KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Dựa trên cơ chế khoán CCVE trong doanh nghiệp

Bảng điều kiển CCSD dành cho phòng Tài chính - Kế toán

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Giúp đào tạo toàn diện cho CFO về phương pháp khoán CCVE để hỗ trợ tốt nhất các CEO về mảng Tài chính trong vận hành Doanh nghiệp

Giúp CEO kiểm soát được tính trung thực - Minh Bạch theo ngày/ Tháng/ năm để tối ưu hoạt động tài chính trong doanh nghiệp

Giúp CEO không bị phụ thuộc vào CFO trong quá trình vận hành doanh nghiệp

Giúp CFO, kế toán trưởng  đọc được chiến lược...

Xem thêm

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Các CEO tham gia để biết phương pháp kiểm tra hoạt động tài chính của doanh nghiệp đồng thời hỗ trợ Ban tài chính kế toán trong hoạt động vận hành

Các Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng tham gia để biết luồng tổ chức vận hành Ban Tài chính - kế toán và hỗ trợ tư vấn cho CEO điều hành doanh nghiệp

Các Giám đốc hoặc phụ trách nhân sự tham gia để hiểu luồng công việc của ban Tài chính để có phương pháp đo lường và tính lương phù hợp. Đồng thời tạo được khung năng lực cho Ban Tài chính kế toán nhằm hỗ trợ tốt nhất cho công tác tuyển dụng- đào tạo - sa thải.

Các Giám đốc hoặc phụ trách kinh doanh tham gia để hiểu về tài chính trong quá trình vận hành đạt các mục tiêu kinh doanh đề ra

BỐ CỤC VÀ THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

GIAI ĐOẠN NỘI DUNG CHÍNH THỜI GIAN ĐÀO TẠO

     Giai đoạn 1

Cơ chế khoán CCVE trong doanh nghiệp.

Bảng điều khiển CCSD dành cho phòng Tài chính - Kế toán
 

Ngày thứ nhất

     Giai đoạn 2

Bộ Kit về Xây dựng cơ cấu tổ chức và vận hành đo lường phòng Tài chính - Kế Toán.
 

Ngày thứ hai

     Giai đoạn 3

Luồng công việc, hệ thống báo cáo và các kỹ năng quản lý Phòng Tài chính - Kế toán.

Ngày cuối cùng

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG MỤC TIÊU CÔNG CỤ NHẬN ĐƯỢC

Giai đoạn 1:

.

.

Khái niệm cơ chế khoán CCVE- Thống nhất hệ tư tưởng trong phối hợp điều hành doanh nghiệp.

Giúp Học viên nhận diện được thế nào là cơ chế khoán trong doanh nghiệp
 

.

Bảng cân bằng BSC để nhận thấy tài chính là mặt trận thiết yếu trong hoạt động doanh nghiệp

Giúp Học viên vận dụng được thẻ điểm cân bẳng BSC để thỏa mãn các thông số yêu cầu của CEO- Cổ đông và chính bộ phận con người trong phòng ban TC- KT

.

Kiến thức nền trong việc phân tích tâm lý con người và sự lựa chọn nghề kế toán tài chính.

Giúp Học viên nhận định con người phù hợp với nghề.

.

Mô hình của doanh nghiệp và ứng dụng quản lý Tài chính - Kế toán trong các loại hình hoạt động của DN.

Giúp Học viên biết được phương pháp tư duy kế toán tài chính phù hợp với mô hình kinh doanh 

Giúp Học viên nhận diện được mô hình hoạt động của doanh nghiệp.

.

Bảng CCSC dành cho CEO - CFO

Giúp Học viên nhận biết được các thông số khoán trong hoạt động của doanh nghiệp

Mẫu bảng CCSC

Cơ cấu tổ chức - CCSD dành cho Phòng kế toán - Tài chính

Giúp Học viên nhận biết được hạn mức quỹ lương - CP vận hành cho Phòng ban Tài chính - Kế toán.

Giúp Học viên xây dựng được CCTC - hạn mức mới cho Phòng ban Tài chính - Kế toán dựa trên thông số lịch sử cung cấp

Mẫu bảng CCSD

Giai đoạn 2:

.

.

Xây dựng quy chế tài chính, Mô tả công việc nhân viên. 

Giúp Học viên nhận biết sự khác nhau của Tài chính và Kế toán để quản lý phòng ban phù hợp.
 

Mẫu quy chế tài chính.
Mẫu Mô tả công việc nhân viên phòng Tài chính - Kế toán.

Định danh các khái niệm sử dụng trong việc đào tạo CFO.

Giúp Học viên biết và hiểu được các khái niệm : Quỹ lương- Định khoản- Báo cáo- Công nợ phải thu - phải trả - Tạm ứng- Đối tượng-> Giúp CFO có định hướng  Chuẩn hóa hệ thống theo dõi Kế toán tài chính doanh nghiệp"

.

Xây dựng bộ KIT đo lường hiệu quả công việc nhân viên thông qua CCSP (Nội quy- Đo lường- Đào tạo - Tuyển dụng -  Sa thải).
 

Giúp Học viên chuẩn hóa bộ điều khiển CCSP, đồng thời định hướng cho học viên kiểm soát hiệu quả công việc thông qua báo cáo và quy trình được vận hành.
 

Mẫu CCSP phòng Tài chính - Kế toán.
 

Phương pháp định khoản theo hệ thống khoán CCVE trên các chứng từ thông qua hệ thống tài khoản kế toán.

Giúp học viên bao quát được công việc của kế toán thông qua ghi chép định khoản, định danh khoản mục.

Bộ mẫu tài khoản phân định khoản thu chi.

Giai đoạn 2:

.

.

Vận hành quy chế tài chính, xây dựng luồng công việc theo tần suất các khoản phát sinh thu - chi - công nợ trong phòng Tài chính - Kế toán nhằm kiểm soát tính trung thực - minh bạch trong công tác Tài chính -Kế toán.
 

Giúp học viên có công cụ hướng dẫn đào tạo nhân sự mới gia nhập công ty, đồng thời kiểm soát được hiệu quả của nhân sự.

Giúp học viên biết và hiểu luồng phát sinh dòng chảy tài chính và sử dụng thông số kế toán để phân tích, định hướng và tư vấn.
 

.

Hệ thống báo cáo mẫu theo ngày/ tháng/ năm cho CEO, hội đồng quản trị và các cơ quan Thuế, Pháp luật theo quy định.

Giúp học viên có công cụ kiểm tra giám sát tính minh bạch - trung thực của việc ghi chép.
Giúp học viên có tư duy để định hướng công việc quản lý Tài chính trong doanh nghiệp.
 

Mẫu báo cáo ngày/ tháng/ năm.

Các kỹ năng về tổ chức họp giao ban phân tích số liệu, tuyển dụng, đào tạo, tạo động lực cho nhân viên hiện hữu. 

Giúp học viên hoàn thành các kỹ năng lãnh đạo trên khung chuẩn hóa của mô hình kinh doanh CEO lựa chọn và biết cách tối ưu, sửa chữa khi gặp các vấn đề phát sinh.
 

.

Kỹ năng tham dự cuộc họp với CEO và phương pháp đưa ra đề xuất tư vấn hỗ trợ CEO trong quá trình điều hành.

Giúp học viên có kỹ năng tư vấn và giải trình vấn đề cho các CEO nhằm có tiếng nói chung trong quá trình vận hành sản xuất kinh doanh.

.

GIÁ TRỊ GIA TĂNG HỌC VIÊN ĐƯỢC NHẬN

Được học lại miễn phí

Được tham gia cộng đồng doanh nhân CEO Việt Nam

Được sử dụng các dịch vụ của CEO Việt Nam: Tư vấn tại doanh nghiệp, Tuyển dụng nhân sự, Thiết kế bộ nhận diện tổng thể, … với chính sách nội bộ.

Được tặng phần mềm CEO Brain 1.0 để hiểu và thực hành cơ chế khoán toàn diện trên phần mềm ứng dụng hạch toán số liệu và xây dựng kế hoạch cho bộ phận kinh doanh.

Được cùng người thân tham gia chương trình: " Đạo phật và cuộc sống" 

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

                          Mr. NGÔ MINH TUẤN
                               Chủ tịch HĐQT
                         Tập Đoàn CEO Việt Nam
            Bao gồm 12 công ty con vận hành tự động.        

                       Ms. NGÔ THỊ MINH HUỆ
                              Phó chủ tịch 01
                     Kiêm Giám Đốc Kinh Doanh
                        Tập đoàn CEO Việt Nam

                         Mr. NGUYỄN VIỆT DŨNG
                                Phó Chủ Tịch 02
                  Kiêm Phó Tổng Giám Đốc Vận Hành
                          Tập đoàn CEO Việt Nam.
          

                         Ms NGUYỄN THỊ MINH THẮNG
                                   Giám Đốc Tài Chính
                               Tập đoàn CEO Việt Nam.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Chuẩn hóa cùng các CEO Master cùng công cụ Excel 

Hoàn thiện các thông số theo dõi trên Cơ cấu tổ chức, CCSD phòng tài chính kế toán.

Có ngay cơ cấu tổ chức- Hạn mức quỹ lương - Hạn mức CP vận hành Phòng TC- KT và bộ báo cáo mẫu có thể ứng dụng cho nhiều loại hình doanh nghiệp.

Huấn luyện dựa trên nhiều tình huống thực tế của các DN.
 

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

                                                                                                       Thời gian            :   3 ngày

                                                                                                       Lịch khai giảng  :   Thứ 5 đến Thứ 7 - Ngày 04 - 06/04/2019.

                                                                                                       Địa điểm              :   Hà Nội

RA QUYẾT ĐỊNH HÔM NAY - ĐÁNH BAY NỖI LO TÀI CHÍNH

KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Anh/Chị vui lòng điền đầy đủ thông tin tại đây để Học viện hỗ trợ Anh/Chị tốt nhất!