87% các giám đốc, trưởng phòng nhân sự chưa biết xây dựng cơ cấu tổ chức - Điều tưởng dễ mà khó!

Cơ cấu tổ chức quyết định kết quả trong kinh doanh.

          Bạn đang muốn xây dựng cơ cấu tổ chức nhưng lại gặp khó khăn do không biết bắt đầu từ đâu, cơ cấu tổ chức quá rập khuôn, bạn không tính được khối lượng công việc để phân việc cho nhân sự, bạn chưa định biên được nhân sự để khoán…

         Lấy ví dụ với phòng kinh doanh, để xây dựng cơ cấu tổ chức của phòng kinh doanh cần phải có đề bài của CEO như là doanh thu, hạn mức công nợ, hạn mức quỹ lương và chi phí vận hành. Từ mục tiêu doanh thu, sẽ tính được mình cần bao nhiêu đơn hàng để đạt được doanh thu đó. Qua đó, sẽ định biên được khối lượng công việc và số lượng nhân viên sales. Sau đó, dựa vào lịch sử tỉ lệ chuyển đổi từ data ra khách hàng, để biết được mình cần bao nhiêu data từ phòng marketing để đạt được số đơn hàng như thế. Và phòng marketing biết được mình cần bao nhiêu data để cung cấp cho phòng sales. Có được con số cụ thể và thì từ đó sẽ định biên được khối lượng công việc và số lượng nhân viên marketing. Đây chính là xây dựng cơ cấu tổ chức theo nghiệp vụ khách hàng. Vì thế là một người lãnh đạo bạn phải hiểu được luồng công việc của từng bộ phận để phê duyệt thực hiện và kiểm soát hiệu quả.

 ( Hình ảnh các anh chị học viên của Học viện CEO Việt Nam)

            Để giải quyết các vấn đề nhân sự của các anh chị, học viện CEO Việt Nam ra đời khóa học Giám đốc tài chính CHRO do ông Ngô Minh Tuấn trực tiếp huấn luyện. Mục tiêu của khoá học:

- Giúp cho Giám đốc Nhân sự hiểu và quản trị hệ thống Nhân sự đồng nhất với chiến lược kinh doanh và phát triển của Doanh nghiệp mà CEO đề ra.

- Giúp cho Giám đốc Nhân sự / TP Nhân sự biết cách quản trị theo phương pháp CCVE hiệu quả với hệ thống công cụ CCSC, CCSD, CCSP từ chiến lược của Công ty đến từng Phòng ban và nhân viên.

- Giúp cho Giám đốc Nhân sự / TP Nhân sự bổ sung, hoàn thiện các kiến thức về tâm lý con người, hiểu được quy luật tư duy để có các chính sách Nhân sự hiệu quả.

- Giúp cho Giám đốc Nhân sự / TP Nhân sự hoàn thiện các kỹ năng, nghiệp vụ tuyển dụng, đào tạo, tạo động lực, sa thải nhân sự,… và xây dựng được hệ thống công cụ, báo cáo để điều hành Bộ phận.

- Giúp cho CEO nắm bắt được tâm lý để quản trị Nhân sự cấp cao và hiểu được luồng công việc của Bộ phận Nhân sự để phê duyệt thực hiện và kiểm soát hiệu quả.
>>>Tham khảo khóa học Giám đốc nhân sự Tại đây