10 KỸ NĂNG GIÚP BẠN TRỞ THÀNH GIÁM ĐỐC KINH DOANH MÀ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT KẺ SAI VẶT CỦA CEO

Để làm một giám đốc kinh doanh, bạn sẽ phải biết rõ những đầu việc sau:

- Đọc được chiến lược để biết bạn phải chịu trách nhiệm gì trước CEO? Bạn được quyền chi tiêu bao nhiêu % doanh số để đạt được kết quả kinh doanh

- Biết các mô hình kinh doanh khác nhau để xây dựng cơ cấu tổ chức của bộ phận kinh doanh phù hợp với chiến lược của doanh nghiệp

- Xây dựng chính sách lương thưởng và kiểm soát hiệu quả nhân viên thông qua báo cáo

- Tuyển dụng, tuyển người phù hợp cho bộ phận kinh doanh. Sau đó bạn chuyển sang giai đoạn mới vận hành hệ thống tự động

VẬY LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN VẬN HÀNH TỰ ĐỘNG HỆ THỐNG

Sau khi đưa nhân viên vào làm việc, Giám đốc kinh doanh sẽ thực hiện 2 phần:

- Hệ thống thông số mục tiêu cho mỗi nhân viên ở từng vị trí
- Thông qua hệ thống báo cáo để biết hiệu quả làm việc, và căn cứ vào kết quả bạn sẽ đánh giá được năng lực của mỗi nhân viên

Nếu kết quả làm việc tốt, bạn thưởng cho nhân viên theo chính sách đã xây dựng

Nếu kết quả kém thì khi họp giao ban, bạn phải tìm ra nguyên nhân từ đó ra được giải pháp. Một trong những giải pháp đó là vai trò quan trọng nhất của giám đốc kinh doanh chính là kỹ năng đào tạo nhân viên. Quan trọng hơn cả là để quản trị hệ thống tự động khi kết quả yếu bạn chỉ mất 5 phút để biết bộ phận nào yếu, nhân viên nào yếu, kỹ năng nào yếu thì bạn mới có giải pháp để hành động!

TÓM LẠI, GIÁM ĐỐC KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP CẦN CÓ 10 KỸ NĂNG SAU:

1. Đọc được chiến lược và bảng dòng tiền của doanh nghiệp

2. Lấy thông tin đầu vào từ bảng dòng tiền để xây dựng hệ thống

3. Xây dựng cơ cấu tổ chức theo các mô hình kinh doanh khác nhau

4. Mô tả công việc, xây dựng chính sách KPI, phúc lợi cho hệ thống nhân sự trong kinh doanh

5. Xây dựng hệ thống cáo cáo mẫu cho từng nhân viên và bộ phận để kiểm soát hiệu quả công việc

6. Biết phỏng vấn, tuyển dụng nhân sự thông qua hiểu biết về luồng công việc trong truyền thông, Marketing và sale

7. Biết đọc báo cáo và ý nghĩa các con số trong báo cáo mà không cần phải gặp mặt nhân viên

8. Có kỹ năng tổ chức cuộc họp hiệu quả trên cơ sở tìm nguyên nhân, giải pháp ra được kế hoạch hành động cho hệ thống

9. Kỹ năng đào tạo nhân viên

10. Tạo động lực cho nhân viên

Để tìm hiểu kỹ hơn cho từng kỹ năng trên, bạn có thể tham khảo chương trình chuyển giao Giám đốc Kinh Doanh tại Học viện CEO Việt Nam.

Chương trình được sáng lập và trực tiếp đào tạo bởi ông Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam. Người trực tiếp vận hành 12 công ty con vận hành tự động cũng như người đã trực tiếp đi tư vấn, huấn luyện rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp cả nước ở mọi loại hình kinh doanh trên mọi mặt trận của doanh nghiệp, để đảm bảo tính thực tiễn trong huấn luyện.

Đăng ký tư vấn ngay: 0986 77 66 22

Tìm hiểu về khóa học giám đốc Kinh doanh của Học viện Ceo Việt Nam tại đây:

https://ceovietnam.edu.vn/trang-chuong-trinh-chuyen-giao-bo-cong-cu-van-hanh-kinh-doanh-chuyen-nghiep-cho-cco.html?soure=GG