Bế giảng lớp CEO Quản Trị K21 Tại Hồ Chí Minh - Học viện CEO Việt Nam

Ngày 22/08/2019 vừa qua Học viện CEO Việt Nam đã tổ chức Bế mạc khoá học CEO Quản Trị - Giám đốc điều hành K21 - Hồ Chí Minh tại Resort Phương Nam, Bình Dương. 

    Tập đoàn với sứ mệnh là" Nơi hội tụ những con người giá trị, những sản phẩm giá trị, để lan toả giá trị" Thông qua khoá học CEO Quản Trị - Giám đốc điều hành, Học viện CEO Việt Nam đã giúp các Anh chị CEO tháo gỡ những vấn đề gặp phải trong chính doanh nghiệp mình, giúp các Anh chị CEO tiến tới việc vận hành doanh nghiệp một cách tự động.

(Hình ảnh Anh chị học viên CEO Quản trị K21 - tại Hồ Chí Minh)

Tất cả được thông qua mục tiêu rõ ràng, cụ thể của khoá học bao gồm:

+ Ứng dụng cơ chế khoán toàn diện CCVE đến từng hành động của cá nhân, từng phòng ban và tạo nên văn hóa làm việc chủ động, đoàn kết trong doanh nghiệp.

+ Xây dựng chiến lước phát triển khoa học hiệu quả thông qua các công cụ điều khiển tài chính trung tâm của doanh nghiệp (CCSC).

+ Giúp CEO vận hành doanh nghiệp tự động bằng hệ thống điều khiển tài chính và hiệu quả công việc đến từng phòng ban, nhân viên qua bộ điều khiển: CCSD, CCSP. Hướng dẫn CEO thực hành với hệ thống điều khiển CCSC, CCSD, CCSP.

+ Giúp CEO tuyển dụng được nhân tài, giữ chân nhân tài và huy động được vốn. Đánh giá sức khỏe Doanh nghiệp theo thời gian thực.

+ Hoàn thiện toàn diện các kỹ năng lãnh đạo, giúp CEO trở thành nhà quản trị hệ thống chứ không phải là người lao động tích cực nhất trong hệ thống. Và trên hết, chúng tôi muốn CEO có sức khỏe và thời gian để có cuộc sống hạnh phúc

Tất cả những kiến thức trong khoá học đểu là kiến thức thực chiến giúp các CEO không những đọc ra được vấn đề của chính Doanh nghiệp mình mà còn có thể có những biện pháp cấp thiết cho những vấn đề đnag mắc phải.

(Hình ảnh các Anh chị học viên CEO Quản trị K21)

=>> Tìm hiểu thông tin khoá học CEO Quản Trị - Giám đốc điều hành: TẠI ĐÂY