KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Dựa trên cơ chế khoán CCVE trong doanh nghiệp

Bảng điều kiển CCSD dành cho phòng Hành Chính Nhân Sự.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Giúp cho Giám đốc Nhân sự hiểu và quản trị hệ thống Nhân sự đồng nhất với chiến lược kinh doanh và phát triển của Doanh nghiệp mà CEO đề ra.

Giúp cho Giám đốc Nhân sự / TP Nhân sự biết cách quản trị theo phương pháp CCVE hiệu quả với hệ thống công cụ CCSC, CCSD, CCSP từ chiến lược của Công ty đến...

Xem thêm

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Giám đốc Nhân sự / Trưởng phòng Nhân sự tham gia để hiểu và sử dụng cơ chế khoán CCVE, để có cùng góc nhìn với CEO, để bổ sung hoàn thiện kỹ năng quản trị Nhân sự.

Chuyên viên Nhân sự có lộ trình phát triển trở thành Trường phòng hoặc Giám đốc Nhân sự tham gia để bổ sung kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản trị Nhân sự.

CEO - Giám đốc điều hành Công ty - nhằm hiểu được tâm lý và phương pháp để quản trị Nhân sự cấp cao, hiểu được luồng công việc, thẩm định và kiểm soát kế hoạch của bộ phận Nhân sự.
 

BỐ CỤC VÀ THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

GIAI ĐOẠN NỘI DUNG THỜI LƯỢNG

Giai đoạn 01:

Nền tảng tâm lý và tư duy của con người

Ngày 1 - Sáng

Giai đoạn 02:

Ứng dụng triết lý khoán của phương pháp quản trị CCVE trong Quản trị Nhân sự Doanh nghiệp

Ngày 1 - Chiều

Giai đoạn 03:

"Đạo Phật và cuộc sống"

Ngày 1 - Tối

Giai đoạn 04:

Luồng công việc, các kỹ năng và hệ thống báo cáo.

Ngày 2 - Sáng

Giai đoạn 05:

Triển khai thực tế.

Ngày 2 - Chiều

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG MỤC TIÊU CÔNG CỤ NHẬN ĐƯỢC

Giai đoạn 01:

.

.

Hiểu và phân tích được nhu cầu của mỗi con người khi đi làm.

Lập trình tư duy của con người từ khi nhận được thông tin đến thái độ và hành động

BSC trong Doanh nghiệp
 

Giúp hiểu, phân tích được tâm lý của con người để có các phương pháp tác động và chính sách nhân sự phù hợp.

Bài tập phân tích động lực của con người.

Giai đoạn 02:

.

.

Triết lý khoán trong phương pháp quản trị CCVE.

Sử dụng hệ thống công cụ CCSC, CCSD, CCSP để xây dựng chính sách Nhân sự trên cơ sở chiến lược phát triển của Doanh nghiệp.

Phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức trong Doanh nghiệp trên nền tảng các Quy trình vận hành của Doanh nghiệp.

Phương pháp mô tả công việc của mỗi vị trí Nhân sự dựa trên 6 Hệ giá trị: Tư tưởng - Tư duy - Công cụ - Vận hành - Báo cáo - Sửa chữa.
 

Hiểu, ứng dụng được và thực hành với bộ công cụ CCSC, CCSD, CCSP trong phương pháp quản trị CCVE toàn Doanh nghiệp

Bộ biểu mẫu CCSC, CCSD, CCSP.

Giai đoạn 03:

.

.

Chia sẻ "Đạo Phật và cuộc sống".
 

Ứng dụng Đạo Phật trong cuộc sống và trong công việc.

.

Giai đoạn 04:

.

.

Kỹ năng tuyển dụng, đào tạo, tạo động lực, sa thải Nhân sự trong Doanh nghiệp và hướng dẫn xây dựng hệ thống công cụ.

Hệ thống báo cáo mẫu ngày, tuần, tháng, năm.

Hoàn thiện các kỹ năng quản lý Nhân sự, xây dựng bộ máy hiệu quả trong bộ phận Nhân sự và hệ thống báo cáo tối ưu.

Mẫu biểu quản lý Nhân sự
Mẫu báo cáo ngày/ Tháng/ Năm

Giai đoạn 05:

.

.

Phương pháp làm việc với CEO và phối hợp với các Phòng ban, bộ phận khác trong Công ty.

Các bước triển khai tại Doanh nghiệp sau khóa học.
 

Hành động triển khai được ngay sau khóa học kết thúc.

Bảng kế hoạch hành động.

GIÁ TRỊ GIA TĂNG HỌC VIÊN ĐƯỢC NHẬN

Được học lại miễn phí.

Được tham gia cộng đồng doanh nhân CEO Việt Nam.

Được sử dụng các dịch vụ của CEO Việt Nam: Tư vấn tại doanh nghiệp, Tuyển dụng nhân sự, Thiết kế bộ nhận diện tổng thể, … với chính sách nội bộ.

Sử dụng phần mềm CEO Brain 1.0 cùng với Phòng kinh doanh và tổng thể doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch kinh doanh kỳ mong muốn.

Được cùng theo người thân tham gia chương trình: " Đạo phật và cuộc sống" 

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

                          Mr. NGÔ MINH TUẤN
                               Chủ tịch HĐQT
                         Tập Đoàn CEO Việt Nam
            Bao gồm 12 công ty con vận hành tự động.        

                      Ms. NGÔ THỊ MINH HUỆ
                             Phó chủ tịch 01
              Kiêm Phó Tổng Giám Đốc Vận Hành
                      Tập đoàn CEO Việt Nam

                     Mr. NGUYỄN VIỆT DŨNG
                            Phó Chủ Tịch 02
                         Kiêm Tổng Giám Đốc
             Trường Doanh Nhân CEO Việt Nam

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Huấn luyện dựa trên việc xác định con người làm gốc và thực hành trực tiếp các nội dung học trong hoạt động thực tiễn của Học viên.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

                                                                                                       Thời gian            :   02 ngày

                                                                                                       Lịch khai giảng  : 19 - 20/10/2019

                                                                                                       Địa điểm              :   Hà Nội

RA QUYẾT ĐỊNH HÔM NAY - CHẤM DỨT NGAY ÂU LO NHÂN SỰ

ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

Anh/Chị vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây để nhận được tư vấn hỗ trợ.