Học viện CEO Việt Nam xin lỗi khách hàng vì sự quá tải đào tạo

Tổng Giám đốc Học viện CEO Việt Nam, ông Trần Anh Tuấn đã gửi thư ngỏ để thông báo về phương án sắp xếp nhu cầu đăng ký các khoá học, đảm bảo quyền lợi tốt nhất dành cho quý khách hàng và quý học viên trên toàn quốc.

Tổng Giám đốc Học viện CEO Việt Nam, ông Trần Anh Tuấn đã gửi thư ngỏ để thông báo về phương án sắp xếp nhu cầu đăng ký các khoá học, đảm bảo quyền lợi tốt nhất dành cho quý khách hàng và quý học viên trên toàn quốc.

Tổng Giám đốc Học viện CEO Việt Nam đã gửi thư ngỏ để xin lỗi quý khách hàng và quý học viên, vì sự quá tải đăng ký hợp đồng tư vấn doanh nghiệp và các khoá đào tạo trên toàn quốc.

Trong thời điểm hiện tại, Học viện CEO Việt Nam đang trong tình trạng quá tải đăng ký các hợp đồng tư vấn và đào tạo doanh nghiệp trên toàn quốc (2 Cơ sở tại Hà Nội và 1 Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh). Việc này đã dẫn đến sự lo lắng và mong muốn triển khai sớm các hạng mục tư vấn và đào tạo của khách hàng.

Tổng Giám đốc Học viện CEO Việt Nam, ông Trần Anh Tuấn đã gửi thư ngỏ để thông báo về phương án sắp xếp nhu cầu đăng ký các khoá học, đảm bảo quyền lợi tốt nhất dành cho quý khách hàng và quý học viên trên toàn quốc. 

Trong thư có đoạn viết: "Tính đến 30/04/2018, tất cả các khóa học và các lịch tư vấn Doanh nghiệp đã được sắp xếp kín. Các khóa học đào tạo CEO, TPKD sẽ được khai giảng, vào tháng 05/2018 (Áp dụng cho học viên đăng ký trước 10/04/2018). Sau thời điểm 10/04/2018, học viên đăng ký sẽ được xếp khai giảng vào tháng 08/2018. Các hợp đồng tư vấn mới sẽ được sắp lịch và triển khai sau ngày 30/04/2018 (Áp dụng cho Doanh nghiệp ký hợp đồng đăng ký trước 08/04/2018). Hợp đồng được ký sau thời điểm 08/04/2018 sẽ được triển khai sau tháng 06/2018”.

Về sự bất tiện này, Học viện CEO Việt Nam mong nhận được sự cảm thông từ quý khách hàng và quý học viên trên toàn quốc.

 Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ đường dây nóng của Tập đoàn CEO Việt Nam: 0986 77 66 22.