6 NHIỆM VỤ CỐT LÕI CỦA GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

Giám đốc sản xuất (Chief Product Officer - CPO) là giám đốc cấp cao chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề liên quan đến sản xuất của một doanh nghiệp. Giám đốc sản xuất phụ trách tầm nhìn sản phẩm, chiến lược sản phẩm, phát triển sản phẩm và tiếp thị sản phẩm. CPO giám sát từ giai đoạn ý tưởng sản xuất cho đến giai đoạn sản phẩm được tiêu thị trên thị trường.

feature-top

Bạn đang quan tâm đến công việc giám đốc sản xuất của một doanh nghiệp? Bạn muốn tìm hiểu về vai trò của vị trí này? Giám đốc sản xuất có nhiệm vụ gì? Hãy cùng HRchannels.com tìm hiểu về 6 nhiệm vụ cốt lõi cũng như yêu cầu của công việc này qua bài viết dưới đây.

MỤC LỤC
1. Giám đốc sản xuất là gì?
2. Nhiệm vụ của giám đốc sản xuất
3. Yêu cầu dành cho vị trí Giám đốc sản xuất
4. Việc làm giám đốc sản xuất
 

1. Giám đốc sản xuất là gì?

Giám đốc sản xuất (Chief Product Officer - CPO) là giám đốc cấp cao chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề liên quan đến sản xuất của một doanh nghiệp. Giám đốc sản xuất phụ trách tầm nhìn sản phẩm, chiến lược sản phẩm, phát triển sản phẩm và tiếp thị sản phẩm. CPO giám sát từ giai đoạn ý tưởng sản xuất cho đến giai đoạn sản phẩm được tiêu thị trên thị trường.

2. Nhiệm vụ của giám đốc sản xuất

Thực hiện vai trò lãnh đạo, giám sát

Nhắc tới giám đốc sản xuất, nhiệm vụ nổi bật nhất của vị trí này là đứng đầu toàn bộ bộ phận quản lý sản xuất.

Giám sát, cố vấn

Giám đốc sản xuất đóng vai trò giám sát những vị trí then chốt trong việc sản xuất sản phẩm như giám đốc quản lý sản phẩm, giám đốc trải nghiệm người dùng, trưởng phòng phân tích sản phẩm  giám đốc tiếp thị sản phẩm. Giám đốc sản xuất đảm bảo rằng những vị trí then chốt này thực hiện công việc của họ hiệu quả nhất có thể, giúp cho hiệu quả làm việc của toàn bộ bộ phận quản lý sản xuất được nâng cao.

Ngoài việc đóng vai trò giám sát, giám đốc sản xuất còn đóng vai trò cố vấn cho những nhân viên chủ chốt trong quản lý sản xuất, đảm bảo việc nâng cao các kỹ năng của họ cũng như cung cấp các hỗ trợ khi cần.

Lãnh đạo, quản lý

Đối với vai trò lãnh đạo, quản lý, giám đốc sản xuất đứng đầu trong việc triển khai các ý tưởng thành các khái niệm, các kế hoạch, dự án có thể thực hiện được; trong khi cùng lúc cân nhắc đến vấn đề tài chính, nhu cầu tiếp thị và mục tiêu chung của doanh nghiệp. Giám đốc sản xuất quản lý các hoạt động sản xuất thường ngày, đảm bảo mục tiêu về mặt sản phẩm và kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của giám đốc sản xuất

Quyết định tầm nhìn và chiến lược

Ngoài lãnh đạo và quản lý bộ phận quản lý sản xuất, giám đốc sản xuất làm gì? Giám đốc sản xuất quyết định tầm nhìn của doanh nghiệp, cũng như phổ biến tầm nhìn này tới tất các các bộ phận con và các nhân viên. Từ đó, từng bộ phận con đều hoạt động hướng tới một tầm nhìn thống nhất. Họ đứng đầu việc đưa ra chiến lược cũng như việc thực hiện quy trình sản xuất sản phẩm.

Họ còn chịu trách nhiệm trả lời câu hỏi “tại sao” – Tại sao doanh nghiệp nên sản xuất một sản phẩm nào đó. Họ đảm bảo rằng định hướng sản xuất sản phẩm đó phục vụ cho tầm nhìn chung của công ty cũng như đưa ra những sự điều chỉnh phù hợp với điều kiện hiện tại của doanh nghiệp.

CPO xây dựng và quản lý một quy trình mở rộng danh mục sản phẩm, từ đó hướng tới thúc đẩy lợi nhuận của doanh nghiệp. Họ cũng đảm bảo rằng sản phẩm luôn được cải tiến, tuân theo quy tắc của thị trường và làm hài lòng người tiêu dùng.

Nhiệm vụ của giám đốc sản xuất

Tiếp thị sản phẩm

Với vai trò là người đứng đầu bộ phận quản lý sản xuất, giám đốc sản xuất cũng chịu trách nhiệm tiếp thị sản phẩm với sự hỗ trợ của bộ phận tiếp thị sản phẩm và bộ phận quan hệ khách hàng. Vị trí này sẽ điều phối hoạt động thiết kế sản phẩm, bảo trì và cải tiến sản phẩm, đảm bảo rằng sản phẩm tạo được ấn tượng đối với người tiêu dùng, từ đó tăng doanh số bán hàng.

Ngoài ra, CPO cũng điều phối các hoạt động truyền thông, hội nghị, sự kiện, các hoạt động quảng bá, họp báo và giới thiệu sản phẩm trong nước và quốc tế. Giám đốc sản xuất sẽ tích cực hỗ trợ trong các triển lãm sản phẩm, đưa ra các bài phát biểu và thuyết trình tại các hội nghị, cuộc họp và các sự kiện.

Quan tâm đến nhu cầu của người tiêu dùng

Giám đốc sản xuất cũng là người quan tâm trực tiếp đến nhu cầu của người tiêu dùng. Họ trực tiếp tương tác với khách hàng, cung cấp cho họ những lợi ích của sản phẩm đồng thời tiếp nhận phản hồi, đánh giá và trải nghiệm của khách hàng đối với sản phẩm. Do đó, họ hiểu được mong muốn và hành vi của khách hàng.

Họ đảm bảo rằng sản phẩm phù hợp với mong muốn của người tiêu dùng, từ đó đẩy mạnh sự hiện diện của sản phẩm đối với người tiêu dùng.

Nhiệm vụ của giám đốc sản xuất

Xây dựng văn hóa kinh doanh lâu dài cho doanh nghiệp

Một nhiệm vụ khác cũng không kém phần quan trọng của giám đốc sản xuất là xây dựng văn hóa kinh doanh và phương thức sản xuất cho doanh nghiệp. CPO đưa ra các phương pháp và quy trình trong việc tiến hành nghiên cứu, thiết kế các khái niệm, tạo mẫu và phát triển sản phẩm cho toàn bộ bộ phận quản lý sản xuất. Ngoài ra, CPO còn có trách nhiệm tìm kiếm và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho toàn bộ bộ phận.

Giám đốc sản xuất còn có nhiệm vụ tham gia vào quy trình phỏng vấn, tuyển dụng những nhân sự chủ chốt cho quản lý sản xuất sản phẩm. Họ xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp để lôi kéo những cá nhân có khả năng ở lại với doanh nghiệp.

Nghiên cứu và phân tích

Giám đốc sản xuất, với vai trò là người đứng đầu toàn bộ bộ phận, được kỳ vọng sẽ là người đưa ra ý kiến phản bác, điều chỉnh, cũng như những khuyến nghị thêm về các nghiên cứu và phân tích được thực hiện bởi các nhân viên quản lý cấp cơ sở.

CPO cũng thực hiện các phân tích sản phẩm khác nhau như phân tích lỗ hổng, từ đó đưa ra được chiến lược thực hiện để dẫn tới thành công cuối cùng của sản phẩm.

Giám đốc sản xuất cũng chính là người nghiên cứu và phân tích giúp đưa ra các quyết định có căn cứ liên quan đến vấn đề chi phí, tiện ích cũng như thời gian sản xuất sản phẩm.

Nhiệm vụ của giám đốc sản xuất

Các nhiệm vụ khác

Ngoài ra, giám đốc sản xuất còn làm gì khác nữa? Bên cạnh những nhiệm vụ chính đã được liệt kê rõ ràng ở trên, giám đốc sản xuất có thể thực hiện các công việc khác nếu họ thấy cần thiết, nếu nhận được sự chỉ đạo của các bên liên quan hoặc từ phía chủ sử dụng lao động.

3. Yêu cầu đối với một giám đốc sản xuất

Học vấn

Đối với vị trí giám đốc sản xuất, yêu cầu học vấn là từ cấp Tiến sĩ trong các lĩnh vực như Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Quản lý sản phẩm, Marketing, Quảng cáo, Tâm lý học, Kỹ thuật hoặc bất kỳ lĩnh vực liên quan nào khác. Kinh nghiệm làm việc tương đương cũng có thể giúp thay thế yêu cầu về trình độ.

Nhiệm vụ của giám đốc sản xuất

Kinh nghiệm

Một giám đốc sản xuất cần có ít nhất mười năm kinh nghiệm ở một vị trí quản lý sản xuất tại một doanh nghiệp được xếp hạng cao, tốt nhất là Trưởng phòng Quản lý sản xuất ở một đơn vị kinh doanh phức hợp. Ứng viên cũng cần phải có kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực tiếp thị sản phẩm, quản lý và truyền thông. CPO cũng cần có các kinh nghiệm xử lý các vấn đề xảy ra hàng ngày có thể ảnh hưởng đến tài chính và thành công trên thị trường.

Kỹ năng giao tiếp

Đây chắc chắn là một kỹ năng vô cùng cần thiết. Một giám đốc sản xuất cần phải thực hiện nhiều bài thuyết trình và diễn thuyết đối với các bên liên quan về nhiều lĩnh vực phát triển sản phẩm như tiếp thị, nghiên cứu, phân tích, quản lý và lợi nhuận. Họ cũng cần phải thực hiện các bài phát biểu trước nhân viên, quản lý cấp cơ sở, trong các cuộc họp, hội nghị, họp báo. Do đó kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản của CPO cần phải hoàn hảo.

Nhiệm vụ của giám đốc sản xuất

Kỹ năng lãnh đạo

Tất nhiên, với vai trò đứng đầu bộ phận quản lý sản xuất, giám đốc sản xuất không thể thiếu kỹ năng lãnh đạo. Họ cần có khả năng dẫn đầu và quản lý nhân viên, giải quyết vấn đề, cũng như tạo được lòng tin từ các bên liên quan. Họ phải “sai khiến” được những việc xảy ra xung quanh.

Kỹ năng phân tích

Họ là người trả lời cho câu hỏi: “Tại sao sản phẩm này cần được sản xuất?” Họ phải có kỹ năng phân tích thị trường và nhu cầu người dùng để tạo ra được những cơ hội có thể giúp doanh nghiệp mở rộng và phát triển.

Kỹ năng tin học

Các kỹ năng tin học văn phòng như MS Word, Excel, hay Powerpoint là những kỹ năng cần phải có. Đây là những yêu cầu tối thiểu giúp họ có thể giao tiếp với nhân viên, đối tác và các bên liên quan. Ngoài ra các kỹ năng phần mềm như Illustrator, Dreamweaver, Fireworks, Visio, and Photoshop cũng là những điều mà một giám đốc sản xuất cần biết.

Nhiệm vụ của giám đốc sản xuất

Kỹ năng cá nhân

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, vị trí giám đốc sản xuất đòi hỏi ứng viên cần có khả năng tự nâng cao động lực bản thân, khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường nhóm, khả năng giải quyết vấn đề vượt trội, cũng như khả năng thực hiện nhiều dự án trong cùng một thời điểm.

Vietnam Human Resource Corporation

Thông tin khóa học của Học viện:

Giám Đốc Sản Xuấthttps://ceovietnam.edu.vn/trang-khoa-hoc-cpo-giam-doc-san-xuat.html?source=GG