HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM GLOBAL

Tìm kiếm
Close this search box.

học viện DOANH NHÂN ceo việt nam Global

CEO QUẢN TRỊ - KIẾN TẠO

Mục tiêu chương trình

 • Giúp học viên hiện thực hóa ý tưởng Kinh doanh một cách bài bản hiệu quả.
 • Biết cách triển khai ý tưởng Kinh doanh dựa trên năng lực tổ chức kiến tạo & vận hành, mà không phụ thuộc vào nguồn lực tài chính.
 • Biết cách kiến tạo lại doanh nghiệp để thoát khỏi cạnh tranh & dẫn đầu trên thị trường.
 • Biết cách kiến tạo thêm Doanh nghiệp dựa trên nền tảng Doanh nghiệp cũ để hình thành hệ sinh thái.
 • Biết cách setup lại Doanh nghiệp bằng hệ thống quản trị trước khi kế thừa Doanh nghiệp cho người thân.

HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM Global

Ông Ngô Minh Tuấn

 • Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam Global
 • Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CVG Building Group
 • Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Shark Group 
 • Chủ tịch Câu lạc bộ phát triển Doanh nhân Việt Nam – Asean (VN – ADA)
 • Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc đất Việt 2022
 • Người phát minh ra cơ chế khoán toàn diện CCVE và bộ điều khiển trung tâm doanh nghiệp CCSC – CCSD – CCSP
 • Người phát minh ra cơ chế chuyển hóa tâm thức PTP
ngo_minh_tuan
0 +
Sở hữu 11 doanh nghiệp đang vận hành
0 +
Hơn 20,000 Học viên trên khắp thế giới

Đối tượng tham gia

01
ĐÃ CÓ KINH NGHIỆM LÀM THUÊ

Biết cách triển khai ý tưởng Kinh doanh dựa trên năng lực tổ chức kiến tạo & vận hành, mà không phụ thuộc vào nguồn lực tài chính.

03
MUỐN MỞ RỘNG DOANH NGHIỆP

Biết cách kiến tạo thêm Doanh nghiệp bằng 01 ý tưởng mới, dựa trên nền tảng Doanh nghiệp cũ để hình thành hệ sinh thái.

02
ĐANG VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

Biết cách kiến tạo lại doanh nghiệp để thoát khỏi cạnh tranh & dẫn đầu trên thị trường.

04
MUỐN THỪA KẾ DOANH NGHIỆP

Biết cách setup lại Doanh nghiệp bằng hệ thống quản trị trước khi kế thừa Doanh nghiệp cho người thân.

Nội dung tổng quan chương trình

 • Kiến tạo giá trị khách hàng nhằm thoát khỏi cạnh tranh để trở thành đơn vị dẫn đầu.
 • Kiến tạo giá trị cán bộ nhân viên để tăng hiệu quả vận hành & tự động hóa doanh nghiệp.
 • Kiến tạo giá trị nhà đầu tư nhằm thu hút nguồn lực xã hội.
 • Tư duy triển khai để hình thành hệ sinh thái Tập đoàn.
 • Phương pháp xây dựng chiến lược Doanh nghiệp.
 • Hỏi – Đáp cùng chuyên gia về tư duy ứng dụng trong doanh nghiệp.

OFFLINE

 

Chuyên đề

Danh mục huấn luyện
STTNội dung chi tiết

 

 

 

 

Tổng quan về khóa huấn luyện

1 Lộ trình hiện thực hóa ý tưởng Kinh doanh
2 Chức năng của nhà kiến tạo
 3 Khung năng lực cần trang bị
 4 Tổng quan về khóa huấn luyện
 5 Cấu trúc cân bằng các thành phần trong hệ thống Doanh nghiệp
 6 Phương thức học tập hiệu quả

Kiến tạo giá trị khách hàng nhằm thoát khỏi cạnh tranh để trở thành đơn vị dẫn đầu

1Kiến tạo sứ mệnh Doanh nghiệp
2Lựa chọn phân khúc khách hàng
3Kiến tạo trải nghiệm khách hàng
4Kiến tạo 05 bộ tiêu chuẩn & giá trị cốt lõi
5Phương pháp định giá sản phẩm/ dịch vụ
6Các phương pháp thu tiền
7Xác lập quy mô điểm bán
8Tính doanh thu theo quy mô điểm bán
9Tính tổng mức đầu tư điểm bán theo quy mô điểm bán
10Bộ nhận diện tiêu chí nơi đặt điểm bán
11Tư duy đóng gói cơ chế khoán xây dựng điểm bán & phương án triển khai

Kiến tạo giá trị cán bộ nhân viên để tăng hiệu quả vận hành & tự động hóa Doanh nghiệp

1Định biên nhân viên phục vụ trải nghiệm theo quy mô điểm bán
2Cơ cấu tổ chức & Định biên nhân sự cấp trung & lãnh đạo
3Các phương pháp tính lương thưởng theo cơ chế khoán & Lưu ý khi dùng
4Quy trình tính lương
5Bảng thông số tính lương của điểm bán
6Phân tích quản trị thông số tính lương

Kiến tạo giá trị nhà đầu tư nhằm thu hút nguồn lực xã hội

1Tổng quan về CCSC Lợi nhuận
2Tổng quan về CCSC Dòng tiền
3Bộ hạn mức, định mức tài chính vận hành
4Hướng dẫn xây dựng CCSC Lợi nhuận Doanh nghiệp
5Hoàn thiện bảng tổng mức đầu tư điểm bán
6Bảng phân tích hiệu quả đầu tư

Tư duy triển khai để hình thành hệ sinh thái Tập đoàn

1Mô hình hệ sinh thái Doanh nghiệp
2Ứng dụng xây dựng nên mô hình hệ sinh thái Doanh nghiệp với các Doanh nghiệp hỗn hợp
3Xây dựng lộ trình phát triển chuỗi điểm bán
4Cấu trúc hệ thống tài khoản trong Hệ sinh thái nhằm kiểm soát vốn & chi phí
5Bảng chiến lược phát triển Doanh nghiệp trong 05 năm
6Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ kiểm soát vận hành: Five interface
Hỏi đáp & tư duy ứng dụng trong Doanh nghiệp1Hỏi đáp cùng chuyên gia
2Giới thiệu tài liệu tham khảo & các khoá huấn luyện nâng cao
3Lễ tổng kết & trao chứng nhận

Nội dung chi tiết chương trình CEO Quản trị - Kiến tạo

Chuyên đề

Danh mục Chương trình
STTNội dung chi tiết

 

 

 

 

 

 

Tổng quan về khóa huấn luyện

1 Lộ trình hiện thực hóa ý tưởng Kinh doanh
2 Chức năng của nhà kiến tạo
3 Khung năng lực cần trang bị
4 Tổng quan về khóa huấn luyện
5 Cấu trúc cân bằng các thành phần trong hệ thống Doanh nghiệp
6 Phương thức học tập hiệu quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến tạo giá trị khách hàng nhằm thoát khỏi cạnh tranh để trở thành đơn vị dẫn đầu

1Kiến tạo sứ mệnh Doanh nghiệp
2Lựa chọn phân khúc khách hàng
3Kiến tạo trải nghiệm khách hàng
4Kiến tạo 05 bộ tiêu chuẩn & giá trị cốt lõi
5Phương pháp định giá sản phẩm/ dịch vụ
6Các phương pháp thu tiền
7Xác lập quy mô điểm bán
8Tính doanh thu theo quy mô điểm bán
9Tính tổng mức đầu tư điểm bán theo quy mô điểm bán
10Bộ nhận diện tiêu chí nơi đặt điểm bán
11Tư duy đóng gói cơ chế khoán xây dựng điểm bán & phương án triển khai

 

 

 

 

 

Kiến tạo giá trị cán bộ nhân viên để tăng hiệu quả vận hành & tự động hóa Doanh nghiệp

1Định biên nhân viên phục vụ trải nghiệm theo quy mô điểm bán
2Cơ cấu tổ chức & Định biên nhân sự cấp trung & lãnh đạo
3Các phương pháp tính lương thưởng theo cơ chế khoán & Lưu ý khi dùng
4Quy trình tính lương
5Bảng thông số tính lương của điểm bán
6Phân tích quản trị thông số tính lương

 

 

 

 

 

Kiến tạo giá trị nhà đầu tư nhằm thu hút nguồn lực xã hội

1Tổng quan về CCSC Lợi nhuận
2Tổng quan về CCSC Dòng tiền
3Bộ hạn mức, định mức tài chính vận hành
4Hướng dẫn xây dựng CCSC Lợi nhuận Doanh nghiệp
5Hoàn thiện bảng tổng mức đầu tư điểm bán
6Bảng phân tích hiệu quả đầu tư

 

 

 

 

 

Tư duy triển khai để hình thành hệ sinh thái Tập đoàn

1Mô hình hệ sinh thái Doanh nghiệp
2Ứng dụng xây dựng nên mô hình hệ sinh thái Doanh nghiệp với các Doanh nghiệp hỗn hợp
3Xây dựng lộ trình phát triển chuỗi điểm bán
4Cấu trúc hệ thống tài khoản trong Hệ sinh thái nhằm kiểm soát vốn & chi phí
5Bảng chiến lược phát triển Doanh nghiệp trong 05 năm
6Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ kiểm soát vận hành: Five interface

 

Hỏi đáp & tư duy ứng dụng trong Doanh nghiệp

1Hỏi đáp cùng chuyên gia
2Giới thiệu tài liệu tham khảo & các khoá huấn luyện nâng cao
3Lễ tổng kết & trao chứng nhận

Lộ trình đào tạo

Giai đoạn 1

Học tập trung 3,5 ngày tại Resort 3* hoặc tương đương
Được cung cấp đầy đủ nơi ăn ở và công cụ học tập

Giai đoạn 2Học Online 60 ngày
Có tài khoản riêng và tự học trên nền tảng ceovietnamonline.vn

Giai đoạn 3

Tham gia cộng đồng Doanh nhân CEO Việt Nam Global
Giao lưu, chia sẻ hàng tháng qua các buổi zoom review cấp cao (1 tháng/lần) trong vòng 24 tháng

Đặc quyền tại hệ sinh thái CEO Việt Nam Global sau khi tham gia chương trình CEO Quản trị

“Không chỉ đơn thuần là khóa học mà là cả hệ sinh thái doanh nhân”

 • Học viên được tham gia các buổi zoom review cấp cao (1 tháng/lần) trong vòng 24 tháng
 • Học viên được nhận chính sách ưu đãi 10% khi mua khóa học bất kỳ tại Học viện (Hiệu lực vĩnh viễn khi hoàn thành chương trình CEO Quản trị)
 • Học viên được tham gia cộng đồng doanh nhân CEO Việt Nam Global
 • Học viên có cơ hội đăng ký trải nghiệm các chuyến đào tạo tại nước ngoài
 • Học viên đủ điều kiện để đăng ký học chương trình CEO Master
 • Học viên có cơ hội tham gia vào hệ sinh thái CEO Việt Nam
 • Học viên được nhận chính sách ưu đãi khi cho con theo học tại đây
 • Học viên có cơ hội được tham gia đầu tư cùng CVG Shark Group
 • Học viên được nhận chính sách ưu đãi khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ tại đây
 • Học viên được nhận chính sách ưu đãi khi cho con theo học tại đây
 • Học viên có cơ hội trở thành giảng viên tại đây
 • Học viên được ưu tiên tuyển dụng sinh viên tại đây

HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM Global

Cảm nhận của học viên sau khi tham gia chương trình CEO Quản trị Kiến tạo

Cảm nhận thực tế của các học viên sau khi tham gia chương trình CEO Quản trị Kiến tạo tại Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam Global (Click để xem video)

Anh Tô Xuân Hiếu
Anh Tô Xuân Hiếu
Chủ tịch Tập đoàn Hyosung Việt Nam
Read More
Sau khi tham gia khoá học này. Thực sự tôi rất vui, rất hài lòng. thầy Tuấn đã trao cho toàn bộ tất cả CEO trong khoá học này những điều bổ ích. Thầy đã đưa rất nhiều những ứng dụng khoa học vào thực tiễn để áp dụng phù hợp với các mô hình quản lý của doanh nghiệp Việt hơn.
Anh Lê Thanh Sơn
Anh Lê Thanh Sơn
CEO Trung tâm Anh ngữ Big Ben
Read More
Nếu như tôi được học khoá này trước khi thành lập doanh nghiệp, thì tôi đã rút ngắn được một năm xây dựng và tiết kiệm được một phần ba số tiền khởi tạo ban đầu.
Anh Nguyễn Tuấn Tú
Anh Nguyễn Tuấn Tú
CEO TuArt Wedding
Read More
Theo tôi, những người chủ doanh nghiệp nên đi học khoá học. Được thầy Ngô Minh Tuấn chia sẻ về đạo phật và ứng dụng vào kinh doanh, tôi biết cách tìm hiểu vào bản chất vấn đề. Từ đó suy nghĩ, tư duy mạch lạc hơn, vận hành doanh nghiệp chuyên nghiệp và có hệ thống hơn.
Anh Huỳnh Kiều
Anh Huỳnh Kiều
Chủ tịch Công ty BĐS Thành Đồng
Read More
Sau khi nhận được giá trị từ thầy và áp dụng một cách triệt để, tối thấy nhàn hơn trong việc vận hành doanh nghiệp, có thể khoán và tự động hoá doanh nghiệp rất khoẻ. Anh/ chị doanh nhân khi áp dụng công cụ này sẽ thoát khỏi doanh nghiệp mà doanh nghiệp vẫn vận hành hiệu quả.
Anh Hoàng Văn Kiên
Anh Hoàng Văn Kiên
CEO Công ty VINA Tân Á
Read More
Trước kia, Tôi phải làm việc từ 12 đến 14 tiếng mỗi ngày, kể cả thứ 7 và Chủ nhật. Sau khi tham gia khoá học, tôi đã thay đổi được tư duy, áp dụng các công cụ vào vận hành. Do đó thời lượng xử lý công việc được giảm đi đáng kể.
Chị Đinh Thị Hồng Thịnh
Chị Đinh Thị Hồng Thịnh
Chủ tịch HĐQT ITAS MARS INTIMATES
Read More
2 năm đại dịch Covid vừa rồi, Sau khi học các công cụ, chiến lược của thầy. mình đã thay đổi cách trả lương, trả thưởng, các phương pháp quản trị, nhờ vậy mà mình đã vượt qua giải đoạn khó khăn đó
Chị Lê Thị Hồng Thanh
Chị Lê Thị Hồng Thanh
CEO Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ TNS Á Châu
Read More
Mình đã đạt được 250% doanh thu năm đầu, sau 2 tháng học chương trình. Khi học xong là mình đã dùng được rồi, mà sau đó còn có những khoá review để mọi người vào hỏi thầy. Trong quá trình áp dụng gặp những vấn đề nào, còn vướng mắc gì thì thầy sẽ giải đáp ngay lập tức và rất chi tiết.
Chị Đỗ Thị Tuyền
Chị Đỗ Thị Tuyền
CEO Công ty Hải Thái Gia
Read More
Khi mình học về, sau một tháng, doanh thu của công ty tăng gấp đôi. Nhưng điều mà mình cảm thấy giá trị nhất là tâm của mình đã thanh thản hơn, không lăng xăng như trước. Mình không còn áp đặt muốn nhân viên phải liên tục thay đổi theo ý mình. Vì mình thấy tâm ổn định mới điều hành doanh nghiệp phát triển lên tầm cao hơn.
Anh Nguyễn Thành Công
Anh Nguyễn Thành Công
CEO Công ty cổ phần dược Tâm Phúc
Read More
Những kiến thức của thầy quá giá trị, nhưng nó phải có thời gian thực hành. Sau khi học, mình được thầy tiếp tục đồng hành trong 12 tháng. Để mình có thể đưa được kiến thức này vào thực tế. Thực sự khoá học của thầy rất giá trị và có tính áp dụng rất cao.
Anh Nguyễn Duy Đại
Anh Nguyễn Duy Đại
CEO Công ty cổ phần Hyosung
Read More
Sau khi tham gia khoá học. Tôi đã được trang bị kiến thức, trang bị bộ công cụ, và được các thầy trực tiếp đến doanh nghiệp để hỗ trợ cùng với chúng tôi, đưa vào quy trình hoạt động theo chương trình khoán. Kết quả chúng tôi đã tăng năng suất lên 150%, đời sống cán bộ công nhân viên đã trở nên tốt hơn.
Anh Đinh Bảo Toàn
Anh Đinh Bảo Toàn
CEO Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời
Read More
Thầy Tuấn có bộ công cụ quản trị, một hệ tư tưởng thực chiến rất hiệu quả. Với những gì mình đã học được, mình sẽ ứng dụng vào cuộc sống và công việc hiệu quả
Anh Lâm Hồng Phúc
Anh Lâm Hồng Phúc
CEO Công ty TNHH Nam Quốc Việt
Read More
Sau khoá học, tôi đã hệ thống được tất cả vấn đề của mình, để có thể xây dựng lại một hệ thống chuyên nghiệp dựa trên nguồn lực sẵn có. Khoá học này đã giúp cho doanh nghiệp của tôi rất nhiều.
Anh Thiêm
Anh Thiêm
Công ty BĐS News Land Group
Read More
Điều tâm đắc nhất của mình là được tiếp cận tận gốc đạo phật một cách rất logic và khoa học. Mình xâu chuỗi được mọi vấn đề. Không còn bị ngợp trong nhiều pháp tu khác nhau như ngày trước.
Anh Lai Đức Giang
Anh Lai Đức Giang
Công ty BĐS SBG Thái Nguyên
Read More
Mình có thể nhìn thấy Tâm của mình, nhìn ra được những vấn đề nằm sâu bên trong. Và từ đấy mình có thể tìm được cách giải quyết.
Chị Phạm Hà Châu
Chị Phạm Hà Châu
Giáo Viên
Read More
Sau 2 ngày học, mình nhận ra rằng, có thể thuận theo tự nhiên, không cần phải cưỡng ép hay gò bó gì. Mình vẫn có thể chuyển hoá cảm xúc, nhận thức của bản thân bằng trí tuệ và kiến thức.
Anh Nguyễn Văn Lợi
Anh Nguyễn Văn Lợi
Đến từ Hà Nội
Read More
Ngày xưa, mình cứ nghĩ Đạo phật là một điều gì đó rất là vĩ đại. Nhưng thầy đã tinh gọn và cô đọng lại để cho dễ hiểu và cảm nhận được. Tôi thấy, các bạn trẻ nếu được đánh thức tâm thức sớm thì con đường thành công sẽ được rút ngắn rất nhiều.
Bác Phương Công Trọng
Bác Phương Công TrọngCố vấn Công ty cổ phần Ô tô - Xe máy Hà Nội
Read More
Chúng tôi cũng như các công ty khác, hiện nay còn rất nhiều vấn đề yếu kém cần phải giải quyết. Chương trình này đã giúp tôi trong việc tổ chức lại cơ cấu tổ chức, tuyển dụng, đào tạo, chế độ chính sách cho nhân viên công ty.
Chị Hà Thị Tú Anh
Chị Hà Thị Tú Anh
Trưởng phòng Nhân sự Công ty máy biến thế Hà Nội
Read More
Doanh nghiệp hiện tại của mình đang phát triền nhanh, do đó gặp rất nhiều vấn đề về nhân sự. Qua khoá học này, mình sẽ có những định hướng cụ thể, đưa ra nhưng cách làm mang tính thực tiễn hơn.
Chị Nguyễn Thị Hồng Hà
Chị Nguyễn Thị Hồng Hà
Trưởng phòng Nhân sự Công ty cổ phần địa ốc Hưng Vượng
Read More
Đây là một khoá học để cho các bạn trưởng phòng nhân sự, giám đốc nhân sự biết được mình nên làm gì? Cần phải làm gì? Mình là ai trong doanh nghiệp? Để có thể hỗ trợ tốt nhất cho CEO và các phòng ban trong doanh nghiệp.
Previous
Next

Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam Global

Kiến tạo Doanh nhân Thành công & Hạnh phúc

Trụ sở:

Tầng 5, toà nhà SME Hoàng Gia, Đ. Tô Hiệu, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Email:

Info@ceovietnam.edu.vn

Hotline:

0986 77 66 22

ĐĂNG KÝ NGAY
ĐỂ TRỞ THÀNH DOANH NHÂN THÀNH CÔNG & HẠNH PHÚC

  Chọn Tỉnh Thành đang sinh sống:

  Học viện CEO Việt Nam cam kết bảo mật thông tin của quý Anh Chị trong mọi trường hợp!

  Logo Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam

  ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

  Cảm ơn quý khách đã tin tưởng Học viện CEO

  Học viện CEO sẽ liên hệ để hỗ trợ quý khách trong thời gian sớm nhất!