PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CƠ CHẾ KHOÁN DỰA TRÊN BSC- PHẦN 1

Qua những bài viết gần đây Học viện CEO Việt Nam chia sẻ, ắt hẳn bạn đã phần nào nắm được định nghĩa và ứng dụng cơ bản của BSC trong doanh nghiệp. Nói một cách khái quát, BSC chính là mô hình xây dựng chiến lược của doanh nghiệp dựa trên 4 mặt trận chính: tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ và sự học hỏi, phát triển. Mô hình BSC góp phần cụ thể hóa chiến lược đến từng bộ phận phòng ban và nâng cao hiệu suất, bám sát công việc từng nhân sự trong công ty.

Vậy còn cơ chế khoán là gì? Cơ chế khoán được hiểu là việc triển khai chiến lược kinh doanh tới từng bộ phận nhân sự và giao việc cho nhân viên dựa trên hạn mức doanh thu, chi phí, đảm bảo tăng hiệu suất công việc cao nhất có thể. Ứng dụng cơ chế khoán sẽ được tối ưu nhất nếu như doanh nghiệp ứng dụng BSC với bộ công cụ CCSC, CCSD, CCSP và KPIs.

10 Bước triển khai kpis

Bước 1: Đánh giá tổng thể (Organizational Assessment)

https://lh4.googleusercontent.com/JA5UdNqa_ffgHeOnI-q8kXE2WTspjJj6-PG11rXuZQJ7wmhjF7fCDdBD3-90klxKhQdQ4kLrddKEJX81GfkUQPhGxF9e1q0tyIn_7p8zrGRhH4yd1ZUSq_E35CdyZa-dSXWE5EI7 Mục tiêu

Phân tích & đánh giá tổng thể thực trạng doanh nghiệp, bao gồm:

• Tầm nhìn

• Sứ mệnh

• Gía trị cốt lõi

• SWOT

• Hệ giá trị khách hàng

• Kỳ vọng của khách hàng

• Hệ giá trị cạnh tranh dựa trên mức độ nhu cầu

• Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

• Cơ sở vật chất trong doanh nghiệp (ứng dụng công nghệ vào kinh doanh)

• Chính sách nhân sự

Định biên nhân sự

• Văn hóa doanh nghiệp

• Các dự án trọng tâm đang triển khai

• Các chỉ tiêu đo lường đang sử dụng

Dòng tiền trong doanh nghiệp

Từ đó xây dựng kế hoạch quản trị sự thay đổi tổng thể:

• Làm rõ phương pháp luận cách thức triển khai cơ chế khoán dựa trên BSC cho tất cả vị trí then chốt

• Thành lập Ban chiến lược & Chuyển đổi

• Xây dựng kế hoạch tổng thể (Master Plan)

• Truyền thông cam kết từ Ban lãnh đạo & Quản lý cấp trung tới từng vị trí nhân sự trong công ty, đảm bảo thực thi đúng kế hoạch dựa trên khoán hạn mức

https://lh6.googleusercontent.com/da5JtRJtkb7q2_kuJqNQrhejPAwWs6H747y9pB0qndnouDbGTQysJ8Wks3FCLMehUnCecG3-Clc3ZLQt8NCBuYBGx3kTjeDq7SZbDVgH9iOu3Uc9JVisfyDF266hKtpk_pH_xPG_ Phương pháp

Phân tích các yếu tố tồn tại trong doanh nghiệp qua mô hình quản lý như “Mô hình tư duy và hệ thống chiến lược” , “Mô hình 7S McKinsey” để nhận thức được tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị, hệ giá trị khách hàng và đặc biệt là lợi thế dòng tiền ,lợi thế cạnh tranh, phương pháp định vị doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng.

Từ đó hình thành tư duy tổng thể về định hướng hệ thống quản trị doanh nghiệp sao cho phù hợp với hệ 4 giá trị của mô hình BSC.

https://lh6.googleusercontent.com/tbVcWOsIMruHsfKVmivKcXDPHxDmm3q9VgRwBZkE0KqmhOzvTE0oOyRA92110ZL-I9E2VnlA69jdFXLTfRxxJ2AKWm_RcjovNN71KGhUaCYuokdW0L2pM6zSFa532OBqt4X_PkSZ

Mô hình Tư duy hệ thống & Chiến lược

https://lh4.googleusercontent.com/cI6QKyyicU0-I0XnHMbuYjkNRyCoP90PMfFlkN2o6cUcKI1SExlM8GrXvtORLqPHl6uvgen8dtAR1qZ4SZmfCg8E6MFZDcG_mRMu4fGR-L9BJQo8quSpflPfqCb04M_cJx3bF1PL

Mô hình 7S McKinsey


Bước 2: Xây dựng Chiến lược (Strategy Formulation)

https://lh6.googleusercontent.com/NOPf5lREk8ZY5EIUj6Lh-I_j6E-7VBlXg9T0yzicNgC63S7COcqxVs3IMC0Al7LSao9e49aSc50_qBR_HEw66_RtZiqHxweF6CX-T36Z-vwpDQDK6ys8k48vnYJq2lzoUKwWJ4O0 Mục tiêu

Sau khi Doanh nghiệp đã phân tích môi trường kinh doanh và xác định được tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, lợi thế cạnh tranh, bước tiếp theo là lựa chọn các chiến lược phù hợp (“Strategic Theme”). Theo kinh nghiệm triển khai thành công của các Chuyên Gia (Best Practices), khuyến nghị không nên chọn quá 04 chiến lược.

https://lh4.googleusercontent.com/w1NDfrRLD53LfhNRbZLs5VTovsiY6uiyIlaQh_KUbDScG_WFsOgM4aor2U2LDE3tt_af8_6MAd_P_8p2EZ71gUx7-_V467rVfrQCFpPTInBm8JOkdA0WGtmB9uCOgbUeDX0PZbGp

Mô hình lựa chọn chiến lược theo 04 phương diện BSC

https://lh5.googleusercontent.com/8_zZBwMyl0UrLSN8XgGCpsntSCEsAR0m3T2j0AbWFBsRZ3AS5b0YjDZK9V10MrBsKtgLikONwl6GWdilWoYKuvVTUyBnT1GclieO7EjbuL33zxGWuaDBI0-8r-850dgvW3SDSj1- Tiêu chí lựa chọn Chiến lược

• Giúp tận dụng hoặc phát triển năng lực lõi (lợi thế cạnh tranh) của Doanh nghiệp.

• Dựa trên các yếu tố quyết định thành công ngành Doanh nghiệp đang tham gia.

• Không đánh vào điểm mạnh, mà đánh vào điểm yếu của đối thủ.

• Giúp tận dụng cơ hội trên thị trường.

• Không bị giới hạn bởi nguồn lực hiện có.

• Giúp đạt được tầm nhìn của Doanh nghiệp trong dài hạn

https://lh4.googleusercontent.com/UZLgKs7wlBxenEarOeVeY71FpIaEmpOZnd53d6U8akTpEqAviWw-xsJaZsmOkS_T1UUH4uAaoTJ5C-4s7jfkJL-uGp99a53IGv11EekWxbzk3YGOPQp9QHfGKChF_YDLBUJdMg6l

Mô hình Tư duy hệ thống & Chiến lược

Bước 3: Triển khai chiến lược tới từng quản lý cấp trung, từng phòng ban và từng nhân sự cụ thể

Để thực hiện bước này, vấn đề mấu chốt nhất đó chính là tìm ra một hệ thống công cụ để triển khai chiến lược sao cho cụ thể hóa, sát với chiến lược cấp cao nhất ban hành nhằm đạt hiệu quả tốt nhất trong thực thi.

Học viện CEO Việt Nam gợi ý cho bạn bộ công cụ Bảng điều khiển trung tâm doanh nghiệp (CCSC) , Bảng điều khiển hệ thống phòng ban (CCSD), Bảng điều khiển hệ thống trung tâm nhân sự (CCSP)công cụ KPIs giúp đo lường hiệu quả công việc cho từng nhân sự.

Tìm hiểu về bộ công cụ CCSC, CCSD,CCSP tại đây:

Trên đây là bài viết tổng quan về bước đầu áp dụng mô hình BSC vào vận hành doanh nghiệp tự động, chuyên nghiệp. Để hiểu sâu hơn về phương pháp ứng dụng BSC trong doanh nghiệp thì các bạn hãy theo dõi website vè fanpage của Học viện CEO Việt Nam để cập nhật những bài viết mới nhất, hay và hữu ích nhé!

Học viện CEO Việt Nam xin vui lòng cảm ơn bạn đã quan tâm tới nội dung mà Học viên đã chia sẻ. Hy vọng nội dung trên sẽ giúp ích cho bạn trong vận hành doanh nghiệp!

Khóa học ứng dụng BSC trong doanh nghiệp dành cho Giám đốc Điều hành:

https://ceovietnam.edu.vn/trang-chuong-trinh-chuyen-giao-ceo-quan-tri-40.html?soure=GG