4 PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐỈNH CAO MÀ CEO NÀO CŨNG CẦN BIẾT

Làm CEO chưa bao giờ là dễ dàng nhưng cũng không hề khó khăn nếu như bạn biết cách để dẫn dắt nhân viên của mình.

  Trước tiên, CEO muốn nắm bắt và lãnh đạo được nhân viên thì cần hiểu và có cách tương tác đạt hiệu quả cao nhất với nhân viên. Với 1 nhân viên mơ ước thì họ sẽ sở hữu 3 kĩ năng sau:
- Nhân viên biết được mục tiêu của công việc
- Nhân viên biết cách làm như thế nào để đi tới mục tiêu
- Biết vận hành, biết xử lý để đạt được mục tiêu

Thông thường, không hẳn nhân viên nào cũng làm được 3 việc này, họ có thể có 1 hoặc 2 kĩ năng trên. CEO nhận định được năng lực của nhân viên, từ đó CEO áp dụng các phong cách lãnh đạo khác nhau với từng đối tượng nhân viên để giúp học có thể làm được cả 3 việc trên.


1. Phong cách “Cầm tay chỉ việc”:

Dành cho doanh nghiệp nhỏ khoảng dưới 10 nhân sự. Với đặc thù doanh nghiệp này thì CEO sẽ là người có chuyên môn tốt, CEO sẽ lấy những lao động trẻ, ít kinh nghiệm và dạy, đào tạo, kèm cặp từng bước khi thực hiện công việc để giúp nhân viên hoàn thành hoàn toàn công việc được giao. CEO sẽ theo sát và là người giám sát được cả quá trình hoàn thành công việc.

2. Phong cách “Dẫn dắt”:

Dành cho doanh nghiệp quy mô lớn hơn 10 nhân sự. Khi CEO giao cho TP hoặc nhân viên 1 công việc, CEO hỏi việc này nhằm mục tiêu gì và cách làm như thế nào và cuối cùng là giám sát (có nghĩa là sẽ xem họ có nhận định đúng mục tiêu và cách làm không? Chỉ ra và giúp đỡ bổ sung những vướng mắc của nhân viên, hỗ trợ để nhân viên có thể hoàn thành mục tiêu). Khi nhân viên làm nhiều lần và tự nhận định được mục tiêu và cách làm thì CEO đã hoàn thiện việc dẫn dắt.

3. Phong cách “Truyền cảm hứng”:

Dành cho doanh nghiệp lớn. CEO xây dựng hệ thống chính sách hoàn hảo để nhân viên thực hiện và có cảm hứng với chính sách để làm việc. CEO phải có khả năng thuyết trình để nhân viên có tầm nhìn và có cảm hứng để nâng tầm nhìn của nhân sự.

4. Phong cách ba phải:

CEO trong các cuộc họp nêu ra khó khăn để các nhân sự bàn bạc đưa ý kiến vượt qua khó khăn, CEO cần nói ít, nghe nhiều và tổng hợp được ý kiến tối ưu của nhân viên để đưa ra giải pháp, hành động giúp doanh nghiệp phát triển vượt bậc.

KẾT LUẬN: CEO cần áp dụng linh hoạt các phong cách: tùy từng phòng ban, tùy từng thời điểm, từng chất lượng nhân viên,…sẽ giúp CEO sở hữu hệ thống nhân sự hoàn hảo.


CEO lãnh đạo đỉnh cao là người sở hữu giỏi cả 4 phong cách lãnh đạo và biết cách làm thế nào để thoát khỏi vòng công việc bận rộn để có nhiều thời gian hướng tới 1 nhà lãnh đạo toàn diện với cuộc sống an lạc, hạnh phúc.