trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.

" /> Học Viện Doanh Nhân CEO Việt Nam

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG BSC TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

BSC đã được áp dụng tại Việt Nam từ những năm 2000 và cho đến nay trên 83% công ty tham gia khảo sát đã biết đến, có kế hoạch và đã áp dụng. Tuy nhiên, số lượng đơn vị ứng dụng hiệu quả không nhiều. Nguyên nhân của việc này là do đa phần các doanh nghiệp vẫn chưa hiểu và không biết triển khai BSC cụ thể ra sao. Bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn các bước chi tiết để triển khai hiệu quả BSC trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bước 1: Đánh giá tổng thể

Quá trình triển khai BSC bắt đầu từ việc phân tích tổng thể và đánh giá thực trạng doanh nghiệp, từ tầm nhìn, sứ mệnh, kỳ vọng khách hàng, SWOT, năng lực lõi (hay lợi thế cạnh tranh), chiến lược, hệ thống, quy trình, con người, văn hóa,… doanh nghiệp cần xây dựng một kế hoạch quản trị sự thay đổi tổng thể, thành lập ban chiến lược và chuyển đổi, khẳng định cam kết từ ban lãnh đạo với các thông điệp truyền thông rõ ràng. Ngoài ra, phương pháp luận về cách thức triển khai BSC phải được làm rõ và đồng bộ hóa cho tất cả vị trí then chốt.

Đối với bước này, công ty sử dụng các công cụ phân tích chiến lược, thông qua bảng câu hỏi thu thập dữ liệu, khảo sát online, phỏng vấn trực tiếp, tham vấn ý kiến.

Ảnh: Phân tích các thông số chiến lược trong doanh nghiệp

Bước 2: Xây dựng chiến lược

Trên cơ sở phân tích bức tranh tổng thể, doanh nghiệp lựa chọn 3- 4 chiến lược để giúp đạt được tầm nhìn đã đặt ra. Các chiến lược này phải thỏa nguyên tắc giúp tận dụng hoặc xây dựng, phát triển năng lực lõi (hay lợi thế cạnh tranh) riêng của doanh nghiệp.

Để lựa chọn được các chiến lược phù hợp, doanh nghiệp cần phải dựa vào các tiêu chí sau:

 • Giúp tận dụng hoặc phát triển năng lực lõi (lợi thế cạnh tranh) của Doanh nghiệp.
 • Dựa trên các yếu tố quyết định thành công ngành Doanh nghiệp đang tham gia.
 • Không đánh vào điểm mạnh, mà đánh vào điểm yếu của đối thủ.
 • Giúp tận dụng cơ hội trên thị trường.
 • Không bị giới hạn bởi nguồn lực hiện có.
 • Giúp đạt được tầm nhìn của Doanh nghiệp trong dài hạn

Bước 3: Xác định mục tiêu và kết quả chiến lược

Bước này sẽ giúp doanh nghiệp trả lời 2 câu hỏi:

 • Doanh nghiệp cần phải đạt được những mục tiêu gì để giúp chiến lược đã lựa chọn thành công?
 • Các kết quả sơ bộ nào để có thể đánh giá chiến lược này thành công?

Ứng với mỗi chiến lược được lựa chọn, doanh nghiệp xác định các mục tiêu cần đạt được theo 04 phương diện của BSC:

 • Tài chính
 • Khách hàng
 • Quy trình
 • Học hỏi và phát triển

Các mục tiêu này được liên kết chặt chẽ theo quan hệ nhân quả, thông qua các đường kết nối dẫn từ phương diện học hỏi và phát triển, tạo thành một sơ đồ chiến lược thành phần. Mỗi sơ đồ này sẽ đại diện cho một chiến lược mà doanh nghiệp đã chọn.

Ảnh: Mô hình lựa chọn chiến lược theo BSC thẻ điểm cân bằng

Bước 2: Xây dựng chiến lược

Trên cơ sở phân tích bức tranh tổng thể, doanh nghiệp lựa chọn 3- 4 chiến lược để giúp đạt được tầm nhìn đã đặt ra. Các chiến lược này phải thỏa nguyên tắc giúp tận dụng hoặc xây dựng, phát triển năng lực lõi (hay lợi thế cạnh tranh) riêng của doanh nghiệp.

Để lựa chọn được các chiến lược phù hợp, doanh nghiệp cần phải dựa vào các tiêu chí sau:

 • Giúp tận dụng hoặc phát triển năng lực lõi (lợi thế cạnh tranh) của Doanh nghiệp.
 • Dựa trên các yếu tố quyết định thành công ngành Doanh nghiệp đang tham gia.
 • Không đánh vào điểm mạnh, mà đánh vào điểm yếu của đối thủ.
 • Giúp tận dụng cơ hội trên thị trường.
 • Không bị giới hạn bởi nguồn lực hiện có.
 • Giúp đạt được tầm nhìn của Doanh nghiệp trong dài hạn

Bước 3: Xác định mục tiêu và kết quả chiến lược

Bước này sẽ giúp doanh nghiệp trả lời 2 câu hỏi:

 • Doanh nghiệp cần phải đạt được những mục tiêu gì để giúp chiến lược đã lựa chọn thành công?
 • Các kết quả sơ bộ nào để có thể đánh giá chiến lược này thành công?

Ứng với mỗi chiến lược được lựa chọn, doanh nghiệp xác định các mục tiêu cần đạt được theo 04 phương diện của BSC:

 • Tài chính
 • Khách hàng
 • Quy trình
 • Học hỏi và phát triển

Các mục tiêu này được liên kết chặt chẽ theo quan hệ nhân quả, thông qua các đường kết nối dẫn từ phương diện học hỏi và phát triển, tạo thành một sơ đồ chiến lược thành phần. Mỗi sơ đồ này sẽ đại diện cho một chiến lược mà doanh nghiệp đã chọn.

Ảnh: Phương pháp đo lường mục tiêu và kết quả chiến lược

Bước 6: Xây dựng giải pháp chiến lược

Để giúp đạt các mục tiêu trên sơ đồ chiến lược, doanh nghiệp cần xây dựng một danh mục các giải pháp chiến lược trọng tâm. Ban chiến lược và chuyển đổi cần phối hợp cùng các đơn vị đầu mối để xây dựng một kế hoạch tổng thể với sự phân công rõ ràng, đảm bảo có “tư lệnh” chịu trách nhiệm 100% cho các giải pháp chiến lược trọng tâm hoặc dự án mình phụ trách. Công tác truyền thông nội bộ rất quan trọng trong giai đoạn này, nhằm giúp tất cả bộ phận và vị trí then chốt hiểu rõ tầm quan trọng cũng như sự gắn kết giữa các giải pháp trọng tâm, gắn chiến lược với các hành động cụ thể hàng ngày cần làm.

Bước 7: Phân bổ BSC

Các mục tiêu trên sơ đồ chiến lược cấp công ty được phân bổ xuống các cấp thấp hơn, từ phòng ban đến cá nhân. Đồng thời, các giải pháp chiến lược trọng tâm cũng được phân bổ cụ thể đến từng bộ phận và cá nhân, với trách nhiệm và thời hạn thực hiện rõ ràng. Từng thành viên sẽ hiểu rõ mối quan hệ gắn kết giữa những việc hàng ngày mình làm góp phần như thế nào vào mục tiêu chung của tổ chức, giúp tạo động lực và tinh thần làm việc tập thể tốt hơn cho nhân viên.

Ảnh: Mô hình phân bổ BSC

Bước 6: Xây dựng giải pháp chiến lược

Để giúp đạt các mục tiêu trên sơ đồ chiến lược, doanh nghiệp cần xây dựng một danh mục các giải pháp chiến lược trọng tâm. Ban chiến lược và chuyển đổi cần phối hợp cùng các đơn vị đầu mối để xây dựng một kế hoạch tổng thể với sự phân công rõ ràng, đảm bảo có “tư lệnh” chịu trách nhiệm 100% cho các giải pháp chiến lược trọng tâm hoặc dự án mình phụ trách. Công tác truyền thông nội bộ rất quan trọng trong giai đoạn này, nhằm giúp tất cả bộ phận và vị trí then chốt hiểu rõ tầm quan trọng cũng như sự gắn kết giữa các giải pháp trọng tâm, gắn chiến lược với các hành động cụ thể hàng ngày cần làm.

Bước 7: Phân bổ BSC

Các mục tiêu trên sơ đồ chiến lược cấp công ty được phân bổ xuống các cấp thấp hơn, từ phòng ban đến cá nhân. Đồng thời, các giải pháp chiến lược trọng tâm cũng được phân bổ cụ thể đến từng bộ phận và cá nhân, với trách nhiệm và thời hạn thực hiện rõ ràng. Từng thành viên sẽ hiểu rõ mối quan hệ gắn kết giữa những việc hàng ngày mình làm góp phần như thế nào vào mục tiêu chung của tổ chức, giúp tạo động lực và tinh thần làm việc tập thể tốt hơn cho nhân viên.

Xem thêm các bài viết về kinh doanh của Học viện doanh nhân CEO Việt Nam tại đây.

Chi tiết chương trình CEO quản trị vui lòng xem tại đường link dưới đây:

https://ceovietnam.edu.vn/trang-chuong-trinh-chuyen-giao-ceo-quan-tri-40.html?source=GG

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Học viện Doanh Nhân CEO Việt Nam

Hotline: 0986 77 66 22

Website: ceovietnam.edu.vn