Q&A

ĐẠO PHẬT VÀ CUỘC SỐNG

HẠNH PHÚC VỢ CHỒNG

CHA MẸ CON CÁI

ĐỐI NHÂN XỬ THẾ

GIẢI ĐÁP HIỆN TƯỢNG TÂM LINH

ĐẠO PHẬT KINH DOANH

TRUYỀN THÔNG - MARKETING

NHÂN SỰ

TÀI CHÍNH

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC TỔ CHỨC

LỊCH TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO

  • CHƯƠNG TRÌNH TƯ DUY XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KIỂM SOÁT THỰC THI

          Thời gian: Từ thứ 4 đến thứ 5 | Ngày 28 – 29/12/2022. Tại: TP. Hồ Chí Minh

 

  • K97 | CEO MASTER – BÁC SĨ DOANH NGHIỆP

          Thời gian: Từ thứ 5 đến chủ nhật | Ngày 08 – 11/12/2022. Tại: Quảng Ninh

 

  • K98 | CHUYỂN HÓA TÂM THỨC – PTP

          Thời gian: Từ thứ 6 đến chủ nhật | Ngày 16 – 18/12/2022 Tại: Hà Nội