THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN: HOẠCH ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DOANH NGHIỆP 2022

HOẠCH ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DOANH NGHIỆP 2022

???? Thời gian tổ chức: 8h30 đến 16h30 | Ngày 28/11/2021

???? Hình thức: Trực tuyến qua Zoom

✴️ Người trực tiếp chia sẻ: Ông Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam Holding.

???? CHƯƠNG TRÌNH BAO GỒM 6 NỘI DUNG CHÍNH:

1️⃣ Các bước triển khai kế hoạch phát triển Doanh nghiệp

2️⃣ Thảo luận xây dựng mục tiêu Doanh nghiệp 2022 bằng công cụ SMART

3️⃣ Thảo luận điểm mấu chốt để đạt được mục tiêu 2022 bằng công cụ BSC

4️⃣ Hướng dẫn ban hành văn bản các mục tiêu của bộ phận và hạn mức chi phí cho từng phòng ban bằng công cụ CCSC

5️⃣ Hướng dẫn phương pháp giải ngân nguồn ngân sách đã được phân bổ trên CCSC để hiệu quả, dễ kiểm soát

6️⃣ Hướng dẫn xây dựng bộ tài liệu Quản trị Doanh nghiệp toàn diện trong quá trình vận hành

LỢI ÍCH KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH:

Giúp Chủ Doanh nghiệp biết cách tổ chức các buổi họp nhóm để giải quyết từng vấn đề nhỏ nhằm đạt được mục tiêu lớn phát triển Doanh nghiệp

Giúp chủ Doanh nghiệp biết cách đặt vấn đề và dẫn dắt HĐQT cùng thảo luận để xây dựng mục tiêu 2022

Giúp chủ Doanh nghiệp biết cách hướng dẫn CB cấp trung về quy trình giải ngân ngân sách, giúp Doanh nghiệp đồng bộ hóa phương thức Quản trị

Giúp chủ Doanh nghiệp biết các thông số mấu chốt để Quản trị chiến lược, nguồn lực, hiệu quả của Doanh nghiệp thông qua hệ thống báo cáo

ĐĂNG KÝ NGAY CHƯƠNG TRÌNH HOẠCH ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DOANH NGHIỆP 2022 ĐỂ XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG!

Mọi vấn đề cần hỗ trợ quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

Tìm hiểu chi tiết chương trình: https://www.ceoquantri.vn/hoi-thao-xay-dung-chien-luoc-doanh-nghiep-nam-2022-yt

Link đăng kí tham gia: https://forms.gle/aptTn3wkkPGHHLN76

CEO CAPITAL HOLDING

Website: ceovietnam.edu.vn

Hotline: 0986 77 66 22