Sự khác biệt của CFO và Kế toán Trưởng

Kế toán có nhiệm vụ ghi chép số liệu lịch sử và phân tích số liệu lịch sử
Giám đốc Tài chính có nhiệm vụ là căn cứ vào con số lịch sử để dự báo cho các kì tiếp theo, còn đối với kỳ này thì tối ưu các chi phí đang sử dụng, sử dụng các chi phí tối ưu được để tái đầu tư gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp

Kế toán Trưởng là người phụ trách về mặt kế toán, sổ sách, chứng từ còn Giám đốc Tài chính là người phụ trách về mặt Tài chính của Doanh nghiệp đây là hai mảng hoàn toàn khác nhau mà rất nhiều người hiện còn đang nhầm lẫn.

Tại các doanh nghiệp thông thường các CEO sẽ là người đưa ra các mục tiêu, chiến lược, định hướng kinh doanh đồng thời CFO sẽ là người cụ thể hoá những thứ kể trên qua các con số, hạn mức trong bảng dòng tiền dựa trên con số lịch sử đã đo lường. Không chỉ vậy mà các CFO còn phân tích các con số hạn mức lịch sử nhằm cố vấn cho CEO để đại được mục tiêu mà CEO đặt ra cho Doanh nghiệp. 

Thông thường đối với các Doanh nghiệp lớn sẽ có hai phòng đó là phòng Kế toán Tổng hợp và Phòng Tài chính. Tuy nhiên tại Việt Nam thì do quy mô các doanh nghiệp hầu như không quá lớn nên sẽ có Phòng Tài Chính - Kế toán. Với các doanh nghiệp lớn bao gồm phòng Tài chính và Kế toán Tổng hợp thì Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng là hai chức vụ tương đương nhau với hai mảng khác nhau. Còn với phòng Kế toán - Tài chính thì Giám đốc Tài chính sẽ là người có chức vụ cao hơn quản lý các Kế toán và đảm nhiệm một phần nhiệm vụ của Phòng.
Ở một số doanh nghiệp nhỏ hơn thì sẽ không có chức danh Giám đốc Tài chính sẽ không có chỉ có Kế toán trưởng nhưng bản thân Kế toán trưởng không phải là Giám đốc Tài chính

Kế toán có nhiệm vụ ghi chép số liệu lịch sử và phân tích số liệu lịch sử
Giám đốc Tài chính có nhiệm vụ là căn cứ vào con số lịch sử để dự báo cho các kì tiếp theo, còn đối với kỳ này thì tối ưu các chi phí đang sử dụng, sử dụng các chi phí tối ưu được để tái đầu tư gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp

Nôm na lại thì nói đến Kế toán người ta thường nhắc đến sổ sách, chứng từ còn nói đến Tài chính thường liên quan đến dòng tiền, đầu tư

Kế toán trưởng là sắp xếp toàn bộ những ghi chép của các kế toán, đưa ra những tư vấn kịp thời cho Giám đốc Tài chính để Giám đốc Tài chính phân tích dự báo cho kì sắp tới, đưa ra những quyết định đầu tư.

Thông qua bài viết này hi vọng các anh chị doanh nghiệp có thêm kiến thức để xây dựng cơ cấu cho doanh nghiệp chính mình một cách phù hợp và tối ưu nhất.

>>Tìm hiều thêm thông tin khoá học Giám đốc Tài chính tại đây