CHƯƠNG TRÌNH NHÂN BẢN VÀ HỢP TÁC CÙNG CHUYÊN GIA

Lớp Sharker 1 đã tổ chức thành công với 40 chuyên gia đánh dấu cột mốc lịch sử, là nền móng để tiếp tục phát triển các lớp Sharker tiếp theo
Tập đoàn CEO Việt Nam Global xin thông báo mở lớp Sharker 2

Test khóa học CEO Việt Nam

CMO_giam_doc_marketing

Giúp Học viên xây dựng, vận hành hệ thống trải nghiệm khách hàng Chuyên nghiệp & Hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức

CEO BEGINNER – GIÁM ĐỐC KHỞI NGHIỆP

GD-khoi-nghiep

Giúp Học viên xây dựng, vận hành doanh nghiệp khởi nghiệp thành công bằng tư tưởng, tư duy khoán và bộ công cụ kiểm soát cơ hội, nguồn lực, vận hành chi tiết