LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG KINH DOANH HIỆU QUẢ

Ban đang là giám đốc điều hành, giám đốc kinh doanh nhưng lại đau đầu vì không biết làm sao để xây dựng cơ cấu tổ chức phòng kinh doanh hiệu quả. Bài viết dưới đây của Học viện CEO Việt Nam sẽ cung cấp cho bạn cách đơn giản nhất để xây dựng cơ cấu tổ chức phòng kinh doanh.

Mục đích xây dựng cơ cấu tổ chức trong hoạt động kinh doanh chính là hướng tới mục tiêu để chuyển đổi tâm lý khách hàng.

Một Khách hàng sẽ trải qua những giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Khi KH chưa có nhu cầu về sản phẩm (chưa biết sản phẩm, chưa thấy cái hay của sản phẩm), chúng ta phải chuyển đổi đưa KH về trạng thái có nhu cầu.

Giai đoạn 2 KH sẽ tìm kiếm các sự lựa chọn khác nhau.

Giai đoạn 3: KH lựa chọn dựa trên 3 yếu tố
- Niềm tin vào công ty
- Niềm tin vào sản phẩm
- Niềm tin vào người bán

Giai đoạn 4: Ra quyết định. Dựa vào chính sách khách hàng thời điểm đó.Để chuyển đổi tâm lý KH, bộ phận kinh doanh phải biết nghiên cứu sản phẩm, đối tượng khách hàng.

Trong cơ cấu phòng kinh doanh gồm 3 bộ phận chính:

1. Truyền thông giúp KH có nhu cầu về sản phẩm và tạo niềm tin vào công ty

2. Marketing tác động vào giai đoạn 2, tạo niềm tin vào sản phẩm, ra chính sách khách hàng

3. Sale tác động vào niềm tin đối với người bán

Nếu Sản phẩm mới ra đời thì mô hình kinh doanh lấy bộ phận Truyền thông là cốt lõi

Nếu đa phần khách hàng đã có nhu cầu với sản phẩm thì quan trọng nhất là bộ phận Marketing.

Trong môi trường sản phẩm của bạn là độc nhất thì Sale là trọng tâm của mô hình kinh doanh.

Từ đây chúng ta sử dụng linh hoạt 3 bộ phận này để xây dựng được mô hình kênh phân phối, kênh bán hàng.

#học_viện_ceo_việt_nam