PHẦN MỀM CEO BRAIN 1.0 - GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Nền tảng dựa trên cơ chế khoán toàn diện bao gồm: Nội quy, khối lượng công việc, hiệu quả công việc (Doanh thu), chi phí kinh doanh tới từng bộ phận.

Hệ thống bảo mật bằng công nghệ blockchain 3.0.

XÂY DỰNG CƠ CHẾ KHOÁN TOÀN DIỆN CHO BỘ PHẬN KINH DOANH

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM CEO BRAIN 1.0

Phần mềm CEO Brain - Giám đốc kinh doanh 1.0 được hoàn thiện từ nền tảng là cơ chế khoán toàn diện bao gồm khoán nội quy, khối lượng công việc, hiệu quả công việc và khoán chi phí được ông Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam tổng hợp và đúc kết lại qua quá trình tổ chức thực hiện và vận hành thực tế của phòng kinh doanh.

Phần mềm CEO Brain - Giám đốc kinh doanh 1.0 đã và đang là một trợ thủ đắc lực cho các CEO, CCO trong việc lập kế hoạch kinh doanh của phòng kinh doanh.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Giám đốc kinh doanh (CCO)- Sử dụng phần mềm để tổ chức, vận hành Phòng KD theo chiến lược của Công ty.

Giám đốc điều hành (CEO) - Sử dụng phần mềm nhằm mục tiêu thẩm định kế hoạch kinh doanh của GĐKD và hỗ trợ GĐKD vận hành hệ thống.

Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính (CFO) - Thông qua việc CEO và CCO sử dụng phần mềm Brain 1.0 để biết các loại chi phí, kiểm soát các hạn mức chi phí phục vụ phòng Kinh doanh và theo dõi hạn mức chi phí cho CEO.            
 

CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM CEO BRIAN 1.0

Giúp CCO sau khi hiểu được chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp nắm bắt, ghi nhớ chính xác mục tiêu kinh doanh và hạn mức chi phí cho hoạt động kinh doanh, xây dựng hoàn chỉnh - CCSD - bộ điều kiển trung tâm phòng Kinh doanh      

Giúp CCO xây dựng cơ cấu tổ chức một cách nhanh chóng và chính xác từ chính kênh mô hình phân phối hiện tại của Doanh nghiệp.            

Giúp CCO lập kế hoạch kinh doanh mới chính xác nhanh chóng và hiệu quả theo đúng cơ chế khoán toàn diện.

Giúp CCO xuất in bảo mật, nhanh chóng toàn bộ các file từ Cơ cấu tổ chức cũ, Hạn mức chi phí cũ, Bảng dòng tiền cũ, cơ cấu tổ chức mới, hạn mức chi phí mới, bảng dòng tiền mới                 

NỘI DUNG CHÍNH

NỘI DUNG CHÍNH MỤC TIÊU

1.Hoạch định cơ cấu tổ chức cũ

-Hoàn chỉnh cơ đồ cơ cẩu tổ chức cũ.
-Check list, thống kê đầy đủ các thông tin cá nhân, tài liệu liên quan đến từng vị trí nhân sự trong phòng kinh doanh.

2. Thu nhập Trung bình của Cơ cấu tổ chức cũ

- Khai báo mức thu nhập bình quân của cơ cấu tổ chức cũ nhằm tính toán hạn mức chi phí quỹ lương của phòng kinh doanh.
- Giúp CCO xuất in đầy đủ các thông tin về cơ cấu tổ chức kinh doanh cũ với thông tin được tổng hợp và chính xác nhất thông qua bảng Cơ cấu nhân sự tổng hợp.

3. Khai báo Doanh thu và Chi phí cũ (Bảng CCSD cũ)

- Giúp CCO nắm bắt được doanh thu và công nợ thực tế đồng thời phân tích % tỉ lệ công nợ/doanh thu thực tế cũ của bộ phận kinh doanh đồng thời tính toán được tỷ suất lợi nhuận sau kinh doanh nhằm cân nhắc có những điều chỉnh phù hợp cho giai đoạn kế hoạch sắp tới.

- Giúp CCO tổng hợp toàn bộ chi phí theo cơ cấu nhân sự cũ để hoàn thiện bảng CCSD cũ của hệ thống kinh doanh.

4. Doanh thu và Chi phí kinh doanh mới (Bảng CCSD mới)

-Hoàn thiện bảng CCSD mới (Bảng Cashflow).

- Giúp CCO nắm bắt được doanh thu và công nợ kế hoạch đồng thời phân tích % tỉ lệ công nợ/doanh thu kế hoạch của bộ phận kinh doanh đồng thời tính toán được tỷ suất lợi nhuận sau kinh doanh.

- Giúp CCO tổng hợp toàn bộ chi phí để xây dựng cơ cấu nhân sự mới phù hợp với các hạn mức từng bộ phận kinh doanh

5. Thiết lập Cơ cấu tổ chức mới và Thu nhập bình quân kế hoạch mới

- Một cơ cấu tổ chức mới phù hợp là điều kiện cần thiết tiếp theo để một kế hoạch kinh doanh mới vận hành trơn tru đúng lộ trình của các CCO
+CCO có thể giữ nguyên toàn bộ cơ cấu tổ chức cũ nếu cảm thấy điều đó là phù hợp
+CCO cũng có thể thay đổi cơ cấu cũ của bộ phận kinh doanh một cách linh hoạt tuỳ biết nhằm đảm bảo theo đúng chiến lược của công ty tới bộ phận kinh doanh.

- Sau khi đã hoàn thiện Cơ cấu tổ chức mới một bảng So sánh mức lương trung bình của cơ cấu tổ chức cũ với mức lương trung bình kế hoạch theo cơ cấu tổ chức mới, giúp CCO đánh giá được kế hoạch kinh doanh mới có đảm bảo được tính thực tế về mặt mức lương cho cán bộ nhân viên không.

6.Tư vấn & Góp ý cho CCO

Phần mềm sẽ tự động đưa ra các đánh giá, góp ý về kế hoạch mới hoàn thiện của CCO, từ đó CCO có được căn cứ phù hợp để ra quyết định cho kế hoạch kinh doanh mới  

NGƯỜI SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Được sáng tạo và phát triển bởi: Ông NGÔ MINH TUẤN 

Phát triển bởi: CEO Software

PHẦN MỀM CEO BRAIN 1.0 - GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Anh/Chị vui lòng điền đầy đủ thông tin tại đây để Học viện hỗ trợ Anh/Chị tốt nhất.