QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN KHI THAM GIA CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO

QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN

KHI THAM GIA CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO

=> Chi tiết các chương trình Anh, Chị vui lòng tham khảo tại đây:
- Chương trình chuyển giao CEO Quản Trị 4.0: http://bit.ly/CEO_Quan_Tri
- Chương trình chuyển giao Giám Đốc Kinh Doanh 4.0: http://bit.ly/Giam_Doc_Kinh_Doanh
- Chương trình chuyển giao Giám Đốc Tài Chính 4.0: http://bit.ly/Giam_Doc_Tai_Chinh
- Chương trình chuyển giao Giám Đốc Nhân Sự 4.0: http://bit.ly/Giam_Doc_Nhan_Su
- Chương trình chuyển giao Giám Đốc Sản Xuất 4.0: http://bit.ly/Giam_Doc_San_Xuat
- Tư Vấn Doanh Nghiệp: https://bit.ly/2BqIRIw
- Chương trình chuyển giao Trưởng phòng Sale - Mô hình bán lẻ: https://bit.ly/30NquMo
- Chương trình chuyển giao Trưởng phòng Sale - Mô hình nhà phân phối: https://bit.ly/3fuNe80
- Chương trình chuyển giao Giám Đốc Khởi Nghiệp - Beginer: https://bit.ly/3d7Sj4u
- Chương trình chuyển giao Trưởng phòng Marketing: https://bit.ly/3hxJAfj

==> Thông tin liên hệ vui lòng liên hệ: Hotline 0986 77 66 22