TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG THỜI ĐẠI SỐ?

Trong thời đại công nghệ 4.0, thuật ngữ “chuyển đổi số” được truyền thông sử dụng quen thuộc trong toàn xã hội ở nhiều ngành nghề đặc biệt là kinh doanh. Và tự động hoá doanh nghiệp chính là một quy trình thuộc chuyển đổi số với các giải pháp giúp các doanh nghiệp giảm thiểu thời gian, chi phí và vẫn nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Tự động hoá quy trình là gì?

Tự động hóa quy trình quản lý được hiểu là việc vận dụng công nghệ, kỹ thuật số và việc vận hành kinh doanh của doanh nghiệp. Sử dụng thay cho các quy trình truyền thống thủ công trước đây.

Các công cụ doanh nghiệp có thể áp dụng trong lĩnh vực quản lý đó là: phần mềm bán hàng, phần mềm quản lý đơn hàng, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm kế toán, phần mềm hoá đơn điện tử,…

Ưu điểm khi doanh nghiệp sử dụng các công cụ này là doanh nghiệp không cần tốn kém nhiều thời gian cũng như chi phí quản lý, chi phí thuê server riêng mà tất cả dữ liệu sẽ được lưu trữ lại trên hệ thống điện toán đám mây. Vừa đơn giản lại dễ kiểm soát.

Hiện nay khi thời đại công nghệ 4.0 bùng nổ trên toàn thế giới việc áp dụng công nghệ vào quản trị và tự động hóa doanh nghiệp là một điều tất yếu để giúp các doanh nghiệp phát triển bắt kịp với xu thế của thế giới. Đây cũng là con đường ngắn nhất để các doanh nghiệp phát triển theo kịp tốc độ phát triển của các nước trên thế giới.

Các bước để tự động hoá doanh nghiệp trong thời đại số

1. Xác định công việc kém hiệu quả và đặt ra mục tiêu để định hướng tự động hoá

Điều đầu tiên, bạn cần phải tìm ra những công việc kém hiệu quả hoặc lặp đi lặp lại trong toàn bộ quy trình làm việc để xác định chuyển đổi tự động hoá. Dựa trên việc quan sát các danh sách việc làm tương ứng với thời gian hoàn thành cũng như kết quả, ta sẽ tìm thấy được khó khăn đang tồn đọng ở công việc nào, tìm cách cải thiện chất lượng công việc đó.

2. Xây dựng quy trình phù hợp

Một quy trình bài bản ngay từ đầu sẽ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Sau khi xác định những công việc cần chuyển đổi tự động hoá, bạn cần thiết lập một trình tự thực hiện công việc dựa trên nguồn lực và mục tiêu.

3. Chọn phần mềm triển khai

Sau khi đã có quy trình, việc tiếp theo doanh nghiệp cần chọn lựa những phần mềm phù hợp để giải bài toán chuyển đổi số và áp dụng thực tế vào công việc hiện tại. Từ đó, hệ thống sẽ có nhiệm vụ tự động giao task, nhắc nhở thời gian, kiểm soát tiến độ công việc từng nhân viên…

4. Đào tạo nhân viên

Một hệ thống mới luôn cần phải có thời gian để làm quen. Để việc tự động hóa doanh nghiệp đạt được hiệu quả thì điều bắt buộc là nhân viên phải có kiến thức để vận hành hệ thống và ý thức về sự quan trọng của hệ thống mới này. Việc thay đổi cả một hệ thống phải được sự đồng thuận của toàn bộ nhân viên nên những cuộc họp hay các buổi đào tạo sẽ là điều rất cần thiết.

2. Xây dựng quy trình phù hợp

Một quy trình bài bản ngay từ đầu sẽ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Sau khi xác định những công việc cần chuyển đổi tự động hoá, bạn cần thiết lập một trình tự thực hiện công việc dựa trên nguồn lực và mục tiêu.

3. Chọn phần mềm triển khai

Sau khi đã có quy trình, việc tiếp theo doanh nghiệp cần chọn lựa những phần mềm phù hợp để giải bài toán chuyển đổi số và áp dụng thực tế vào công việc hiện tại. Từ đó, hệ thống sẽ có nhiệm vụ tự động giao task, nhắc nhở thời gian, kiểm soát tiến độ công việc từng nhân viên…

4. Đào tạo nhân viên

Một hệ thống mới luôn cần phải có thời gian để làm quen. Để việc tự động hóa doanh nghiệp đạt được hiệu quả thì điều bắt buộc là nhân viên phải có kiến thức để vận hành hệ thống và ý thức về sự quan trọng của hệ thống mới này. Việc thay đổi cả một hệ thống phải được sự đồng thuận của toàn bộ nhân viên nên những cuộc họp hay các buổi đào tạo sẽ là điều rất cần thiết.

Chi tiết chương trình CEO quản trị vui lòng xem tại đây.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

CEO Capital Holding

Hotline: 0986 77 66 22

Website: ceovietnam.edu.vn