CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO

CEO QUẢN TRỊ 4.0

Mục tiêu chương trình

Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khỏe Doanh nghiệp thông qua hệ thống nhân sự làm việc cho mình.

Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa Doanh nghiệp từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện: khoán thực hiện văn hóa Doanh nghiệp, khoán theo khối lượng công việc, khoán theo chất lượng (hiệu quả) công việc, nhằm từng bước giải phóng lãnh đạo.

Học viên có tư duy sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của Doanh nghiệp để đưa ra các phương án thực hiện chiến lược phát triển Doanh nghiệp trên cơ sở hệ thống thông số thay vì cảm xúc và phán đoán.

Và quan trọng hơn cả, chương trình chuyển giao hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy Đạo Phật vào quản trị cuộc sống và Doanh nghiệp, giúp lãnh đạo có cuộc sống cân bằng để hạnh phúc.

HỘI TỤ ĐỂ KHOÁN

Xây dựng hạn mức tài chính khoán

CEO phải biết

 • BSC (Thẻ điểm cân bằng doanh nghiệp)
 • Xây dựng Cơ cấu tổ chức cho các mô hình doanh nghiệp.
 • Xây dựng hạn mức tài chính trên yếu tố lịch sử của doanh nghiệp hoặc xây mới.

Công cụ CEO được nhận

 • Bảng phân tích BSC và hướng dẫn sử dụng
 • Các mô hình Cơ cấu tổ chức
 • Bảng Tài chính điều khiển trung tâm của hệ thống (CCSC)
 • Các văn bản mẫu để khoán.

Tư duy CEO được nhận

 • Cài chiến lược vào đầu CEO bằng CCSC (nếu anh/chị là Chủ tịch HĐQT).

1

Thẩm định kế hoạch người được khoán

CEO phải biết

 • Thẩm định Cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự.
 • Thẩm định quỹ lương khoán, cách trả lương khoán và sự phù hợp thực tế.
 • Thẩm định cách sử dụng chi phí khoán và sự phù hợp theo doanh thu, theo đặc thù doanh nghiệp của năm và tháng.
 • Thẩm định luật thưởng/phạt theo doanh thu.

Công cụ CEO được nhận

 • Bảng định mức khối lượng công việc và phương pháp định biên nhân sự.
 • Bộ văn bản khoán cho các phòng ban (CCSD)
 • Bộ văn bản khoán tới từng nhân viên (CCSP & KPIs)
 • Kế hoạch mẫu sử dụng chính sách khách hàng, chính sách đại lý, chi phí quảng cáo, chính sách phúc lợi,....
 • Bộ luật mẫu về thưởng/phạt/sa thải.

Tư duy CEO được nhận

 • Cài chiến lược vào đầu cấp trung bằng CCSD
 • Cài chiến lược vào đầu nhân viên bằng CCSP & KPIs

2

Xây dựng cơ chế giám sát và nghiệm thu kết quả

CEO phải biết

 • Xây dựng các mục tiêu hành trình (ngày/tuần) và xây dựng báo cáo mẫu ngày/tuần.
 • Xây dựng các mục tiêu của tháng và báo cáo mẫu trong tháng.
 • Xây dựng các mục tiêu của năm và báo cáo mẫu của năm.
 • Xây dựng luật thưởng/phạt và sa thải.

Công cụ CEO được nhận

 • Bộ báo cáo mẫu theo tuần/tháng/năm của CEO và các Trưởng phòng ban.
 • Bảng hướng dẫn phân tích báo cáo và ý nghĩa các con số để đọc bệnh doanh nghiệp.

Tư duy CEO được nhận

 • Cài tư duy quản trị bằng số liệu thông qua báo cáo thay vì quản trị bằng hành vi.

3

Nhìn người, thẩm định người phù hợp để khoán

CEO phải biết

 • Xây dựng được khung năng lực của vị trí cần khoán.
 • Xác định được thái độ và tâm lý của vị trí cần khoán.
 • Nhìn và chọn người nội bộ phù hợp để khoán.
 • Phỏng vấn tuyển dụng để tìm đúng người để khoán.

Công cụ CEO được nhận

 • Đây là phần học viên được chia sẻ về triết lý của Đạo Phật, nhằm ứng dụng vào đời sống để nhìn rõ mong muốn, tầng bậc của mỗi nhân sự, của chính mình để sắp xếp sử dụng nhân sự trong doanh nghiệp cho phù hợp (bởi dùng sai người thì mọi người đều không còn giá trị).

Tư duy CEO được nhận

 • Cài chiến lược văn hóa trong mọi bộ óc.

4

Ai nên tham gia chương trình này

Đào tạo Giám đốc kinh doanh cho Tập đoàn Eurowindow

Tư vấn cho Tập đoàn TH True Milk

Chủ Tịch Cộng Đồng Doanh Nhân CEO Việt Nam

Người chuyển giao

100% thời lượng được huấn luyện trực tiếp bởi Ông Ngô Minh Tuấn từ tư tưởng, tư duy, công cụ... tạo ra sự nhất quán trong các giai đoạn của toàn bộ chương trình huấn luyện.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam
Người trực tiếp vận hành 12 công ty con vận hành tự động cũng như người đã trực tiếp đi tư vấn, huấn luyện rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp cả nước ở mọi loại hình kinh doanh trên mọi mặt trận của doanh nghiệp, để đảm bảo tính thực tiễn trong huấn luyện.

Ông Ngô Minh Tuấn
HỌC ĐỂ THẨM ĐỊNH & pHỐI HỢP
Chủ tịch HĐQT
HỌC ĐỂ HIỂU & THỰC HIỆN
Giám đốc sản xuất; Giám đốc kinh doanh; Giám đốc Nhân sự; Giám đốc Tài chính; Kế toán trưởng.
HỌC ĐỂ LÀM
Giám đốc điều hành

Anh/Chị được chuyển giao ngay bây giờ,
hỗ trợ điều chỉnh và sử dụng trong nhiều năm

BỞI 4 GIAI ĐOẠN

Giai đoạn Nội dung chuyển giao Hình thức Thời lượng
1 Định vị hệ tư tưởng và tư duy nền tảng cho chủ Doanh nghiệp Offline 3 ngày
2 Huấn luyện chiến lược và phương thức cài đặt chiến lược vào hệ thống công cụ theo đặc thù của từng ngành nghề Online 60 ngày
3 Huấn luyện các KEY kiểm soát dành cho CEO trên lộ trình phát triển Doanh nghiệp Offline 3 ngày
4 Kiếm soát các thay đổi trong quá trình Khoán để tránh rủi ro Offline + Online

Online - 24 buổi

Offline - 4 buổi

Cảm nhận của học viên

Với sự tham gia của những chủ Doanh nghiệp lớn, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Giám đốc trường LITADO Digital Marketing - Nguyễn Mạnh Linh; Giám đốc vận hành HYOSUNG Việt Nam - Tô Xuân Hiếu; Tổng giám đốc Tú Art Wedding - Nguyễn Tuấn Tú....