VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CÓ THỰC SỰ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA DOANH NGHIỆP

Văn hóa là hệ quả của hệ giá trị cốt lõi doanh nghiệp, và hệ giá trị định hình tư duy, thái độ, cách hàng xử và trải nghiệm của nhân viên. Doanh nghiệp của bạn có đang xây dựng một văn hoá doanh nghiệp tốt hay không?

Văn hoá doanh nghiệp là gì?

Có rất nhiều khái niệm về văn hóa doanh nghiệp, nhưng tựu chung, văn hóa doanh nghiệp có thể được định nghĩa là “Tập hợp những giá trị và chuẩn mực về niềm tin, hành vi, cách nhận thức và phương pháp tư duy được mọi người trong công ty cùng công nhận, suy nghĩ và hành động như một thói quen.”

Khi nói về văn hóa, câu hỏi đặt ra KHÔNG phải là: “Doanh nghiệp bạn có văn hóa không?” vì rõ ràng doanh nghiệp của bạn CÓ và doanh nghiệp nào cũng CÓ.

Câu hỏi thực sự là “Doanh nghiệp bạn có loại văn hóa nào?

Văn hóa đó có khiến doanh nghiệp tốt hơn không, có mang đến hiệu suất làm việc nhóm hay cá nhân như mong muốn không? Có làm khách hàng trở nên thân thiết và có lưu giữ được những Người Giỏi Nhất ở lại không?

Chúng ta thường tập trung năng lượng và sự đầu tư vào chiến lược kinh doanh, tài chính, marketing … nhưng thực tế cho thấy chiến lược văn hóa có ảnh hưởng lớn hơn bất cứ yếu tố nào.

Với quan điểm “Văn hóa là tư duy và thái độ của nhân viên về công việc họ đang làm, người mà họ đang phục vụ và với chính ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp” thì câu nói của Peter Drucker: “Văn hóa hoàn toàn đánh bại chiến lược” (Culture eats strategy for breakfast) có lẽ thích hợp với bối cảnh hiện nay hơn bao giờ hết.

Khi chính đội ngũ nhân viên mới là người định nghĩa doanh nghiệp bạn, làm nên giá trị và danh tiếng của nó.

7 Giải pháp xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp thành công

1. Tìm hiểu môi trường và các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược doanh nghiệp trong tương lai. Xác định giá trị cốt lõi làm cơ sở cho thành công.

2. Xây dựng tầm nhìn mà doanh nghiệp sẽ vươn tới. Tầm nhìn chính là bức tranh lý tưởng về doanh nghiệp trong tương lai. Tầm nhìn chính là định hướng để xây dựng VHDN.

3. Thu hẹp khoảng cách giữa những giá trị doanh nghiệp hiện có và những giá trị doanh nghiệp mong muốn. Các khoảng cách này nên đánh giá theo 4 tiêu chí: phong cách làm việc, ra quyết định, giao tiếp, đối xử.

4. Xác định vai trò của lãnh đạo trong việc dẫn dắt thay đổi văn hóa; Nhận biết các trở ngại và nguyên nhân từ chối thay đổi và xây dựng các chiến lược để đối phó; Xây dựng kế hoạch hành động bao gồm các mục tiêu, hoạt động, thời gian, điểm mốc và trách nhiệm cụ thể; Đánh giá VHDN và thiết lập các chuẩn mực mới về không ngừng học tập và thay đổi. Văn hoá không phải là bất biến, vì vậy, khi đã xây dựng được một văn hoá phù hợp thì việc quan trọng là liên tục đánh giá và duy trì các giá trị tốt.

5. Gắn VHDN vào hầu hết các hoạt động của doanh nghiệp ở các cấp độ khác nhau. VHDN cũng cần được coi là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp. Tài sản này không chỉ là của bản thân doanh nghiệp, mà còn là tài sản quốc gia và đều phải được xem xét ở các cấp độ khác nhau.

6. Xây dựng quan niệm hướng tới thị trường. Quan niệm thị trường bao gồm nhiều mặt như giá thành, khả năng tiêu thụ, chất lượng đóng gói và chất luợng sản phẩm, các dịch vụ sau bán hàng, các kỳ khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng. Tất cả phải hướng tới việc tăng cường sức cạnh tranh, giành thị phần cho doanh nghiệp.

7. Hướng tới vấn đề an sinh xã hội - trách nhiệm xã hội: Vấn đề an sinh xã hội - trách nhiệm xã hội là một thách thức lớn đối với tất cả các doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp cần thông qua văn hoá doanh nghiệp hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, vì lợi ích con người và cho các thế hệ mai sau.

Chi tiết chương trình CEO quản trị vui lòng xem tại đây.