KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN CEO MASTER

Dựa trên 4 Thời kỳ phát triển của một doanh nghiệp, gắn liển với Giai đoạn 3 - Tối ưu hoá.

Tối ưu hoá toàn bộ hạn mức chi phí giúp doanh nghiệp phát triền bền vững và đột phá, đồng thời có thể tự nhân bản.

Phối hợp, đồng hành đưa ra giải pháp để vận hành trực tiếp cho chính doanh nghiệp của bạn cũng như các doanh nghiệp có nhu cầu.

4 THỜI KỲ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP

GIAI ĐOẠN VÀ ĐẶC ĐIỂM CHÍNH GIAI ĐOẠN VÀ ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

Giai đoạn 1: Giai đoạn sống sót 1.0

Đây là giai đoạn doanh nghiêp sống sót khi bắt đầu khởi nghiệp hay còn gọi là sinh tồn. Ở giai đoạn này các chủ doanh nghiệp thường mong muốn nhận được nguồn nhân lực chất lượng tốt với mức lương thấp nhằm đảm bảo sự tồn tại của Doanh Nghiệp. 

Giai đoạn 2: Giai đoạn chuẩn hoá 2.0

Đây là giai đoạn mà Doanh nghiệp cần chuẩn hoá để Doanh nghiệp bước vào giai đoạn mở rộng và phát triển. Đây cũng là giai đoạn các doanh nghiệp cần được huấn luyện bài bản để vận hành tự động và giải phóng lãnh đạo.
 

Giai đoạn 3: Giai đoạn tối ưu hoá 3.0

Đây là giai đoạn các Doanh nghiệp tối ưu hoá hạn mức chi phí trên bộ điều kiển trung tâm (CCSC) để phát triển đột phá và bền vững, đồng thời có thể tự nhân bản.

Giai đoạn 4: Giai đoạn tự động hoá 4.0

Đây là giai đoạn có thể các "CEO sẽ giàu có về tiền bạc nhưng lại nghèo nàn về thời gian"  CEO cần hạnh phúc, CEO cần ứng dụng CNTT để vận hành doanh nghiệp tự động theo ý chỉ của CEO mà không cần phải thường xuyên xuất hiện tại doanh nghiệp. 
 

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Giúp Master có thể tối ưu hoá cho chính doanh nghiệp của mình.

Giúp Master hiểu sâu và nắm được toàn bộ phương pháp triển khai cơ chế khoán CCVE thông qua toàn bộ công cụ CCSC đã được học (ôn lại kiến thức)

Giúp Master có thể tối ưu hoá cho chính doanh nghiệp của mình.

Giúp Master hiểu sâu và nắm được toàn bộ phương pháp triển khai cơ chế khoán CCVE thông qua toàn bộ công cụ CCSC đã được học (ôn lại kiến thức)

Giúp Master đọc được các nhóm tính cách của CEO và cách giải quyết xung đột với CEO xảy ra khi Master vào đào tạo doanh nghiệp.

Giúp Master sử dụng toàn bộ phần mềm  CCSC, CCSD, CCSP.

Giúp Master gải quyết các tình huống gặp phải khi điền thông số vào phần mềm CCSC, CCSD, CCSP.

Giúp Master nắm được các tình huống và cách giải quyết đối với cán bộ cấp trung, đối với hệ thống nhân viên.

Giúp Master nắm vững quy trình Master cho một doanh nghiệp bao gồm: Quan sát và phân tích doanh nghiệp, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng dẫn dắt, kỹ năng tổng hợp và phân tích hệ thống Nhân sự của Doanh nghiệp, kỹ năng thoả hiệp, kỹ năng đàm phán chốt hợp đồng.

Xem thêm

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Chủ doanh nghiệp: Tham gia để master - tối ưu hoá cho chính doanh nghiệp của bạn

CEO/ CFO/ CCO/ CHRO - tham gia để tối ưu hoá toàn bộ doanh nghiệp của mình giúp doanh nghiệp có bước triển thuận lợi sang gia đoạn thứ 4 Tự động hoá doanh nghiệp.

Học viên nội bộ: đã từng tham gia Khoá học Giám đốc Quản trị hoặc Giám đốc Kinh doanh.

BỐ CỤC VÀ THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

MODUN HUẤN LUYỆN NỘI DUNG CHÍNH THỜI LƯỢNG

Modun 1

Giới thiệu về phương pháp triển khai bộ công cụ CCSC để vận hành tự động Doanh nghiệp - ôn lại kiến thức.
 

4 ngày

Modun 2

Kỹ năng giải quyết, xử lý với xung đột trong nội bộ Doanh nghiệp.

1 ngày

Modun 3

Phân tích các nhóm tính cách CEO và cách giải quyết xung đột với CEO xảy ra khi Master vào đào tạo tronh doanh nghiệp.

1 ngày

Modun 4

Huấn luyện sử dụng các phần mềm: CCSC, CCDC, CCPC.

1 ngày

Modun 5

Tổng hợp và giải quyết toàn bộ các tình huống gặp phải khi điền các thông số vào phần mềm.

1 ngày

Modun 6

Các tình huống gặp phải và cách giải quyết đối với cán bộ cấp Trung.

1 ngày

Modun 7

Các tình huống gặp phải và cách giải quyết đối với hệ thống Nhân viên.

1 ngày

Modun 8

Kỹ năng đứng lớp và xây dựng nội dung huấn luyện Master.

1 ngày

Modun 9

Thực hành đạo tạo cho hệ thống.

5 ngày

Modun 10

Quy trình đi Master cho 1 doanh nghiệp:

+ Quan sát và phân tích doanh nghiệp.

+Kỹ năng đặt câu hỏi.

+Kỹ năng dẫn dắt.

+Kỹ năng Tổng hợp và phân tích hệ thống Nhân sự của Doanh nghiệp.

+Kỹ năng thoả hiệp.

+Kỹ năng đàm phán và chốt hợp đồng.

6 ngày

PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN

Phương pháp cầm tay chỉ việc:

+1. Ông Ngô Minh Tuấn chủ tịch tập đoàn trực tiếp huấn luyện

+2. Học viên thực hành thực tế đến khi thành thạo các modun

Điều kiện bắt buộc: Học viên học đến modun nào phải tự học và thực hiện được modun đó đến khi kiểm tra đạt mới được học tiếp.

GIẢNG VIÊN HUẤN LUYỆN

                            Mr. NGÔ MINH TUẤN
                                Chủ tịch HĐQT
                          Tập Đoàn CEO Việt Nam
               Bao gồm 12 công ty con vận hành tự động.        

Người sáng lập hệ thống điều kiển doanh nghiệp tự động CCSC, CCSD, CCSP.

Người sáng lập mô hình quản trị phẳng.

Người sáng lập phần mềm vận hành Doanh nghiệp tự đông CEO Brain.

Chuyên gia tư vấn chiến lược, huấn luyện, vận hành và chuyển giao Doanh nghiệp.

CEO MASTER - BẬC THẦY QUẢN TRỊ

TỐI ƯU HOÁ HẠN MỨC CHI PHÍ, PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG VÀ ĐỘT PHÁ

KHOÁ HUẤN LUYỆN CEO MASTER

Anh/ Chị vui lòng điền đầy đủ thông tin tại đây để Học viện hỗ trợ Anh/ Chị tốt nhất!