CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

Ứng dụng cơ chế khoán toàn diện CCVE đến từng hành động của cá nhân, từng phòng ban và tạo nên văn hóa làm viêc chủ động, đoàn kết trong doanh nghiệp

Xây dựng chiến lược phát triển khoa học hiệu quả thông qua các công cụ điều khiển tài chính trung tâm của doanh nghiệp (CCSC)

Giúp CEO Vận hành doanh nghiệp tự động bằng hệ thống điều khiển tài chính và hiệu quả công việc đến từng phòng ban, nhân viên qua bộ điều khiển: CCSD, CCSP

Hướng dẫn CEO thực hành với hệ thống điều khiển CCSC, CCSD, CCSP

CEO QUẢN TRỊ TRUYỀN THỐNG

Mục tiêu chương trình

Giúp CEO tuyển dụng được nhân tài, giữ chân nhân tài và huy động được vốn. 

Đánh giá sức khỏe Doanh nghiệp theo thời gian thực.

Hoàn thiện toàn diện các kỹ năng lãnh đạo, giúp CEO trở thành nhà quản trị hệ thống chứ không phải là người lao động tích cực nhất trong hệ thống.

CEO có sức khỏe và thời gian để có cuộc sống hạnh phúc.

TRIẾT LÝ CỦA KHÓA HỌC

SỬ DỤNG NGƯỜI TÀI
CƠ CHẾ KHOÁN
QUẢN TRỊ MỤC TIÊU
Giai đoạn 1

HUẤN LUYỆN TRỰC TIẾP

MÔ HÌNH HUẤN LUYỆN THỰC CHIẾN

3 GIAI ĐOẠN

Giai đoạn 2

ÁP DỤNG VÀO DOANH NGHIỆP

Giai đoạn 3

SỬA CHỮA SAU ÁP DỤNG

Thời lượng Nội dung huấn luyện Mục tiêu Công cụ nhận được
Ngày 1:
- Sáng:
Học chuyên môn.
- Chiều:
Học chuyên môn.
- Tối:
Đạo Phật
và cuộc sống.


Ngày 2:
- Sáng:
Hướng dẫn
Thiền cơ bản.
Học chuyên môn.
- Chiều:
Học chuyên môn.
- Tối:
Nghỉ tự do.


Ngày 3:
- Sáng:
Học chuyên môn.
- Chiều:
Học chuyên môn.
- Tối:
Gala giao lưu
Chân dung CEO vận hành Doanh nghiệp tự động và các công việc phải làm để đạt được mục tiêu. Giúp CEO hiểu rõ Thế nào là Doanh nghiệp vận hành tự động và những việc CEO cần phải làm. Bộ tài liệu giảng dạy chi tiết cùng những điểm "key" mấu chốt của Chủ Tịch Ngô Minh Tuấn
Thẻ điểm cân bằng Doanh nghiệp. Giúp CEO hiểu được 4 mặt trận quan trọng trong Doanh nghiệp là: Tài chính - Khách hàng - Quy trình - Nhân sự để tạo được sự cân bằng tổng thể và phát triển bền vững cho Doanh nghiệp. CEO sẽ biết được mặt trận nào là gốc và các tác động vào đâu, lộ trình như thế nào để tối ưu hóa thời gian và nguồn lực mà vẫn mang lại hiệu quả cao.
Các mô hình Kênh phân phối:
- Kênh phân phối truyền thống - Kênh phân phối nhượng quyền thương hiệu
- Mô hình chuối
- Kênh bán lẻ
Giúp CEO hiểu được đặc điểm của từng mô hình để ứng dụng phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình.
Huấn luyện CEO xây dựng bộ điều khiển Doanh nghiệp tự động CCSC trên excel để chuẩn hóa trên phần mềm "CEO Brain 2.0". Giúp CEO hiểu được luồng luân chuyển, bảng dòng tiền trong toàn bộ Doanh nghiệp: từ Khách hàng, Doanh số, Chính sách chiết khấu, Công nợ, Doanh thu, đến Chi phí, Quỹ lương cho Khối Kinh doanh và các Khối hỗ trợ, đến Lợi nhuận, Đầu tư, Dòng tiền thực --> Qua đó thấy được Sức khỏe thực sự của Doanh nghiệp và tạo ra sự cân bằng hiệu quả giữa Khách hàng - Nhân viên - Chủ Doanh nghiệp --> Cài đặt được Chiến lược thông qua các hạn mức khoán trên kênh. "Bộ công cụ CCSC, CCSD, CCSP cùng các điểm hướng dẫn "mấu chốt".
Huấn luyện CEO xây dựng bộ điều khiển DN tự động CCSD và CCSP trên excel để chuẩn hóa trên phần mềm "CEO Brain 2.0". Giúp CEO hiểu và thực hiện cơ chế khoán toàn diện bao gồm: Khoán Mục tiêu, Quỹ lương, Chi phí xuống từng phòng ban; qua đó tiếp tục cụ thể hóa thành luật chơi đến từng nhân sự: Khoán nội quy, khối lượng công việc, chất lượng công việc, hiệu quả chung của phòng ban. Xây dựng quy chế lương thưởng thực sự hấp dẫn để thu hút nhân tài và khiến các phòng ban cùng đội ngũ nhân sự tự chủ vận hành tự động và hiệu quả cao, kết nối chặt chẽ từ chiến lược và mục tiêu của Doanh nghiệp xuống tới từng cá nhân.
Huấn luyện CEO ứng dụng bộ điều khiển CCSC để gọi vốn, tuyển dụng nhân tài, mở rộng Doanh nghiệp tự động, quản trị Doanh nghiệp tự động và vai trò của Giám đốc nhân sự, Giám đốc tài chính - Kế toán,Giám đốc kinh doanh, Giám đốc sản xuất trên hệ thống CCSC. Giúp CEO biết cách xây dựng Bảng dòng tiền, Luật chơi, Bộ điều khiển CCSC cho các Dự án đầu tư mới, Các chuỗi kinh doanh --> Thể hiện rõ và thuyết phục về tính khả thi và hiệu quả kinh doanh --> Qua đó thu hút được các nhà đầu tư và nhân tài tham gia cùng xây dựng và đẩy nhanh tốc độ phát triển của hệ thống. Không chỉ áp dụng cho Khối Kinh doanh, CEO còn biết cách ứng dụng CCSC cho các Khối hỗ trợ để thu hút và phát huy tối đa năng lực của GĐ Nhân sự, GĐ Tài chính, GĐ Sản xuất, GĐ Vận tải, ... Tài liệu hướng dẫn gọi vốn
Huấn luyện CEO sử dụng bộ CCSC để quản trị sự thay đổi linh hoạt trong thời kỳ cạnh tranh. Giúp CEO biết cách linh hoạt điều chỉnh chiến lược của Doanh nghiệp và nhanh chóng cài đặt vào bộ máy của Doanh nghiệp thông qua CCSC để thích ứng hiệu quả với Thị trường Bộ tài liệu giảng dạy chi tiết cùng những điểm "key" mấu chốt của Chủ Tịch Ngô Minh Tuấn.
Huấn luyện CEO về vai trò của Truyền thông, Marketing, Sale để tái cấu trúc mô hình kinh doanh hiệu quả theo hướng hiện đại, vận hành tự động. Giúp CEO hiểu được bản chất của tâm lý khách hàng, luồng kinh doanh, qua đó linh hoạt tổ chức và điều chỉnh vai trò và sự phối hợp của Truyền Thông, Marketing, Sales sao cho mang lại hiệu quả cao nhất. Đồng thời qua đó cũng giúp CEO biết cách tuyển dụng Giám đốc kinh doanh thực sự có năng lực và thẩm định được kế hoạch kinh doanh.
Huấn luyện CEO xây dựng hệ thống báo cáo các phòng ban. Giúp CEO hiểu được vai trò của hệ thống báo cáo và cách xây dựng Hệ thống báo cáo đơn giản, hiệu quả cao. Các biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn.
Chia sẻ kỹ năng lãnh đạo của CEO:
- Kỹ năng tổ chức cuộc họp
- Kỹ năng tuyển dụng nhân tài
- Kỹ năng tạo động lực hệ thống
- Kỹ năng đào tạo.
Hoàn thiện các kỹ năng lãnh đạo và vận hành hệ thống trên bộ khung chuẩn của mô hình kinh doanh và nhân sự nhằm đạt hiệu quả tối ưu và biết cách sửa chữa nếu trong quá trình vận hành có các vấn đề phát sinh. Bộ tài liệu giảng dạy chi tiết cùng những điểm "key" mấu chốt của Chủ Tịch Ngô Minh Tuấn.
Thời lượng Nội dung huấn luyện Mục tiêu Công cụ nhận được
30 ngày sau khóa học. - Tiếp tục sử dụng "CEO Brain 2.0" để phối hợp với các Phòng ban.
- Học viên áp dụng các kiến thức đã học trên cơ sở các công cụ hỗ trợ vào doanh nghiệp.
- Tạo ra sự nhất quán, đồng bộ về văn hóa từ ban lãnh đạo cho đến các nhân viên.
- Ghi lại các vấn đề phát sinh tại doanh nghiệp trong quá trình áp dụng nhằm phục vụ sửa chữa ở giai đoạn 3
Phần mềm "CEO Brain 2.0" Tài liệu Giới thiệu và Hướng dẫn sử dụng
Thời lượng Nội dung huấn luyện Mục tiêu Công cụ nhận được
01 ngày Tọa đàm các vấn đề tồn tại của Doanh nghiệp và giải pháp - Các học viên chủ động đưa ra các vấn đề gặp phải tại Doanh nghiệp mình và phương pháp ứng dụng kiến thức công cụ của Khóa học để sử dụng trong Doanh nghiệp.
- Điều chỉnh, sửa chữa sau khi áp dụng để phù hợp với từng doanh nghiệp
Phần mềm "CEO Brain 2.0" Tài liệu Giới thiệu và Hướng dẫn sử dụng

MỤC TIÊU:

 • Giúp CEO hiểu rõ Thế nào là Doanh nghiệp vận hành tự động và những việc CEO cần phải làm.
 • Ứng dụng triết lý đạo phật trong lãnh đạo và kinh doanh
 • Tích cực hỏi - đáp với nhà huấn luyện Mr. Ngô Minh Tuấn với các khó khăn đã ghi chép sẵn.

CÁCH THỨC:

 • Tất cả các học viên tham gia huấn luyện offline 3 ngày 3 đêm tại Resort 4* để toàn bộ Thân - Tâm - Tuệ được tập trung tuyệt đối.
 • Được huấn luyện trực tiếp bởi Mr. Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam.
 • Hỏi - Đáp - Tương tác trực tiếp với Mr. Ngô Minh Tuấn và các học viên khác.

MỤC TIÊU:

 •  Ứng dụng toàn bộ kiến thức, tư duy, công cụ vào doanh nghiệp
 • Ghi chép lại toàn bộ các vấn đề trong quá trình tự áp dụng để chuẩn bị tham gia khóa hỗ trợ offline trực tiếp bởi Mr. Ngô Minh Tuấn

CÁCH THỨC:

 • Tự áp dụng tại doanh nghiệp của học viên với toàn bộ tư tưởng, tư duy, công cụ và kịch bản áp dụng vào doanh nghiệp đã được huấn luyện tại chương trình
 • Giải quyết khó khăn vướng mắc sau 1 tháng áp dụng
 • Điều chỉnh, sửa chữa sau khi áp dụng để phù hợp với từng doanh nghiệp

MỤC TIÊU:

CÁCH THỨC:

 • Cách 1: Tất cả các học viên tham gia huấn luyện offline 1 ngày tại trung tâm Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trực tiếp bởi Mr. Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam
 • Cách 2: Tất cả học viên được cấp tài khoản truy cập nền tảng hỗ trợ khách hàng sau huấn luyện

HUẤN LUYỆN TRỰC TIẾP

GIAI ĐOẠN 1

ÁP DỤNG VÀO DOANH NGHIỆP

GIAI ĐOẠN 2

Review sửa chữa sau áp dụng

GIAI ĐOẠN 3

+ Học viên có thể tra cứu các câu hỏi thường gặp trên thư  viện chung của hệ thống, được cập nhật theo thời gian thực.
+ Học viên có thể gửi các câu hỏi mới đến Hội đồng chuyên môn, để nhận lại video giải đáp trực tiếp bởi ông Ngô Minh Tuấn và Hội đồng, để đảm bảo chất lượng hỗ trợ được nhất quán từ 1 nhà huấn luyện
+ Có thể sử dụng ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời gian nào

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Học để làm: Giám đốc điều hành.
- Học để thẩm định và phối hợp: Chủ tịch HĐQT.
- Học để hiểu và thực hiện: Giám đốc sản xuất; Giám đốc kinh doanh; Giám đốc Nhân sự; Giám đốc Tài chính; Kế toán trưởng.

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

100% thời lượng được huấn luyện trực tiếp bởi Ông Ngô Minh Tuấn từ tư tưởng, tư duy, công cụ... tạo ra sự nhất quán trong các gói của toàn bộ chương trình huấn luyện.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam
Người trực tiếp vận hành 12 công ty con vận hành tự động cũng như người đã trực tiếp đi tư vấn, huấn luyện rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp cả nước ở mọi loại hình kinh doanh trên mọi mặt trận của doanh nghiệp, để đảm bảo tính thực tiễn trong huấn luyện.

Mr. Ngô Minh Tuấn

QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN

Sau huấn luyện

Trong huấn luyện

Được mang theo người thân tham gia chương trình "Đạo Phật và cuộc sống" miễn phí.

Được tặng phần mềm CEO Brain 2.0 trong 06 tháng sau khóa huấn luyện.

Được tham gia cộng đồng Doanh nhân CEO Việt Nam, tham gia các sự kiện thường niên sinh hoạt giao lưu của cộng đồng Doanh nhân, các cơ hội hợp tác đầu tư và kết nối.

Được cấp tài khoản để truy cập nền tảng hỗ trợ học viên sau khóa huấn luyện, giúp học viên : Đưa ra các vấn đề khó khăn trong quá trình áp dụng và nhận kết quả hỗ trợ từ khối tư vấn chuyên môn ( Chủ tịch Ngô Minh Tuấn và đội ngũ chuyên gia thuộc Bệnh viện Doanh nghiệp CEO VN ) ngay trong hệ thống.

Được học lại chương trình Offline miễn phí học phí.

Được hướng dẫn và hỗ trợ về kỹ thuật, nhắc lịch hoàn thành bài học trong suốt quá trình học Online.

Được giải quyết các vướng mắc của Doanh nghiệp mình thông qua việc đóng góp các câu hỏi vào Danh sách các câu hỏi được lựa chọn thảo luận và giải đáp trong suốt quá trình học.

Tham gia Gala giao lưu và kết nối các Học viên trong Cộng đồng Doanh nhân CEO Việt Nam.

Được ưu tiên sử dụng các Dịch vụ khác của CEO Việt Nam: Tư vấn doanh nghiệp, đào tạo inhouse, tuyển dụng nhân sự, sản phẩm thời trang,... với chính sách nội bộ.

Sửa chữa sau áp dụng (01 ngày)

Địa điểm

Học Online: Theo địa điểm học tập chủ động của Học viên.

Thời gian học

Học Offline: 3 ngày 3 đêm vào Thứ 5, 6, 7 ngày 24 - 26/10/2019

Áp dụng vào doanh nghiệp 01 tháng

Học Offline: Tại Resort 4*.

Chắc chắn qua các thông tin trên sẽ chưa thể làm rõ hết về chương trình
Anh/Chị an tâm để lại thông tin ở form (Thông tin được bảo mật và không spam)
Học viện sẽ cung cấp thêm thông tin giúp anh/chị có góc nhìn rõ ràng hơn về chương trình huấn luyện này

HOTLINE: 0986 77 66 22

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

CEO QUẢN TRỊ TRUYỀN THỐNG