KHÓA HỌC CEO QUẢN TRỊ

Ứng dụng cơ chế khoán toàn diện CCVE (BSC, CCSC, CCSD, CCSP) cho từng phòng ban, từng nhân viên .

Tự động hóa bằng phần mềm CEO Brain 2.0

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Xây dựng chiến lược phát triển khoa học hiệu quả thông qua các công cụ điều khiển tài chính trung tâm của doanh nghiệp (CCSC). 

Giúp CEO vận hành Doanh nghiệp tự động bằng hệ thống điều khiển...

Xem thêm

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

               Chủ tịch HĐQT Doanh nghiệp  để hỗ trợ Giám đốc điều hành.

               Giám đốc điều hành  để vận hành Doanh nghiệp.

               Giám đốc nhân sự  để xây dựng luật chơi và tuyển dụng.

               Kế toán trưởng  để giám sát luật chơi và tài chính cho Doanh nghiệp.

BỐ CỤC VÀ THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

GIAI ĐOẠN NỘI DUNG CHÍNH THỜI LƯỢNG

     Giai đoạn 1

Sử dụng phần mềm online để học và thực hành.

Từ lúc giao dịch thành công khóa học (thanh toán 100% học phí khóa học).

     Giai đoạn 2

Học Offline cùng các Giảng viên

"3 ngày 3 đêm"
- Học chuyên môn: 3 ngày
- Chia sẻ Đạo Phật và cuộc sống: 1 tối
- Gala dinner giao lưu: 1 tối

     Giai đoạn 3

Tiếp tục sử dụng "CEO Brain Giám đốc điều hành" sau khóa học để phối hợp với các Phòng ban.

Tham gia "Cộng đồng Doanh nhân CEO Việt Nam", trong đó có các chuyên gia thấu hiểu, đã vận hành thành thạo hệ thống CCSC, CCSD và CCSP."

30 ngày sau khóa học

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG MỤC TIÊU CÔNG CỤ NHẬN ĐƯỢC

Giai đoạn 1:

Nhận Bộ công cụ online để xây dựng chiến lược năm 2019:

- Video hướng dẫn sử dụng, giúp CEO biết cách sử dụng Phần mềm: "CEO Brain Giám đốc điều hành".
- Cung cấp user, password để CEO cùng với các cộng sự hoàn thiện sơ bộ các bộ điều khiển tự động trong DN, bao gồm: CCSC, CCSD, CCSP.

Nhận diện được mô hình kinh doanh của Doanh nghiệp.
Dựa trên thông số lịch sử của Doanh nghiệp:
- Xây dựng được cơ cấu tổ chức.
- Điền được doanh thu cũ.
- Điền được chi phí cũ.
- Ra được mức lương trung bình cũ của nhân viên.
- Ra được hạn mức chi phí cũ.
- Điều chỉnh hạn mức chi phí cho năm 2019.
- Xây dựng được doanh thu năm 2019.
- Xây dựng được kế hoạch chi phí cho năm 2019.
- Xây dựng được bộ máy tổ chức cho năm 2019.
- Xây dựng được mức lương trung bình năm 2019.
- So sánh hạn mức, mức lương trung bình cũ và mới để đánh giá được tính khả thi của kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Phần mềm "CEO Brain Giám đốc điều hành" cho bạn xuất in được:
- Cơ cấu tổ chức cũ
- Hạn mức chi phí cũ
- Bảng dòng tiền cũ
- Cơ cấu tổ chức mới
- Hạn mức chi phí mới
- Bảng dòng tiền mới.

Giai đoạn 2:

.

.

Chân dung CEO vận hành Doanh nghiệp tự động và các công việc phải làm để đạt được mục tiêu.

Giúp CEO hiểu rõ Thế nào là Doanh nghiệp vận hành tự động và những việc CEO cần phải làm.

Bộ tài liệu giảng dạy chi tiết cùng những điểm "key" mấu chốt của Chủ Tịch Ngô Minh Tuấn.

Thẻ điểm cân bằng Doanh nghiệp.

Giúp CEO hiểu được 4 mặt trận quan trọng trong Doanh nghiệp là: Tài chính - Khách hàng - Quy trình - Nhân sự để tạo được sự cân bằng tổng thể và phát triển bền vững cho Doanh nghiệp. CEO sẽ biết được mặt trận nào là gốc và các tác động vào đâu, lộ trình như thế nào để tối ưu hóa thời gian và nguồn lực mà vẫn mang lại hiệu quả cao.

.

Huấn luyện CEO xây dựng bộ điều khiển Doanh nghiệp tự động CCSC trên excel để chuẩn hóa trên phần mềm "CEO Brain Giám đốc điều hành".

Giúp CEO hiểu được luồng luân chuyển, bảng dòng tiền trong toàn bộ Doanh nghiệp: từ Khách hàng, doanh số, chính sách chiết khấu, dông nợ, doanh thu; đến chi phí, quỹ lương cho khối kinh doanh và các khối hỗ trợ; đến lợi nhuận, đầu tư, dòng tiền thực --> Qua đó thấy được sức khỏe thực sự của Doanh nghiệp và tạo ra sự cân bằng hiệu quả giữa Khách hàng - Nhân viên - Chủ Doanh nghiệp --> Cài đặt được chiến lược thông qua các hạn mức khoán trên kênh.

Bộ công cụ CCSC, CCSD, CCSP cùng các điểm hướng dẫn "mấu chốt".

Huấn luyện CEO xây dựng bộ điều khiển DN tự động CCSD và CCSP trên excel để chuẩn hóa trên phần mềm "CEO Brain Giám đốc điều hành".

Giúp CEO hiểu được cách phân bổ chi tiết các hạng mục quan trọng gồm mục tiêu, quỹ lương, chi phí xuống từng phòng ban; qua đó tiếp tục cụ thể hóa thành luật chơi KPI, quy chế lương thưởng thực sự hấp dẫn để thu hút nhân tài và khiến các phòng ban cùng đội ngũ nhân sự tự chủ vận hành tự động và hiệu quả cao, kết nối chặt chẽ từ chiến lược và mục tiêu của Doanh nghiệp xuống tới từng cá nhân.

Bộ công cụ CCSC, CCSD, CCSP cùng các điểm hướng dẫn "mấu chốt".

Huấn luyện CEO ứng dụng bộ điều khiển CCSC để gọi vốn, tuyển dụng nhân tài, mở rộng Doanh nghiệp tự động, quản trị Doanh nghiệp tự động và vai trò của Giám đốc nhân sự, Giám đốc tài chính - Kế toán, Giám đốc kinh doanh, Giám đốc sản xuất trên hệ thống CCSC.

- Giúp CEO biết cách xây dựng bảng dòng tiền, luật chơi, bộ điều khiển CCSC cho các dự án đầu tư mới, các chuỗi kinh doanh --> Thể hiện rõ và thuyết phục về tính khả thi và hiệu quả kinh doanh --> Qua đó thu hút được các nhà đầu tư và nhân tài tham gia cùng xây dựng và đẩy nhanh tốc độ phát triển của hệ thống.
- Không chỉ áp dụng cho khối kinh doanh, CEO còn biết cách ứng dụng CCSC cho các Khối hỗ trợ để thu hút và phát huy tối đa năng lực của Giám đốc nhân sự, Giám đốc tài chính, Giám đốc sản xuất, Giám đốc vận tải, ...

Tài liệu hướng dẫn gọi vốn

Huấn luyện CEO sử dụng bộ CCSC để quản trị sự thay đổi linh hoạt trong thời kỳ cạnh tranh.

Giúp CEO biết cách linh hoạt điều chỉnh chiến lược của Doanh nghiệp và nhanh chóng cài đặt vào bộ máy của Doanh nghiệp thông qua CCSC để thích ứng hiệu quả với Thị trường.

Bộ tài liệu giảng dạy chi tiết cùng những điểm "key" mấu chốt của Chủ Tịch Ngô Minh Tuấn.

Huấn luyện CEO về vai trò của Truyền thông, Marketing, Sale để tái cấu trúc mô hình kinh doanh hiệu quả theo hướng hiện đại, vận hành tự động.

- Giúp CEO hiểu được bản chất của tâm lý khách hàng, luồng kinh doanh, qua đó linh hoạt tổ chức và điều chỉnh vai trò và sự phối hợp của Truyền Thông, Marketing, Sales sao cho mang lại hiệu quả cao nhất.
- Đồng thời qua đó cũng giúp CEO biết cách tuyển dụng Giám đốc kinh doanh thực sự có năng lực và thẩm định được kế hoạch kinh doanh.

.

Huấn luyện CEO xây dựng hệ thống báo cáo các phòng ban.

Giúp CEO hiểu được vai trò của hệ thống báo cáo và cách xây dựng Hệ thống báo cáo đơn giản, hiệu quả cao.

Các biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn.

Chia sẻ kỹ năng lãnh đạo của CEO:
- Kỹ năng tổ chức cuộc họp
- Kỹ năng tuyển dụng nhân tài
- Kỹ năng tạo động lực hệ thống
- Kỹ năng đào tạo.

Hoàn thiện các kỹ năng lãnh đạo và vận hành hệ thống trên bộ khung chuẩn của mô hình kinh doanh và nhân sự nhằm đạt hiệu quả tối ưu và biết cách sửa chữa nếu trong quá trình vận hành có các vấn đề phát sinh.

Bộ tài liệu giảng dạy chi tiết cùng những điểm "key" mấu chốt của Chủ Tịch Ngô Minh Tuấn.

Giai đoạn 3:

.

.

- Tiếp tục sử dụng "CEO Brain Giám đốc điều hành" trong vòng 30 ngày sau khóa học để phối hợp với các Phòng ban.

- Giúp cho CEO, Giám đốc kinh doanh, Kế toán trưởng, Trưởng phòng nhân sự điều chỉnh, sửa chữa nhằm thống nhất con số để vận hành kinh doanh năm 2019.

Phần mềm "CEO Brain Giám đốc điều hành".

- Được tham gia "Cộng đồng Doanh nhân CEO Việt Nam", trong đó có các chuyên gia thấu hiểu, đã vận hành thành thạo hệ thống CCSC, CCSD và CCSP.

- Hỗ trợ sau đào tạo cho các CEO.

Tài liệu Giới thiệu và Hướng dẫn tham gia Cộng đồng.

GIÁ TRỊ GIA TĂNG HỌC VIÊN ĐƯỢC NHẬN

          Tiếp tục được sử dụng CEO Brain CEO Quản Trị thêm 1 tháng sau khóa học.

          Được học lại miễn phí.

          Được mang theo người thân tham gia "Đạo Phật và cuộc sống".

          Được tham gia Cộng đồng Doanh nhân CEO VN,…

          Được sử dụng các Dịch vụ khác của CEO Việt Nam: Tuyển dụng Nhân sự, tư vấn theo gói, đào tạo nội bộ,... với chính sách nội bộ.

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

                        Mr. NGÔ MINH TUẤN
                               Chủ tịch HĐQT
                       Tập Đoàn CEO Việt Nam
          Bao gồm 12 công ty con vận hành tự động.

                      Ms. NGÔ THỊ MINH HUỆ
                             Phó chủ tịch 01
              Kiêm Phó Tổng Giám Đốc Vận Hành
                      Tập đoàn CEO Việt Nam

                     Mr. NGUYỄN VIỆT DŨNG
                            Phó Chủ Tịch 02
                         Kiêm Tổng Giám Đốc
             Trường Doanh Nhân CEO Việt Nam

PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN

                                                                                                                     LẦN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TẠI VIỆT NAM

          Thực hành với phần mềm.

          Chuẩn hóa cùng các CEO Master bằng bộ công cụ trên phần mềm excel.

          Hoàn thiện thông số hệ thống bằng phần mềm CEO Brain GĐKD.

          Có ngay cơ cấu tổ chức, hệ thống chia lương thưởng, hệ thống báo cáo phòng ban của chính Doanh nghiệp mình ngay sau khóa học bởi phần mềm CEO Brain GĐKD xuất in.

          Huấn luyện các kỹ năng dựa trên tình huống tại Doanh nghiệp.

RA QUYẾT ĐỊNH HÔM NAY - TỰ ĐỘNG HÓA DOANH NGHIỆP NGÀY MAI

 

ĐĂNG KÝ NGAY KHÓA HỌC

Anh/Chị vui lòng điền đầy đủ thông tin chi tiết dưới đây.