Làm thế nào để CEO có một Doanh nghiệp tốt?

Trong Doanh nghiệp, mỗi một bộ phận, một cá nhân vận hành tốt thì mới có được một Doanh nghiệp tốt.

Thế nào là một cá nhân tốt trong Doanh nghiệp? Là khi họ:

* Đạt được hiệu quả công việc,

* Thực hiện đúng nội quy Công ty,

* Chi phí vận hành đúng phạm vi chi phí được giao,

* Luôn có động lực làm việc bởi việc biết trước được quỹ lương để chủ động đạt được mức lương mà họ mong đợi cùng với khả năng của mình.

Thế nào là một Phòng ban tốt?

Là phòng ban đó đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, đạt được chi phí vận hành nằm trong hạn mức chi phí được giao, đồng thời minh bạch về quỹ lương, tạo động lực cho nhân sự trong phòng ban làm việc tốt nhất.

Một Doanh nghiệp khi có các Phòng ban tốt, các cá nhân tốt như vậy sẽ là một Doanh nghiệp luôn kiểm soát được Mục tiêu Doanh số - Chi phí vận hành - Chi phí Quỹ lương, điều đó đồng nghĩa với việc đảm bảo được Lợi nhuận và Dòng tiền, vì vậy đương nhiên sẽ trở thành một Doanh nghiệp tốt.

Vậy, làm sao để Doanh nghiệp có được một hệ thống điều khiển, hệ thống chia tài chính mà có thể kiểm soát được hiệu quả công việc từng Cá nhân cho đến Phòng ban, cho đến Doanh nghiệp? Hệ thống đó sẽ giúp cho Doanh nghiệp kiểm soát được tất cả sức khỏe và đến từng tế bào.

Dựa trên quan điểm và triết lý vận hành như vậy, Tập đoàn CEO Việt Nam với người đứng đầu là Chủ tịch HĐQT Ngô Minh Tuấn đã nghiên cứu, phát triển và ứng dụng thành công cơ chế khoán toàn diện CCVE cùng với bộ công cụ hệ thống điều khiển trung tâm CCSC - CCSD - CCSP và phần mềm CEO Brain.

                CCVE (Culture - Cost - Volume - Effectiveness): là cơ chế khoán toàn diện trong Doanh nghiệp, bao gồm:

* Khoán về Nội quy, văn hóa công ty

* Khoán về chi phí vận hành và quỹ lương

* Khoán về mục tiêu khối lượng công việc

* Khoán về hiệu quả công việc

                CCSC (Control Centre System of Company): Hệ thống điều khiển trung tâm của Công ty.

Là hệ thống điều khiển trung tâm giúp cho Doanh nghiệp luôn kiểm soát được dòng tiền vào ra, phân bổ và điều khiển đến các Phòng ban.

                CCSD (Control Centre System of Department): Hệ thống điều khiển trung tâm của Phòng ban.

Là hệ thống điều khiển trung tâm giúp cho từng Phòng ban kiểm soát được luồng công việc, phân bổ các chỉ tiêu kế hoạch, hạn mức chi phí và điều khiển đến từng cá nhân.

                CCSP (Control Centre System of Person): Hệ thống điều khiển trung tâm của Cá nhân.

Là hệ thống điều khiển trung tâm giúp cho từng Cá nhân tự kiểm soát được khối lượng công việc, hiệu quả công việc cần phải đạt được, nhìn thấy trước được mức lương mình có thể đạt được như thế nào để luôn có động lực làm việc và chủ động hoàn toàn với công việc.

Điều mà bất cứ một CEO nào cũng mong muốn đối với Doanh nghiệp của mình là một hệ thống vận hành tự động và chủ động từ trên xuống dưới, từ Doanh nghiệp đến từng Phòng ban và đến từng cá nhân.

Cơ chế khoán toàn diện CCVE và bộ công cụ hệ thống điều khiển trung tâm CCSC - CCSD - CCSP liệu có giúp được các CEO?

Đừng ngại liên hệ với chúng tôi nếu đây thực sự là điều mà các CEO mong muốn và đang trăn trở với Doanh nghiệp của mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tập đoàn CEO Việt Nam - Học viện CEO Việt Nam:  0986776622 - 18002002

KHÓA HỌC CEO QUẢN TRỊ: ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC KINH DOANH: ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

DÙNG THỬ PHẦN MỀM CEO BRAIN 1.0: ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY