CHRO – ĐIỀU HÀNH CUỘC CHƠI HAY “KẺ SAI VẶT” TRONG DOANH NGHIỆP

Giám đốc nhân sự - viết tắt là CHRO, là một trong tứ đại trụ cột của bất kì một doanh nghiệp nào. Nhưng hiện nay, 95% các CHRO tại Việt Nam không biết, không nắm được mình có vai trò gì trong một hệ thống của doanh nghiệp.

Học viện CEO Việt Nam đào tạo lớp Giám đốc nhân sự

1. Tổng hợp để xây dựng bảng cơ cấu tổ chức nhân sự:

     Sau khi có bảng dòng tiền, tất cả các phòng ban xây dựng cơ cấu tổ chức từng phòng xong, thì nhiệm vụ của Giám đốc nhân sự là phải ghép hình thành một cơ câu tổ chức hoàn chỉnh.

2. Phúc lợi cho từng tầng:

     Sau khi CEO đưa ra luật chơi và phúc lợi cho từng tầng, CHRO chỉ bắt tay vào thực thi theo đúng tầng và định mức đã đặt sẵn. Ví dụ một công ty có 5 tầng: Tổng giám đốc – Phó tổng, cấp trung – Trưởng kênh – Nhân viên… Ở tầng Tổng giám đốc lương ngày nghỉ lễ phép là 30triệu, nhưng Phó tổng chỉ 20triệu. Tổng giám đốc đi nghỉ mát thì được mang cả dòng họ đi, Phó tổng thì được mang gia đình. Do vậy, đòi hỏi Giám đốc nhân sự phải nắm được luật chơi mà CEO đưa ra, nếu chưa có luật chơi và phúc lợi theo tầng, CHRO phải cùng ngồi với CEO để xây dựng và ban hành.

3. Nắm bắt và Xây dựng được luật chơi của từng vị trí theo cơ chế khoán CCVE:

     Bao gồm - vị trí – mã số, mô tả công việc, quỹ lương phòng ban, chính sách KPI, chính sách chia lương – thưởng Tháng + Quý + Năm, thu nhập Tháng + Quý + Năm, điều kiện ra hạn hợp đồng – nghỉ việc, chính sách phúc lợi (bảng kèm theo), báo cáo mẫu, quy trình làm việc + khung năng lực (đối với doanh nghiệp sản xuất). Nếu một CHRO không nắm bắt và xây dựng được những luật chơi bên trên thì không khác gì “một đứa sai vặt” trong doanh nghiệp, suốt ngày trình ký CEO lắt nhắt, suốt ngày sự vụ, sự vụ.

Theo như chia sẻ từ Ông Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam, số CHRO làm được 3 mục trên ở Việt Nam đến trên đầu ngón tay.

Sau khi nắm bắt và xây dựng được tất cả luật chơi, Giám đốc nhân sự bắt tay vào vận hành, bao gồm kỹ năng và hệ thống công cụ trong việc tuyển dụng, đào tạo, tạo động lực và sa thải. Đặc biệt đó là phương pháp để làm việc với CEO và tất cả các phòng ban khác.

Là một Giám đốc nhân sự, hãy nâng cấp tư duy của chính bản thân mình để điều hành cuộc chơi trong doanh nghiệp chứ không phải là “con tốt” trong công ty.

KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ (CHRO): https://ceovietnam.edu.vn/khoa-hoc-giam-doc-nhan-su.html

KHÓA HỌC CEO QUẢN TRỊ (CEO): https://ceovietnam.edu.vn/khoa-hoc-ceo-quan-tri-ha-noi.html

KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC KINH DOANH (CCO): https://ceovietnam.edu.vn/khoa-hoc-giam-doc-kinh-doanh-ha-noi.html

KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO): https://ceovietnam.edu.vn/khoa-hoc-giam-doc-tai-chinh-fb.html

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP CEO BRAIN 1.0: https://ceovietnam.edu.vn/phan-mem-ceo-brain-10-giam-doc-kinh-doanh-fb.html