Lịch đào tạo Chương trình chuyển giao

LỊCH ĐÀO TẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO

(Học viện CEO Việt Nam)

=> Chi tiết các chương trình Anh, Chị vui lòng tham khảo tại đây:
- Chương trình chuyển giao CEO Quản Trị 4.0: http://bit.ly/CEO_Quan_Tri
- Chương trình chuyển giao Giám Đốc Kinh Doanh 4.0: http://bit.ly/Giam_Doc_Kinh_Doanh
- Chương trình chuyển giao Giám Đốc Tài Chính 4.0: http://bit.ly/Giam_Doc_Tai_Chinh
- Chương trình chuyển giao Giám Đốc Nhân Sự 4.0: http://bit.ly/Giam_Doc_Nhan_Su
- Chương trình chuyển giao Giám Đốc Sản Xuất 4.0: http://bit.ly/Giam_Doc_San_Xuat
- Xây dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp: http://bit.ly/Van_Hoa_Doanh_Nghiep
- Tư Vấn Doanh Nghiệp: https://bit.ly/2BqIRIw

==> Thông tin liên hệ vui lòng liên hệ: Hotline 0986 77 66 22 

 Email care@ceovietnam.edu.vn