HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM GLOBAL

SẢN PHẨM

GIẢI PHÁP

Giải pháp dành cho chủ doanh nghiệp

giam-doc-kinh-doanh

CCO – GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Giúp Học viên xây dựng, vận hành hệ thống Kinh doanh Ổn định, Hiệu quả và nằm trong hạn mức chi phí với cơ chế Khoán

Xem chi tiết ⟶
GD-TAI-CHINH

CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Giúp Học viên xây dựng, vận hành hệ thống quản trị Tài chính Chuyên nghiệp & Hiệu quả

Xem chi tiết ⟶

CHRO – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Giúp Học viên xây dựng, vận hành hệ thống Nhân sự Ổn định, Hiệu quả và nằm trong hạn mức Chi phí với cơ chế Khoán

Xem chi tiết ⟶

GIẢI PHÁP

Giải pháp dành cho giám đốc chức năng

giam-doc-kinh-doanh

CCO – GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Giúp Học viên xây dựng, vận hành hệ thống Kinh doanh Ổn định, Hiệu quả và nằm trong hạn mức chi phí với cơ chế Khoán

Xem chi tiết ⟶
CMO_giam_doc_marketing

CMO – GIÁM ĐỐC MARKETING

Giúp Học viên xây dựng, vận hành hệ thống trải nghiệm khách hàng Chuyên nghiệp & Hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức

Xem chi tiết ⟶
GD-TAI-CHINH

CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Giúp Học viên xây dựng, vận hành hệ thống quản trị Tài chính Chuyên nghiệp & Hiệu quả

Xem chi tiết ⟶

CHRO – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Giúp Học viên xây dựng, vận hành hệ thống Nhân sự Ổn định, Hiệu quả và nằm trong hạn mức Chi phí với cơ chế Khoán

Xem chi tiết ⟶

GIẢI PHÁP

Giải pháp dành cho khởi nghiệp

tham-dinh-du-an-dau-tu

INVESTOR – THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Giúp nhà đầu tư có đủ năng lực để thẩm định chính xác tiềm năng của dự án Start-up & Nâng cao chất lượng cuộc sống của nhà đầu tư

Xem chi tiết ⟶
GD-khoi-nghiep

CEO BEGINNER – GIÁM ĐỐC KHỞI NGHIỆP

Giúp Học viên xây dựng, vận hành doanh nghiệp khởi nghiệp thành công bằng tư tưởng, tư duy khoán và bộ công cụ kiểm soát cơ hội, nguồn lực, vận hành chi tiết

Xem chi tiết ⟶
XD-ho-so-goi-von

XÂY DỰNG HỒ SƠ GỌI VỐN

Giúp Học viên hiểu được góc nhìn của nhà đầu tư. Xây dựng được bộ Hồ sơ Gọi vốn chuyên nghiệp & Hiệu quả

Xem chi tiết ⟶

GIẢI PHÁP

Giải pháp dành cho quản lý cấp trung

GIẢI PHÁP

Giải pháp để cuộc sống hạnh phúc và an lạc