân sự

Giúp Học viên đo được hiệu quả của từng nhân sự, từ đó áp dụng chính sách nâng lương, hoặc sa thải tự động

CC IV.6

 

7

Bảng lương mẫu

Giúp Học viên biết kiểm soát bảng lương của hệ thống Marketing

CC IV.7

 

8

Điều chỉnh chi tiết quy chế tính lương & ban hành

Căn cứ quỹ lương, Học viên được hướng dẫn cách điều chỉnh để không vượt hạn mức quỹ lương, từ đó ban hành hệ thống văn bản chính thức

CC IV.8

Chương V: Vận hành hệ thống

1

Mẫu kế hoạch Marketing cho nhân viên & team

Biết cách xây dựng kế hoạch mẫu cho nhân viên & đội nhóm

CC V.1

 

2

Mẫu báo cáo Marketing cho nhân sự & team

Biết cách xây dựng báo cáo mẫu cho nhân viên & đội nhóm

CC V.2

3

Tuyển dụng & đào tạo nhân sự

Biết cách tuyển dụng & đào tạo nhân sự

CC V.3

4

Kỹ năng họp giao ban

Biết cách họp giao ban hiệu quả

CC V.4

 

5

Kỹ năng dẫn dắt đội nhóm

Biết cách hỗ trợ và định hướng công việc cho nhân viên mà không gây xung đột

CC V.5

Chương VI: Nhân bản hệ thống

1

Đóng gói tài liệu theo vị trí nhân sự

Biết cách phối hợp với phòng HCNS đóng gói tài liệu theo từng vị trí nhân sự để vận hành online

CC VI.1

 

2

Chiến lược đào tạo chuyên môn

Biết cách xây dựng kế hoạch đào tạo chuyên môn

CC VI.2

 

3

Chiến lược đào tạo nhân bản

Biết cách xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ nguồn để nhân bản hệ thống

CC VI.3

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

Ông: NGÔ MINH TUẤN

Chủ tịch kiêm TGĐ Tập Đoàn CEO Việt Nam

QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN

1. Được hưởng các chính sách nội bộ của Tập đoàn CEO Việt Nam

2. Được hỗ trợ về chuyên môn trong suốt thời gian học.

ĐĂNG KÝ THAM GIA NGAY CHƯƠNG TRÌNH

Anh/Chị vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây để nhận được hỗ trợ từ bộ phận tư vấn.