Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khỏe Doanh nghiệp thông qua hệ thống nhân sự làm việc cho mình.

Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa Doanh nghiệp từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện: khoán thực hiện văn hóa Doanh nghiệp, khoán theo khối lượng công việc, khoán theo chất lượng (hiệu quả) công việc, nhằm từng bước giải phóng lãnh đạo.

Học viên có tư duy sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của DN để đưa ra các phương án thực hiện chiến lược phát triển DN trên cơ sở hệ thống thông số thay vì cảm xúc và phán đoán.

Và quan trọng hơn cả, khóa học hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy Đạo Phật vào quản trị cuộc sống và Doanh nghiệp, giúp lãnh đạo có cuộc sống cân bằng để hạnh phúc.

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO

CEO QUẢN TRỊ 4.0

Mục tiêu chương trình

TRIẾT LÝ CỦA KHÓA HỌC

SỬ DỤNG NGƯỜI TÀI
CƠ CHẾ KHOÁN
QUẢN TRỊ MỤC TIÊU
Gói 1

KIẾN THỨC

MÔ HÌNH CHUYỂN GIAO 4.0

Mô hình chuyển giao toàn diện 4 điểm chạm dành cho doanh nhân.

TOÀN DIỆN 4 ĐIỂM CHẠM

Gói 2

TƯ TƯỞNG, TƯ DUY SỬ DỤNG KIẾN THỨC

Gói 3

ÁP DỤNG VÀO THỰC TIỄN

Gói 4

SỬA CHỮA SAU ÁP DỤNG

ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA MÔ HÌNH CHUYỂN GIAO 4.0 VỚI TRUYỀN THỐNG

- Được cấp tài khoản học online: Máy tính, điện thoại, máy tính bảng... cho người học và toàn doanh nghiệp. Giúp tất cả nhân sự đồng nhất được tư duy.
- Ghi chép lại các thắc mắc khi học để trao đổi trong chương trình.
- Trang bị đủ kiến thức nền trước khi vào chuyển giao trực tiếp.
- Dễ dàng thu xếp thời gian lãnh đạo tham gia chuyển giao với 1,5 ngày.

TRƯỚC CHUYỂN GIAO

- Được trang bị đầy đủ kiến thức nền từ ở nhà qua giai đoạn học online cùng toàn bộ nhân viên trước đó, phù hợp với khả năng của mọi học viên.
- Tập trung chuyển giao trọng điểm vào Tư tưởng và Tư duy sử dụng kiến thức.
- Tích cực hỏi - đáp với người chuyển giao Mr. Ngô Minh Tuấn với các khó khăn đã ghi chép sẵn

TRONG CHUYỂN GIAO

Tính nhất quán: Toàn bộ các bước và chương trình từ online, offline đều được chuyển giao bởi Mr. Ngô Minh Tuấn - Tạo ra sự nhất quán, đồng bộ về văn hóa từ ban lãnh đạo cho đến các nhân viên.

SAU CHUYỂN GIAO:
TỰ ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP

- Được tham gia chuyển giao trực tiếp 1 ngày để Mr. Ngô Minh Tuấn giải đáp các khó khăn sau 1 tháng áp dụng.
- Được học lại chương trình Offline miễn phí học phí.

CHUYỂN GIAO SỬA CHỮA SAU ÁP DỤNG

1

2

3

4

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Đồng bộ kiến thức, tư tưởng mọi vị trí từ nhân viên cho đến lãnh đạo
 • Ghi lại các vấn đề trong quá trình áp dụng, phục vụ cho Giai đoạn 2 Offline - Tư tưởng, tư duy sử dụng kiến thức 

MỤC TIÊU:

 • Tất cả nhân viên và ban lãnh đạo cùng học ONLINE trên hệ thống phần mềm

CÁCH THỨC:

+ Trên máy tính
+ Smartphone, máy tính bảng
+ Máy chiếu trong các buổi đào tạo tập trung

Kiến thức

GÓI 1

STT Nội dung chuyển giao Mục tiêu
1 Tổng quan về khóa học Giúp học viên nắm bắt được lộ trình học tập.
2 Nhiệm vụ của một CEO chuyên nghiệp Làm rõ các công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm CEO phải làm với hệ thống Doanh nghiệp của mình, thay vì đi làm thay cho Nhân viên của chính mình tuyển về
3 Giải pháp cân bằng cuộc sống của CEO (BSCP) Giúp học viên biết được chính xác bản thân mình sinh ra Doanh nghiệp để làm gì, thay vì phải đánh đổi tất cả thời gian và cuộc sống của bản thân để có được Doanh nghiệp thành công. Nguyên nhân và giải pháp.
4 Thẻ điểm cân bằng trong Doanh nghiệp (BSC) Giúp học viên biết cách ứng dụng BSC để xây dựng một Doanh nghiệp bền vững.
5 Chuyển giao xây dựng Cơ cấu tổ chức Doanh nghiệp Giúp học viên chủ động xây dựng được cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp mình đảm bảo 3 nguyên tắc:
- Đảm bảo chiến lược theo BSC nhằm phục vụ Khách hàng theo đúng giá trị cốt lõi.
- Có cá nhân chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động trong Doanh nghiệp.
- Xác định được quyền lợi của từng cá nhân theo kết quả hoạt kinh doanh.
6 Bảng điều khiển trung tâm Doanh nghiệp (CCSC) Cụ thể hóa BSC bằng công cụ kiểm soát hạn mức tài chính và dòng tiền bằng hệ thống công cụ CCSC để khoán cho CEO (nếu Học viên đang là chủ tịch HĐQT). (có Bảng công cụ CCSC mẫu cho Học viên ứng dụng).
7 Ban hành văn bản khoán cho CEO Có văn bản khoán mẫu để cho Chủ tịch HĐQT sử dụng.
8 Hướng dẫn cách xây dựng hệ thống hạn mức Tài chính. Giúp học viên căn cứ vào hoàn cảnh thực tế của Doanh nghiệp mới bắt đầu vận hành hoặc đã có lịch sử vận hành để xây dựng các hạn mức tài chính.
9 Hướng dẫn phương pháp sử dụng hạn mức Tài chính thông minh. Giúp học viên có tư duy sử dụng hạn mức Tài chính thông minh để điều tiết chiến lược có tính thực thi và hiệu quả.
10 Các mô hình kinh doanh:
- Mô hình Kênh Phân phối truyền thống,
- Mô hình bán lẻ,
- Mô hình chuỗi, nhượng quyền.
Giúp học viên hiểu cách xây dựng, vận hành, ưu điểm, nhược điểm, cách lựa chọn mô hình kinh doanh cho sản phẩm, ngành hàng của Học viên trên cơ sở nguồn lực tự có.
11 Luồng công việc trong kinh doanh. Giúp Học viên biết cách kiểm soát khối lượng công việc, hiệu quả công việc của các phòng: Truyền thông; Marketing; Sale; chăm sóc Khách hàng; nghiên cứu thị trường để chuẩn bị cho cơ chế khoán về phòng Kinh doanh (nếu bạn là CEO hoặc GĐTC).
12 Luồng công việc trong các Phòng ban căn bản: Phòng Tài chính kế toán; Phòng Hành chính Nhân sự; Bộ phận sản xuất. Giúp học viên biết cách kiểm soát khối lượng công việc, hiệu quả công việc của các phòng: Phòng Tài chính kế toán; Phòng Hành chính Nhân sự; Bộ phận sản xuất để chuẩn bị cho cơ chế khoán về các Phòng ban trên.
13 Kỹ năng dẫn dắt các Trưởng phòng nhận cơ chế khoán CCSD theo hạn mức tài chính. Giúp học viên xây dựng được lộ trình khoán cho từng phòng ban và phương pháp tương tác với các Trưởng phòng để trành bị "gãy" hệ thống Nhân sự trong quá trình triển khai. (có bảng CCSD mẫu cho Học viên ứng dụng)
14 Ban hành các văn bản khoán mẫu về các Phòng ban. Có văn bản khoán mẫu để cho CEO sử dụng.
15 Xây dựng bảng CCSP cho phòng ban. Chuyển giao phương pháp xây dựng mức lương khoán bằng hệ thống công cụ CCSP (có bảng CCSP mẫu cho Học viên ứng dụng)
16 Thực hành xây dựng CCSP cho một phòng ban. Sử dụng đề bài của Giảng viên để tự xây dựng một bảng CCSP cho một phòng ban.
17 Xây dựng chính sách phúc lợi cho Nhân sự Được cung cấp Bảng chính sách phúc lợi mẫu cho Học viên ứng dụng.
STT Nội dung chuyển giao Mục tiêu
1 Ứng dụng Đạo Phật trong kinh doanh - Giúp học viên hiểu mình, hiểu người và biết cách dùng người.
- Giúp học viên hiểu được bản chất của tư duy hệ thống trên cơ sở có góc nhìn sử dụng người để phù hợp với hệ thống.
2 Phân tích thói quen tư duy của con người để chuẩn bị cho phương án phỏng vấn và sử dụng người. - Giúp học viên hiểu được 6 hệ giá trị để hình thành nên 1 con người, định hình được tầng bậc của nhân sự khi phỏng vấn tuyển dụng.
- Giúp học viên hiểu được vấn đề của Nhân sự mình đang dùng, từ đó có giải pháp giúp họ thay đổi.
3 Phỏng vấn tuyển dụng Chuyển giao phương pháp tuyển dụng có Bộ kit tuyển dụng và câu hỏi kèm theo.
4 Hệ thống báo cáo mẫu. Hướng dẫn xây dựng và sử dụng hệ thống báo cáo mẫu tại Doanh nghiệp. (có báo cáo mẫu kèm theo)
5 Quy trình họp giao ban Có quy trình mẫu kèm theo và biên bản họp giao ban mẫu để học viên sử dụng.
6 Phương pháp định giá doanh nghiệp và huy động vốn Giúp học viên xác định được chiến lược phát triển doanh nghiệp, phương pháp định giá doanh nghiệp và cách sử dụng hệ thống công cụ BSC, CCSC, CCSD, CCSP để huy động vốn.
7 Tọa đàm các vấn đề tồn tại của Doanh nghiệp và giải pháp Các học viên chủ động đưa ra các vấn đề gặp phải tại Doanh nghiệp mình và phương pháp ứng dụng kiến thức công cụ của Khóa học để sử dụng trong Doanh nghiệp mình.
8 Gala Tổng kết và trao chứng chỉ Thành phần tham gia: Tất cả các học viên học các Khóa (khoảng 500 học viên)
- CEO Quản trị
- Giám đốc kinh doanh
- Giám đốc Tài chính
- Giám đốc Nhân sự
- Giám đốc Sản xuất
"Là nơi hội tụ những con người cùng hệ tư duy để có thể chung tay góp sức với nhau để giải quyết các vấn đề trong Doanh nghiệp bạn."
STT Nội dung chuyển giao Mục tiêu
1 - Học viên áp dụng các kiến thức đã học trên cơ sở các công cụ hỗ trợ vào doanh nghiệp
- Ghi lại các vấn đề phát sinh tại doanh nghiệp trong quá trình áp dụng
Tạo ra sự nhất quán, đồng bộ về văn hóa từ ban lãnh đạo cho đến các nhân viên.
STT Nội dung chuyển giao Mục tiêu
1 Tọa đàm các vấn đề tồn tại của Doanh nghiệp và giải pháp - Các học viên chủ động đưa ra các vấn đề gặp phải tại Doanh nghiệp mình và phương pháp ứng dụng kiến thức công cụ của Khóa học để sử dụng trong Doanh nghiệp.
- Điều chỉnh, sửa chữa sau khi áp dụng để phù hợp với từng doanh nghiệp

MỤC TIÊU:

 • Nắm được tư duy ứng dụng kiến thức vào doanh nghiệp
 • Ứng dụng triết lý đạo phật trong lãnh đạo và kinh doanh
 • Tích cực hỏi - đáp với nhà chuyển giao Mr. Ngô Minh Tuấn với các khó khăn đã ghi chép sẵn.

CÁCH THỨC:

 • Tất cả các học viên tham gia chuyển giao trực tiếp 1,5 ngày tại Resort gần trung tâm HN để toàn bộ Thân - Tâm - Tuệ được tập trung tuyệt đối.
 • Được chuyển giao trực tiếp bởi Mr. Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam.
 • Hỏi - Đáp - Tương tác trực tiếp với Mr. Ngô Minh Tuấn và các học viên khác.

MỤC TIÊU:

 •  Ứng dụng toàn bộ kiến thức, tư duy, công cụ vào doanh nghiệp
 • Ghi chép lại toàn bộ các vấn đề trong quá trình tự áp dụng để chuẩn bị tham gia khóa chuyển giao trực tiếp bởi Mr. Ngô Minh Tuấn

CÁCH THỨC:

 • Tự áp dụng tại doanh nghiệp của học viên với toàn bộ tư tưởng, tư duy, công cụ và kịch bản áp dụng vào doanh nghiệp đã được huấn luyện tại chương trình
 • Giải quyết khó khăn vướng mắc sau 1 tháng áp dụng
 • Điều chỉnh, sửa chữa sau khi áp dụng để phù hợp với từng doanh nghiệp

MỤC TIÊU:

CÁCH THỨC:

 • Cách 1: Tất cả các học viên tham gia chuyển giao trực tiếp 1 ngày tại trung tâm Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trực tiếp bởi Mr. Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam
 • Cách 2: Tất cả học viên được cấp tài khoản truy cập nền tảng hỗ trợ khách hàng sau chuyển giao

Tư tưởng, Tư duy sử dụng kiến thức

GÓI 2

Áp dụng vào thực tiễn

GÓI 3

Review sửa chữa sau áp dụng

GÓI 4

+ Học viên có thể tra cứu các câu hỏi thường gặp trên thư  viện chung của hệ thống, được cập nhật theo thời gian thực.
+ Học viên có thể gửi các câu hỏi mới đến Hội đồng chuyên môn, để nhận lại video giải đáp trực tiếp bởi ông Ngô Minh Tuấn và Hội đồng, để đảm bảo chất lượng hỗ trợ được nhất quán từ 1 nhà huấn luyện
+ Có thể sử dụng ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời gian nào

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Học để làm: Giám đốc điều hành.
- Học để thẩm định và phối hợp: Chủ tịch HĐQT.
- Học để hiểu và thực hiện: Giám đốc sản xuất; Giám đốc kinh doanh; Giám đốc Nhân sự; Giám đốc Tài chính; Kế toán trưởng.

NGƯỜI CHUYỂN GIAO

100% thời lượng được huấn luyện trực tiếp bởi Ông Ngô Minh Tuấn từ tư tưởng, tư duy, công cụ... tạo ra sự nhất quán trong các gói của toàn bộ chương trình huấn luyện.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam
Người trực tiếp vận hành 12 công ty con vận hành tự động cũng như người đã trực tiếp đi tư vấn, huấn luyện rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp cả nước ở mọi loại hình kinh doanh trên mọi mặt trận của doanh nghiệp, để đảm bảo tính thực tiễn trong huấn luyện.

Mr. Ngô Minh Tuấn

QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN

Sau chuyển giao

Trong chuyển giao

Được mang theo người thân tham gia chương trình "Đạo Phật và cuộc sống" miễn phí.

Được tặng phần mềm CEO Brain 2.0 trong 06 tháng sau khóa huấn luyện.

Được tham gia cộng đồng Doanh nhân CEO Việt Nam, tham gia các sự kiện thường niên sinh hoạt giao lưu của cộng đồng Doanh nhân, các cơ hội hợp tác đầu tư và kết nối.

Được cấp tài khoản để truy cập nền tảng hỗ trợ học viên sau khóa huấn luyện, giúp học viên : Đưa ra các vấn đề khó khăn trong quá trình áp dụng và nhận kết quả hỗ trợ từ khối tư vấn chuyên môn ( Chủ tịch Ngô Minh Tuấn và đội ngũ chuyên gia thuộc Bệnh viện Doanh nghiệp CEO VN ) ngay trong hệ thống.

Được học lại chương trình Offline miễn phí học phí.

Được hướng dẫn và hỗ trợ về kỹ thuật, nhắc lịch hoàn thành bài học trong suốt quá trình học Online.

Được giải quyết các vướng mắc của Doanh nghiệp mình thông qua việc đóng góp các câu hỏi vào Danh sách các câu hỏi được lựa chọn thảo luận và giải đáp trong suốt quá trình học.

Tham gia Gala giao lưu và kết nối các Học viên trong Cộng đồng Doanh nhân CEO Việt Nam.

Được ưu tiên sử dụng các Dịch vụ khác của CEO Việt Nam: Tư vấn doanh nghiệp, đào tạo inhouse, tuyển dụng nhân sự, sản phẩm thời trang,... với chính sách nội bộ.

Sửa chữa sau áp dụng : Online - 16 buổi ; Offline - 8 buổi

Địa điểm

Học Online: Theo địa điểm học tập chủ động của Học viên.

Học Online: 60 Ngày (kể từ ngày User đăng ký học được kích hoạt)

Thời gian học

Học Offline: 2,5 ngày (Thứ 6 và thứ 7 cuối cùng của Tháng)

Áp dụng vào doanh nghiệp 01 tháng

Học Offline: Tại Resort 4*.

Chắc chắn qua các thông tin trên sẽ chưa thể làm rõ hết về chương trình
Anh/Chị an tâm để lại thông tin ở form (Thông tin được bảo mật và không spam)
Học viện sẽ cung cấp thêm thông tin giúp anh/chị có góc nhìn rõ ràng hơn về chương trình này

HOTLINE: 0986 77 66 22

CHƯƠNG TRÌNH

CEO QUẢN TRỊ 4.0