Lịch đào tạo

LỊCH ĐÀO TẠO CÁC KHOÁ HỌC 

(Học viện CEO Việt Nam)


I. Chương trình đang tổ chức

Khóa học Địa điểm Khai giảng Lịch học Đăng ký học Ghi chú
Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp Toàn quốc Liên tục

- 60 ngày học online

- 1,5 ngày offline

- Áp dụng vào doanh nghiệp 01 tháng

- Sửa chữa sau áp dụng (01 ngày offline)

Đăng ký
Khóa học CEO Quản trị truyền thống Hà Nội Thứ 5 ngày 24/10/2019 4 ngày tại Resort 4* Đăng ký 
Khóa học CEO Quản Trị 4.0 Toàn quốc  Liên tục

- 60 ngày học online

- 1,5 ngày offline

- Áp dụng vào doanh nghiệp 01 tháng

- Sửa chữa sau áp dụng (01 ngày offline)

Đăng ký
Khóa học Giám Đốc Kinh Doanh 4.0 Toàn quốc  Liên tục

- 60 ngày học online

- 1,5 ngày offline

- Áp dụng vào doanh nghiệp 01 tháng

- Sửa chữa sau áp dụng (01 ngày offline)

Đăng ký
Khóa học Giám Đốc Tài Chính 4.0 Toàn quốc  Liên tục

- 60 ngày học online

- 1,5 ngày offline

- Áp dụng vào doanh nghiệp 01 tháng

- Sửa chữa sau áp dụng (01 ngày offline)

Đăng ký
Khóa học Giám Đốc Nhân Sự 4.0 Toàn quốc  Liên tục

- 60 ngày học online

- 1,5 ngày offline

- Áp dụng vào doanh nghiệp 01 tháng

- Sửa chữa sau áp dụng (01 ngày offline)

Đăng ký
Khóa học Giám Đốc Sản Xuất 4.0 Toàn quốc  Liên tục

- 60 ngày học online

- 1,5 ngày offline

- Áp dụng vào doanh nghiệp 01 tháng

- Sửa chữa sau áp dụng (01 ngày offline)

Đăng ký

Ghi chú: Khách hàng thân mến, Học viện hiện đang có rất nhiều ưu đãi khi khách hàng đăng ký khoá học sớm.

==> Thông tin liên hệ vui lòng liên hệ: 

Hotline 0986 77 66 22 

 Email care@ceovietnam.edu.vn