Lý do dân CEO thường xuyên mất ngủ

Không phải do bạn kinh doanh không thành công. Bạn có tiền, có tất cả nhưng thường xuyên mất ngủ. Đây là 3 nguyên nhân và giải pháp cho CEO:

1. Không kiểm soát được dòng tiền của Doanh nghiệp

Bạn phải xây dựng bảng dòng tiền cho Doanh nghiệp trong năm. Để biết các hạn mức về doanh thu, doanh số, chi phí vận hành, quỹ lương hay hạn mức công nợ để khoán trách nhiệm cho từng phòng ban. Chính vì không xây dựng bảng dòng tiền, mặc dù kinh doanh có lãi nhưng doanh nghiệp bạn luôn trong tình trạng thiếu tiền.

2. Tâm của bạn

Bạn kinh doanh phải thường xuyên sử dụng các chiêu trò, tiểu xảo để cạnh tranh với đối thủ mà không phải bằng trí tuệ thực sự của bạn, xây dựng hệ thống. Điều này một ngày nào đó, khi bạn mệt mỏi thì hệ thống của bạn tan vỡ. Vì thế từng giây phút, bạn luôn không cho phép mình mệt mỏi.

3. Không xây dựng được hệ thống CCSD, CCSP

Hệ thống điều khiển CCSD (Center Control System of Department) giúp bạn giao được trách nhiệm công việc, chi phí vận hành, quỹ lương xuống từng phòng ban theo cơ chế khoán trong doanh nghiệp. Cùng với đó là hệ thống mẫu báo cáo cho từng phòng ban để CEO kiểm soát hiệu quả làm việc của phòng ban đó.

Hệ thống điều khiển CCSP (Center Control System of Persion)  giúp CEO khoán được trách nhiệm, chi phí vận hành và quỹ lương xuống đến tận từng nhân viên các phòng ban. Nhân viên chủ động làm việc theo cơ chế khoán của doanh nghiệp.

>> Tìm hiểu thêm hệ thống CCSD, CCSP là gì?