THẾ NÀO LÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ BẰNG MỤC TIÊU?

Để doanh nghiệp tồn tại và sinh lợi nhuận cần phải có mục tiêu quản trị doanh nghiệp rõ ràng. Vậy mục tiêu quản trị doanh nghiệp là gì? Bạn đã biết đến phương pháp quản trị bằng mục tiêu chưa? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Định nghĩa phương pháp quản trị bằng mục tiêu

Quản trị theo mục tiêu (MBO – Management By Objectives) là một phương pháp quản lý trong đó các nhà quản lý và nhân viên cùng thiết lập, ghi nhận và giám sát các mục tiêu trong một khoảng thời gian cụ thể.

Thuật ngữ quản trị theo mục tiêu xuất hiện lần đầu vào năm 1954, trong cuốn sách “Thực hành quản trị” của Peter Drucker.

MBO dựa trên tiền đề rằng nhân viên có xu hướng hoạt động tốt hơn khi họ được biết về những gì được mong đợi từ họ và khi họ có thể liên kết các mục tiêu cá nhân của họ với mục tiêu của tổ chức.

Ngoài ra, MBO cũng chỉ ra việc mọi người có quan tâm đến việc thiết lập mục tiêu và so sánh hiệu suất với mục tiêu đã đề ra.

Những yếu tố trong phương pháp quản trị bằng mục tiêu

Ngày nay, quản trị theo mục tiêu gồm bốn yếu tố như sau:

- Sự cam kết của quản trị viên cao cấp với hệ thống quản trị mục tiêu

- Sự hợp tác của thành viên trong tổ chức để xây dựng mục tiêu chung

- Sự tự giác với tinh thần tự quản của họ để thực hiện kế hoạch chung

- Tổ chức kiểm soát định kỳ việc thực hiện kế hoạch.

Các bước thực hiện phương pháp quản trị bằng mục tiêu

MBO là một quá trình gồm 5 bước:

- Thiết lập và xem xét mục tiêu của tổ chức

- Thiết lập mục tiêu của từng bộ phận và cá nhân

- Kiểm soát quá trình

- Đánh giá hiệu quả

- Ghi nhận kết quả, thành tích đạt được.

Ưu điểm của phương pháp quản trị mục tiêu

  • Hiệu suất công việc được cải thiện. MBO giúp nhân viên thêm động lực làm việc khi nhìn nhận rõ được những đóng góp của mình cho công ty.
  • Tạo điều kiện cho nhân viên hiểu nhiệm vụ và có ý thức trách nhiệm công việc cao hơn.
  • Giúp đánh giá chuẩn xác hiệu quả công việc dựa trên kết quả của các công việc được hoàn thành.
  • Giúp sử dụng hiệu quả nguồn lực của tổ chức. Tất cả nhân viên đều nhận thấy vai trò, đóng góp của mình. MBO liên kết mục tiêu cá nhân cộng hưởng, tạo ra giá trị hướng tới mục tiêu chung toàn công ty.
  • Tạo môi trường làm việc minh bạch, cởi mở hơn. Tất cả thành viên đều rõ ràng về vai trò của mình trong kế hoạch hành động hướng tới mục tiêu chung.
  • Triển khai MBO, lãnh đạo và nhân viên cũng thường xuyên trao đổi trong quá trình thực hiện mục tiêu nên môi trường làm việc minh bạch, cởi mở hơn.
  • Giúp cải thiện cơ cấu tổ chức công ty. Với MBO, cơ cấu tổ chức công ty cũng sẽ cần cải thiện, điều chỉnh để hoàn thành mục tiêu đề ra.
  • Giúp kiểm soát tổ chức. Việc đánh giá kết quả thực tế với hiệu suất mong muốn sẽ chỉ ra những điểm còn hạn chế, cần điều chỉnh của tổ chức.
  • Giúp nhân viên phát triển năng lực. Việc hoàn thành mục tiêu MBO cũng đòi hỏi nhân viên liên tục học hỏi, hoàn thiện kỹ năng, năng lực cá nhân.

Thông tin chi tiết chương trình CEO quản trị vui lòng xem tại đây.

CEO Capital Holding

Hotline: 0986 77 66 22

Website: ceovietnam.edu.vn