Lịch đào tạo

LỊCH ĐÀO TẠO CÁC KHOÁ HỌC 

(Học viện CEO Việt Nam)

I. CHƯƠNG TRÌNH MỚI.

Khóa học
Địa điểm
Khai giảng
Lịch học
Đăng ký học
Ghi chú
CEO Chain Model &Franchise

TP Hà Nội

Tháng 09/2019

01 ngày

ĐĂNG KÝ

CEO Shark

TP Hà Nội

Tháng 10/2019

04 ngày

ĐĂNG KÝ

Ghi chú: Khách hàng thân mến, Học viện hiện đang có rất nhiều ưu đãi khi khách hàng đăng ký khoá học sớm.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐANG TỔ CHỨC.

Khóa học

Địa điểm

Khai giảng

Lịch học

Đăng ký học

Ghi chú

Khóa học Giám đốc điều hành - CEO quản trị

TP. Hà Nội

Dự kiến T9(HOT)

4 ngày

ĐĂNG KÝ

Khóa Học Giám đốc kinh doanh

TP. Hà Nội

Dự kiến T9(HOT)

3 ngày

ĐĂNG KÝ

Khóa học Giám đốc điều hành - CEO quản trị

TP. Hồ Chí Minh

22/08/2019(HOT)

4 ngày

ĐĂNG KÝ

Khóa Học Giám đốc kinh doanh

TP. Hồ Chí Minh

08/08/2019(HOT)

3 ngày

ĐĂNG KÝ

Khoá học Giám đốc Tài Chính

TP. Hà Nội

Dự kiến T9(NEW)

2 ngày

ĐĂNG KÝ

Khoá học Giám đốc Nhân sự

 TP. Hồ Chí Minh

19/07/2019(NEW) 

2 ngày

ĐĂNG KÝ

Ghi chú: Khách hàng thân mến, Học viện hiện đang có rất nhiều ưu đãi khi khách hàng đăng ký khoá học sớm.

==> Thông tin liên hệ vui lòng liên hệ: Hotline 0986 77 66 22 hoặc Email care@ceovietnam.edu.vn