CÁCH QUẢN LÝ DÒNG TIỀN VÀ KIỂM SOÁT DÒNG CHẢY TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP

Quản lý tài chính kém là nguyên nhân của 82% thất bại trong kinh doanh. Dòng tiền rất quan trọng đối với sự tồn tại và thành công của doanh nghiệp bạn. Nếu không có nó, bạn không thể thuê hoặc trả lương cho nhân viên, mua hàng tồn kho, mở rộng hoạt động hoặc đảm bảo hạn mức tín dụng hoặc tài chính.

Mục tiêu quản lý tài chính doanh nghiệp

Dòng tiền (Cash Flow) được hiểu là sự chuyển động của tiền mặt trong tổ chức. Dòng tiền thường được dùng trong phân tích tài chính, đó là những thay đổi của tài khoản tiền mặt diễn ra trong thời kỳ kế toán. Ngoài ra dòng tiền cũng được dùng trong phân tích đầu tư, đó là lợi nhuận, hay thu nhập ròng, cộng với lượng tiền trích vào quỹ khấu hao. Đây chính là nguồn vốn nội bộ dài hạn mà doanh nghiệp có thể sử dụng vào mục đích đầu tư.

Ảnh minh họa 1: Dòng tiền trong doanh nghiệp

Mục tiêu của mỗi doanh nghiệp đó là tạo ra được dòng tiền dương. Cuối kỳ, doanh nghiệp sẽ lập ra một bản Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để báo cáo tình hình luồng chảy tài chính trong tổ chức.

Ngoài ra có 6 mục tiêu chính trong việc quản lý tài chính doanh nghiệp, cụ thể:

1. Hiểu Dòng tiền của bạn, từ đó có những chiến lược tài chính và kinh doanh phù hợp.

2. Tăng doanh số bán hàng là việc cần được ưu tiên hơn chứ không phải cắt giảm chi phí

3. Giảm thời gian các khoản phải thu xuống bằng cách kiểm soát những lý do khách hàng có thể sử dụng để hoãn thời gian trả nợ đến hạn.

4. Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp cho từng đối tượng khách hàng

5. Lập kế hoạch dòng tiền ngắn hạn (3-6 tháng để chuẩn bị nguồn tiền cho các quyết định tài chính)

6. Lập kế hoạch kinh doanh để biết chuẩn bị tiền phù hợp. Đơn giản chúng ta hình dung muốn doanh thu tăng 200% thì tài sản phải tăng 200% nên nếu chúng ta nhận quá nhiều hợp đồng mà không đáp ứng được tiền sẽ gây nguy hiểm đến công ty.

Ảnh minh họa 2: Mục tiêu của quản lý tài chính doanh nghiệp

Nguyên tắc quản lý tài chính doanh nghiệp

Với mỗi mô hình doanh nghiệp sẽ có những phương thức quản lý khác nhau phù hợp. Và cần có các chỉ tiêu tài chính dành cho doanh nghiệp đo lường đánh giá hiệu quả hoạt động của mình. Song dù là quản lý như thế nào đi chăng nữa thì doanh nghiệp cũng cần đảm bảo tuân theo các nguyên tắc quản lý tài chính sau đây:

  • Quản lý có hệ thống

  • Chi phải ít hơn thu

  • Cân bằng giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi

  • Lưu ý đến sự tác động của thuế

  • Luôn có phương án dự phòng

  • Hạn chế nợ đối với tài sản tạo thu nhập

Đối với một doanh nghiệp, dòng tiền không đủ sẽ có thể khiến doanh nghiệp phá sản. Ngay cả vấn đề dòng tiền ngắn hạn cũng có thể khiến một công ty gặp khó khăn trong việc tiếp tục hoạt động. Ngoài việc hiểu rõ các quy tắc và dòng chảy tài chính của doanh nghiệp, việc sử dụng các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn quản trị hiệu quả dòng tiền của mình và có sẵn các nguồn lực để tăng trưởng và mở rộng.

Xem video dưới đây để hiểu thêm về tài chính doanh nghiệp :

Để có thể hiểu được dòng tiền của doanh nghiệp được hướng dẫn một các bài bản các Chiến lược Quản trị Dòng tiền cho doanh nghiệp, anh/chị có thể tham khảo thêm khóa học Giám đốc Tài chính của Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam.

Tìm hiểu thông tin chi tiết chương trình theo đường link dưới đây:

https://ceovietnam.edu.vn/trang-chuong-trinh-huan-luyen-giam-doc-tai-chinh.html?source=GG

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam

Hotline: 0986 77 66 22

Website: ceovietnam.edu.vn