HỘI THẢO TƯ DUY XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC

Giúp các thành viên đồng bộ tư duy trong góc nhìn về xây dựng chiến lược, để tận dụng tối đa trí tuệ của từng thành viên tham gia xây dựng chiến lược

CHUYỂN HÓA TÂM THỨC – PTP

Giúp Học viên có cuộc sống hạnh phúc và an lạc thông qua thấu hiểu các quy luật và thuận theo tự nhiên