ÁP DỤNG BSC THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG THẾ NÀO TRONG DOANH NGHIỆP?

Ở bài viết trước anh/chị đã được hiểu về khái niệm cơ bản BSC là gì. Trong bài viết này, Học viện CEO Việt Nam sẽ hướng dẫn anh/chị áp dụng BSC - Thẻ điểm cân bằng vào quá trình vận hành doanh nghiệp.

BSC - Thẻ điểm cân bằng

Base Resources - Chắc hẳn bạn đã từng nghe danh về BSC (Balanced scorecard) - một công cụ quản lý được sử dụng bởi rất nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều loại hình khác nhau. Chính xác thì BSC là một hệ thống quản lý, nó giúp cho doanh nghiệp thiết lập, thực hiện, giám sát, đo lường để đạt được các chiến lược & các mục tiêu của mình. Sau khi các doanh nghiệp thiết lập và phát triển các chiến lược, doanh nghiệp sẽ triển khai, thực hiện & giám sát chiến lược thông qua 4 khía cạnh: tài chính, khách hàng, quá trình hoạt động nội bộ, học tập & phát triển.

.

Tài chính: Doanh nghiệp đo lường và giám sát các yêu cầu & các kết quả về tài chính

Khách hàng: Đo lường và giám sát sự thỏa mãn khách hàng và các yêu cầu về các kết hoạt động đáp ứng các nhu cầu đòi hỏi của khách hàng.

Quá trình nội bộ: Đo lường & giám sát các chỉ số và các yêu cầu của các quá trình trọng yếu trong nội bộ doanh nghiệp hướng đến khách hàng

Học tập & phát triển: Tập trung vào cách thức doanh nghiệp giáo dục & đào tạo nhân viên, nâng cao kiến thức và cách thức doanh nghiệp đã sử dụng các kiến thức này để duy trì lợi thế cạnh tranh trong thị trường.

Tại sao BSC lại có ích trong doanh nghiệp?

Dựa vào mô hình BSC, các nhà quản lý doanh nghiệp có thể đánh giá được các bộ phận trong doanh nghiệp có thể tạo ra được các giá trị cho khách hàng hiện tại và tương lai và những yêu cầu về nâng cao khả năng nội bộ và sự đầu tư về con người, hệ thống và quá trình để cải tiến được hiệu quả kinh doanh trong tương lai.

Doanh nghiệp áp dụng BSC như thế nào?

Vai trò chính của thẻ cân bằng BSC là thực hiện chiến lược. Nếu biết cách xây dựng BSC và áp dụng hợi lý, mô hình này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Dưới đây là những điều doanh nghiệp cần làm:

1. CEO xác định Tầm nhìn của doanh nghiệp

Giải thích thật ngắn gọn tầm nhìn là gì, bạn có thể hiểu nó là thuật ngữ hướng về tương lai. Nó mang theo giá trị ý nghĩa vô cùng nhân văn khi trở thành nguồn cảm hứng và động lực cho mỗi cá nhân và cho cả một tập thể. Cụ thể hơn, tầm nhìn chính là hình ảnh, là sự tiêu chuẩn, cũng là hình tượng độc đáo, là lý tưởng  được đặt trong tương lai mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng sẽ hướng tới và nắm bắt, biến chúng thành hiện thực. Nói chung, tầm nhìn chính là yếu tố giúp doanh nghiệp xác định con đường đi dài hạn ở phía trước.

2. Sơ đồ hoá tầm nhìn (bằng công cụ CCSC)

CCSC - Central Control System of Company có nghĩa là bộ điều khiển trung tâm doanh nghiệp. CCSC là công cụ giúp hội đồng quản trị có thể giao trách nhiệm chi phí hiệu quả và hạn mức cho CEO. Từ CCSC sẽ bao gồm cả chiến lược của doanh nghiệp bao gồm chiến lược về doanh thu, về con người, sản phẩm và thị trường...

Sau khi sơ đồ hoá tầm nhìn với CCSC, lúc này CEO sẽ nhìn thấy được mục tiêu lợi nhuận, mục tiêu dòng tiền, mục tiêu giá trị doanh nghiệp.

Đối với mục tiêu Lợi nhuận: CEO sẽ biết về doanh thu và hạn mức chi phí.

Đối với mục tiêu Dòng tiền: Sẽ nhìn được hạn mức công nợ, hạn mức tồn kho, quỹ đầu tư.

Đối với mục tiêu Giá trị Doanh nghiệp: Liệt kê tài sản vô hình và tài sản hữu hình.

Từ những mục tiêu trên, CEO sẽ đến với bước thứ 3 cần làm.

3. Triển khai cơ chế khoán đến phòng ban (CCSD)

CCSD - Central Control System of Department có nghĩa là bộ điều khiên trung tâm phòng ban. CCSD sẽ giúp CEO có thể cài chiến lược đến từng bộ phận phòng ban thông qua các chỉ số: Trách nhiệm, Hạn mức, Chi phí vận hành và Quỹ lương thưởng. Nhìn vào CCSD phòng ban chúng ta hoàn toàn có thể thấy tầm quan trọng cũng như mức độ ảnh hưởng tới doanh nghiệp của phòng ban đó.

Trong bước 3 này có 3 yếu tố cần nhấn mạnh:

- Thẩm định kế hoạch kinh doanh: Cơ cấu tổ chức phòng ban kinh doanh, kế hoạch truyền thống, marketing, sale

- Thẩm định tài chính: Lợi nhuận, dòng tiền, vốn, rủi ro

- Thẩm định nhân sự: Phương pháp chia lương thưởng, lựa chọn người phù hợp, giao công việc đúng chuyên môn

4. CCSP có giống KPI không?

CCSP - Central Control System of Company có nghĩa là bộ điều khiển trung tâm từng nhân sự. Bản chất CCSP sẽ bao gồm Nội Quy, Mô tả công việc, Khối lượng công việc, Chất lượng công việc... của nhân sự tại vị trí đó vậy nên KPI (khối lượng và hiệu quả công việc) sẽ chỉ là 1 phần trong CCSP. Ngoài ra nhìn vào CCSP có thể giúp CEO cài được chiến lược đến từng nhân sự bằng những con số bao gồm khối lượng hiệu quả cũng nhưng hạn mức quỹ lương cho vị trí đó.

5. Ban hành hệ thống luật khoán, Hệ thống vận hành, Hệ thống báo cáo mẫu và cuối cùng là kế hoạch hành động

Gán KPI tương ứng với các yếu tố mục tiêu

BCS và KPI là sự kết hợp giữa chiến lược kinh doanh và lãnh đạo. Một nhà quản trị giỏi sẽ áp dụng đồng thời hai công cụ này bằng cách đặt KPI tương ứng với các yếu tố mục tiêu. KPI càng sát với tình hình thực tế đã đo lường và đánh giá càng có hiệu quả rõ rệt. Thông qua đánh giá KPI định kỳ có thể xác định khoảng cách giữa mục tiêu đã đề ra với hiệu suất làm việc thực tế, từ đó doanh nghiệp sẽ có kế hoạch điều chỉnh, cải thiện hợp lý.

Kết luận

Hiện nay, mô hình BSC là công cụ quản trị hữu ích để doanh nghiệp cải thiện tình hình hoạt động và định hướng các mục đích quan trọng. Nếu hiểu rõ BSC là gì và thực hiện theo đúng chiến lược của BSC cùng việc kết hợp các công cụ như CCSD, CCSP, KPI, doanh nghiệp sẽ có được lộ trình ngắn nhất đến với thành công. Học viện CEO Việt Nam hy vọng bài viết đã mang đến nhiều thông tin bổ ích dành cho bạn.

Tìm hiểu về phương pháp ứng dụng vào thực tiễn kinh doanh tại đây:

https://ceovietnam.edu.vn/trang-chuong-trinh-chuyen-giao-ceo-quan-tri-40.html?soure=GG