KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Dựa trên cơ chế khoán CCVE trong doanh nghiệp

Bảng điều kiển CCSD dành cho phòng Tài chính - Kế toán

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Giúp đào tạo toàn diện cho CFO về phương pháp khoán CCVE để hỗ trợ tốt nhất các CEO về mảng Tài chính trong vận hành Doanh nghiệp

Giúp CEO kiểm soát được tính trung thực - Minh Bạch theo ngày/ Tháng/ năm để tối ưu hoạt động tài chính trong doanh nghiệp

Giúp CEO không bị phụ thuộc vào CFO trong quá trình...

Xem thêm

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Các CEO tham gia để biết phương pháp kiểm tra hoạt động tài chính của doanh nghiệp đồng thời hỗ trợ Ban tài chính kế toán trong hoạt động vận hành

Các Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng tham gia để biết luồng tổ chức vận hành Ban Tài chính - kế toán và hỗ trợ tư vấn cho CEO điều hành doanh nghiệp

Các Giám đốc hoặc phụ trách nhân sự tham gia để hiểu luồng công việc của ban Tài chính để có phương pháp đo lường và tính lương phù hợp. Đồng thời tạo được khung năng lực cho Ban Tài chính kế toán nhằm hỗ trợ tốt nhất cho công tác tuyển dụng- đào tạo - sa thải.

Các Giám đốc hoặc phụ trách kinh doanh tham gia để hiểu về tài chính trong quá trình vận hành đạt các mục tiêu kinh doanh đề ra

BỐ CỤC VÀ THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

GIAI ĐOẠN NỘI DUNG THỜI LƯỢNG

Giai đoạn 01:

Cơ chế khoán CCVE trong doanh nghiệp

Sáng - Ngày 01.

Giai đoạn 02:

Bộ công cụ điều khiển trung tâm dành cho Công ty - Phòng ban - Từng nhân sự
CCSC - CCSD - CCSP"

Chiều - Ngày 01

Giai đoạn 03:

Chương trình: "Đạo Phật và cuộc sống"

Tối - Ngày 01

Giai đoạn 04:

Luồng công việc, Hệ thống báo cáo và các kỹ năng quản lý Phòng TC-KT
 

Sáng+Chiều - Ngày 02.

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG MỤC TIÊU CÔNG CỤ NHẬN ĐƯỢC

Giai đoạn 01:

.

.

Khái niệm cơ chế khoán CCVE- Thống nhất hệ tư tưởng trong phối hợp điều hành doanh nghiệp.

Bảng cân bằng BSC để nhận thấy tài chính là mặt trận thiết yếu trong hoạt động doanh nghiệp.

Kiến thức nền trong việc phân tích tâm lý con người và sự lựa chọn nghề kế toán tài chính.

Mô hình của doanh nghiệp và ứng dụng quản lý TC- KT trong các loại hình hoạt động của DN."

Đồng nhất tư tưởng trong vận hành doanh nghiệp.

Hiểu được cơ chế khoán CCVE.

Bảng BSC.

Giai đoạn 02:

.

.

Bảng CCSC dành cho CEO - CFO.

Cơ cấu tổ chức - CCSD dành cho Phòng kế toán - Tài chính.

Xây dựng quy chế tài chính, Mô tả công việc nhân viên.

Định danh các khái niệm sử dụng trong việc đào tạo CFO.

Xây dựng bộ KIT đo lường hiệu quả công việc nhân viên thông qua CCSP.
(Nội quy- Đo lường- Đào tạo - Tuyển dụng -  Sa thải)"
 

Xây dựng được quy chế tài chính, Mô tả công việc nhân viên, KPI nhân viên, Hệ thống phương pháp định khoản.

Bộ công cụ CCSC - CCSD - CCSP

Giai đoạn 03:

.

.

Chia sẻ "Đạo Phật và cuộc sống".
 

Ứng dụng Đạo Phật trong cuộc sống và trong công việc.
 

.

Giai đoạn 04:

.

.

Phương pháp định khoản theo hệ thống khoán CCVE trên các chứng từ thông qua hệ thống tài khoản kế toán.

Vận hành quy chế tài chính, Xây dựng luồng công việc theo tần suất các khoản phát sinh thu - chi - công nợ trong phòng TC- KT nhằm kiểm soát tính trung thực - minh bạch trong công tác TC-KT.

Hệ thống báo cáo mẫu theo ngày/ Tháng/ Năm cho CEO, hội đồng quản trị và các cơ quan Thuế, Pháp luật theo quy định.

Các kỹ năng về tổ chức họp giao ban phân tích số liệu, tuyển dụng, đào tạo, tạo động lực cho nhân viên.

Kỹ năng tham dự cuộc họp với CEO và phương pháp đưa ra đề xuất tư vấn hỗ trợ CEO trong quá trình điều hành.
 

Xây dựng được hệ thống báo cáo ngày/ tháng/ năm.

Hiểu kỹ năng và hình thành phương pháp tư vấn cho CEO trong việc điều hành doanh nghiệp.

Mẫu báo cáo ngày/ Tháng/ Năm.

Mẫu quy trình đào tạo, Tuyển dụng.
 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG HỌC VIÊN ĐƯỢC NHẬN

Được học lại miễn phí.

Được tham gia cộng đồng doanh nhân CEO Việt Nam.

Được sử dụng các dịch vụ của CEO Việt Nam: Tư vấn tại doanh nghiệp, Tuyển dụng nhân sự, Thiết kế bộ nhận diện tổng thể, … với chính sách nội bộ.

Được tặng phần mềm CEO Brain 1.0 để hiểu và thực hành cơ chế khoán toàn diện trên phần mềm ứng dụng hạch toán số liệu và xây dựng kế hoạch cho bộ phận kinh doanh.

Được cùng người thân tham gia chương trình: " Đạo phật và cuộc sống" .

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

                          Mr. NGÔ MINH TUẤN
                               Chủ tịch HĐQT
                         Tập Đoàn CEO Việt Nam
            Bao gồm 12 công ty con vận hành tự động.        

                       Ms. NGÔ THỊ MINH HUỆ
                              Phó chủ tịch 01
                     Kiêm Giám Đốc Kinh Doanh
                        Tập đoàn CEO Việt Nam

                         Mr. NGUYỄN VIỆT DŨNG
                                Phó Chủ Tịch 02
                  Kiêm Phó Tổng Giám Đốc Vận Hành
                          Tập đoàn CEO Việt Nam.
          

                         Ms NGUYỄN THỊ MINH THẮNG
                                   Giám Đốc Tài Chính
                               Tập đoàn CEO Việt Nam.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Hoàn thiện các thông số theo dõi trên Cơ cấu tổ chức, CCSD phòng tài chính kế toán.

Có ngay cơ cấu tổ chức- Hạn mức quỹ lương - Hạn mức CP vận hành Phòng TC- KT và bộ báo cáo mẫu có thể ứng dụng cho nhiều loại hình doanh nghiệp. 

Huấn luyện dựa trên nhiều tình huống thực tế của các DN.         

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

                                                                                                       Thời gian            :   02 ngày

                                                                                                       Lịch khai giảng  :   Thứ 6 đến Thứ 7 Ngày 05-06/07/2019.

                                                                                                       Địa điểm              :   Hà Nội

RA QUYẾT ĐỊNH HÔM NAY - ĐÁNH BAY NỖI LO TÀI CHÍNH

KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Anh/Chị vui lòng điền đầy đủ thông tin tại đây để Học viện hỗ trợ Anh/Chị tốt nhất!