KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Dựa trên cơ chế khoán CCVE trong doanh nghiệp

Bảng điều kiển CCSD dành cho phòng Hành Chính Nhân Sự.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Giúp cho Giám đốc Nhân sự hiểu và quản trị hệ thống Nhân sự đồng nhất với chiến lược kinh doanh và phát triển của Doanh nghiệp mà CEO đề ra.

Giúp cho Giám đốc Nhân sự / TP Nhân sự biết cách quản trị theo cơ chế khoán CCVE hiệu quả với hệ thống công cụ CCSC, CCSD, CCSP từ chiến lược của Công ty đến...

Xem thêm

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Giám đốc Nhân sự / Trưởng phòng Nhân sự tham gia để hiểu và sử dụng cơ chế khoán CCVE, để có cùng góc nhìn với CEO, để bổ sung hoàn thiện kỹ năng quản trị Nhân sự.

Chuyên viên Nhân sự có lộ trình phát triển trở thành Trường phòng hoặc Giám đốc Nhân sự tham gia để bổ sung kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản trị Nhân sự.

CEO - Giám đốc điều hành Công ty - nhằm hiểu được tâm lý và phương pháp để quản trị Nhân sự cấp cao, hiểu được luồng công việc, thẩm định và kiểm soát kế hoạch của bộ phận Nhân sự.

BỐ CỤC VÀ THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

GIAI ĐOẠN NỘI DUNG CHÍNH THỜI GIAN ĐÀO TẠO

     Giai đoạn 1

Nền tảng tâm lý và tư duy của con người.


 

Ngày thứ nhất

     Giai đoạn 2

Ứng dụng cơ chế khoán toàn diện CCVE trong Quản trị Nhân sự Doanh nghiệp.

Ngày thứ hai

     Giai đoạn 3

Luồng công việc, hệ thống báo cáo và các kỹ năng quản lý Phòng Tài chính - Kế toán.

Ngày cuối cùng

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG MỤC TIÊU CÔNG CỤ NHẬN ĐƯỢC

Giai đoạn 1:

.

.

- Hiểu và phân tích được nhu cầu của mỗi con người khi đi làm.

- Lập trình tư duy của con người từ khi nhận được thông tin đến thái độ và hành động

- Cảm hứng của con người đến từ đâu?

Giúp hiểu, phân tích được tâm lý của con người để có các phương pháp tác động và chính sách nhân sự phù hợp.


 

Bài tập thực tế phân tích động lực của con người.
 

Giai đoạn 2:

.

.

- BSC trong Doanh nghiệp

- Ứng dụng cơ chế khoán toàn diện CCVE cho Doanh nghiệp

- Xây dựng hệ thống hạn mức Chi phí nhân công cho Doanh nghiệp

- Sử dụng hệ thống công cụ CCSC, CCSD, CCSP để xây dựng chính sách Nhân sự trên cơ sở chiến lược phát triển của Doanh nghiệp

- Phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức trong Doanh nghiệp trên nền tảng các Quy trình vận hành của Doanh nghiệp


 

Hiểu, ứng dụng được và thực hành với bộ công cụ CCSC, CCSD, CCSP trong phương pháp quản trị CCVE toàn Doanh nghiệp

Bộ biểu mẫu CCSC, CCSD, CCSP

Giai đoạn 3:

.

.

- Kỹ năng tuyển dụng, đào tạo, tạo động lực, sa thải Nhân sự trong Doanh nghiệp.

- Hệ thống công cụ phục vụ cho công tác: tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, sa thải Nhân sự

- Hệ thống báo cáo mẫu ngày, tuần, tháng, quý, năm
 

Hoàn thiện các kỹ năng quản lý Nhân sự, xây dựng bộ máy hiệu quả trong bộ phận Nhân sự và hệ thống báo cáo tối ưu.

Mẫu biểu quản lý Nhân sự

Mẫu báo cáo ngày/ Tháng/ Năm"


 

- Phương pháp làm việc với CEO và phối hợp với các Phòng ban, bộ phận khác trong Công ty.

- Các bước triển khai tại Doanh nghiệp sau khóa học."
 

Hành động triển khai được ngay sau khóa học kết thúc.

Bảng kế hoạch hành động.

GIÁ TRỊ GIA TĂNG HỌC VIÊN ĐƯỢC NHẬN

Được học lại miễn phí.

Được tham gia cộng đồng doanh nhân CEO Việt Nam.

Được sử dụng các dịch vụ của CEO Việt Nam: Tư vấn tại doanh nghiệp, Tuyển dụng nhân sự, Thiết kế bộ nhận diện tổng thể, … với chính sách nội bộ.

Sử dụng phần mềm CEO Brain 1.0 cùng với Phòng kinh doanh và tổng thể doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch kinh doanh kỳ mong muốn.

Được cùng theo người thân tham gia chương trình: " Đạo phật và cuộc sống" 

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

                          Mr. NGÔ MINH TUẤN
                               Chủ tịch HĐQT
                         Tập Đoàn CEO Việt Nam
            Bao gồm 12 công ty con vận hành tự động.        

                      Ms. NGÔ THỊ MINH HUỆ
                             Phó chủ tịch 01
              Kiêm Phó Tổng Giám Đốc Vận Hành
                      Tập đoàn CEO Việt Nam

                     Mr. NGUYỄN VIỆT DŨNG
                            Phó Chủ Tịch 02
                         Kiêm Tổng Giám Đốc
             Trường Doanh Nhân CEO Việt Nam

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Chuẩn hóa cùng các CEO Master cùng công cụ Excel 

Hoàn thiện các thông số theo dõi trên Cơ cấu tổ chức, CCSD phòng Hành chính nhân sự.

Có ngay cơ cấu tổ chức- Hạn mức quỹ lương - Hạn mức chi phí vận hành phòng Hành chính nhân sự và bộ báo cáo mẫu có thể ứng dụng cho nhiều loại hình doanh nghiệp.

Huấn luyện dựa trên nhiều tình huống thực tế của các doanh nghiệp.
 

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

                                                                                                       Thời gian            :   3 ngày

                                                                                                       Lịch khai giảng  :   Thứ 5 đến Thứ 7 - Ngày 09 - 11/05/2019.

                                                                                                       Địa điểm              :   Hà Nội

RA QUYẾT ĐỊNH HÔM NAY - CHẤM DỨT NGAY ÂU LO NHÂN SỰ

ĐĂNG KÝ THAM GIA NGAY CHƯƠNG TRÌNH

Anh/Chị vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây để nhận được hỗ trợ sớm nhất.