CEO BEGINNER – GIÁM ĐỐC KHỞI NGHIỆP

GD-khoi-nghiep

Giúp Học viên xây dựng, vận hành doanh nghiệp khởi nghiệp thành công bằng tư tưởng, tư duy khoán và bộ công cụ kiểm soát cơ hội, nguồn lực, vận hành chi tiết

CCO – GIÁM ĐỐC KINH DOANH

giam-doc-kinh-doanh

Giúp Học viên xây dựng, vận hành hệ thống Kinh doanh Ổn định, Hiệu quả và nằm trong hạn mức chi phí với cơ chế Khoán

CHRO – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Giúp Học viên xây dựng, vận hành hệ thống Nhân sự Ổn định, Hiệu quả và nằm trong hạn mức Chi phí với cơ chế Khoán

XÂY DỰNG HỒ SƠ GỌI VỐN

XD-ho-so-goi-von

Giúp Học viên hiểu được góc nhìn của nhà đầu tư. Xây dựng được bộ Hồ sơ Gọi vốn chuyên nghiệp & Hiệu quả

CHƯƠNG TRÌNH NHÂN BẢN VÀ HỢP TÁC CÙNG CHUYÊN GIA

Lớp Sharker 1 đã tổ chức thành công với 40 chuyên gia đánh dấu cột mốc lịch sử, là nền móng để tiếp tục phát triển các lớp Sharker tiếp theo
Tập đoàn CEO Việt Nam Global xin thông báo mở lớp Sharker 2