nhân CEO Việt Nam xin thông báo tới quý Anh/Chị kế hoạch tổ chức Chương trình CHUYỂN GIAO OFLINE THÁNG 1

" /> Học Viện Doanh Nhân CEO Việt Nam

THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO OFFLINE THÁNG 1 DÀNH CHO CEO VÀ GIÁM ĐỐC CHỨC NĂNG

Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam xin thông báo tới quý Anh/Chị kế hoạch tổ chức Chương trình CHUYỂN GIAO OFLINE THÁNG 1

Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam xin thông báo tới quý Anh/Chị kế hoạch tổ chức Chương trình CHUYỂN GIAO OFLINE THÁNG 1. Cụ thể:

  • Ngày 8 - 10/1 : Chuyển giao CEO quản trị.

         Địa điểm: Hồ Chí Minh, số lần tổ chức: 1,5 tháng 1 lần

  • Ngày 12 - 13/1: Hội thảo Xây dựng bản đồ chiến lược và vận hành doanh nghiệp tự động năm 2021

         Địa điểm: Hồ Chí Minh, số lần tổ chức: 6 tháng/lần

  • Ngày 16 - 17/1 : Hội thảo Xây dựng bản đồ chiến lược và vận hành doanh nghiệp tự động năm 2021

         Địa điểm: Hà Nội, số lần tổ chức: 6 tháng/lần

  • Ngày 21 - 24/1: Chương trình chuyển giao CPO - giám đốc sản xuất ,

         Địa điểm: Hồ Chí Minh, số lần tổ chức: 3 tháng/lần

Các chương trình chuyển giao Offline của Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam được chuyển giao bởi ông Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch CEO Việt Nam Holding cùng các cộng sự. Ông:

- Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp trong hoạt động chiến lược, tài chính, kinh doanh, nhân sự, vận hành

- Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp các kỹ năng cho Lãnh đạo và Quản lý cấp Trung

- "Khám và chữa bệnh" cho các Doanh nghiệp lớn tại Việt Nam

Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam mong rằng quý anh/chị học viên sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời với các chương trình chuyển giao và ứng dụng hiệu quả vào quá trình quản trị doanh nghiệp.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM

Website: ceovietnam.edu.vn

Hotline: 0986 77 66 22