Q&A

ĐẠO PHẬT VÀ CUỘC SỐNG

HẠNH PHÚC VỢ CHỒNG

CHA MẸ CON CÁI

ĐỐI NHÂN XỬ THẾ

GIẢI ĐÁP HIỆN TƯỢNG TÂM LINH

ĐẠO PHẬT KINH DOANH

TRUYỀN THÔNG - MARKETING

NHÂN SỰ

TÀI CHÍNH

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC TỔ CHỨC

LỊCH TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO

 • CEO QUẢN TRỊ KIẾN TẠO K113
  – Thời gian: Thứ 5 đến Chủ nhật | Ngày 07 – 10/09/2023
  – Khu vực: TP. Hồ Chí Minh
  >> Đăng ký chương trình: https://bit.ly/3sbTAEF

 

 • CEO QUẢN TRỊ KIẾN TẠO K114
  – Thời gian: Thứ 5 đến Chủ nhật | Ngày 21 – 24/09/2023
  – Khu vực: Hà Nội
  >> Đăng ký chương trình: https://bit.ly/3sbTAEF

 

 • CHUYỂN HÓA TÂM THỨC K115
  – Thời gian: Thứ 6 đến Chủ nhật | Ngày 29/09 –01/10/2023
  – Khu vực: TP. Hồ Chí Minh
  >> Đăng ký chương trình: https://bit.ly/42PV3NY
 • CHUYỂN HÓA TÂM THỨC K116
  – Thời gian: Thứ 6 đến Chủ nhật | Ngày 27 – 29/10/2023
  – Khu vực: Hà Nội
  >> Đăng ký chương trình: https://bit.ly/42PV3NY