HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM GLOBAL

Tìm kiếm
Close this search box.

SẢN PHẨM

GIẢI PHÁP

Giải pháp dành cho chủ doanh nghiệp

CEO QUẢN TRỊ – KIẾN TẠO

Giúp học viên biết cách triển khai, đóng gói một hệ thống doanh nghiệp bài bản, vận hành tự động và có tầm nhìn, đánh giá tính khả thi bằng hệ thống các thông số và bản đồ tài chính.

Xem chi tiết ⟶

CEO QUẢN TRỊ – VẬN HÀNH

Giúp học viên sử dụng hệ thống tham chiếu Five Interface để phê duyệt hệ thống Hạn mức/Định mức khả thi trước khi vận hành

Xem chi tiết ⟶

CHỦ TỊCH DOANH NGHIỆP

Huấn luyện học viên đóng gói tài liệu của doanh nghiệp để nhân bản hệ thống và trở thành Bác sĩ doanh nghiệp tham gia triển khai tư vấn tại DN khách hàng của Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam hoặc chủ động mở được doanh nghiệp tư vấn

Xem chi tiết ⟶
anh_hien_thi_co_che_hinh_thanh_tu_duy

CƠ CHẾ HÌNH THÀNH TƯ DUY

Giúp Học viên tìm về cơ chế tư duy gốc thông qua quá trình Quy luật hóa các quy luật trong đời sống (Tư duy nhất thể)

Xem chi tiết ⟶

GIẢI PHÁP

Giải pháp dành cho giám đốc chức năng

giam-doc-kinh-doanh

CCO – GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Giúp Học viên xây dựng, vận hành hệ thống Kinh doanh Ổn định, Hiệu quả và nằm trong hạn mức chi phí với cơ chế Khoán

Xem chi tiết ⟶
GD-TAI-CHINH

CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Giúp Học viên xây dựng, vận hành hệ thống quản trị Tài chính Chuyên nghiệp & Hiệu quả

Xem chi tiết ⟶

CHRO – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Giúp Học viên xây dựng, vận hành hệ thống Nhân sự Ổn định, Hiệu quả và nằm trong hạn mức Chi phí với cơ chế Khoán

Xem chi tiết ⟶

GIẢI PHÁP

Giải pháp dành cho khởi nghiệp

tham-dinh-du-an-dau-tu

INVESTOR – THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Giúp nhà đầu tư có đủ năng lực để thẩm định chính xác tiềm năng của dự án Start-up & Nâng cao chất lượng cuộc sống của nhà đầu tư

Xem chi tiết ⟶
GD-khoi-nghiep

CEO BEGINNER – GIÁM ĐỐC KHỞI NGHIỆP

Giúp Học viên xây dựng, vận hành doanh nghiệp khởi nghiệp thành công bằng tư tưởng, tư duy khoán và bộ công cụ kiểm soát cơ hội, nguồn lực, vận hành chi tiết

Xem chi tiết ⟶
XD-ho-so-goi-von

XÂY DỰNG HỒ SƠ GỌI VỐN

Giúp Học viên hiểu được góc nhìn của nhà đầu tư. Xây dựng được bộ Hồ sơ Gọi vốn chuyên nghiệp & Hiệu quả

Xem chi tiết ⟶

GIẢI PHÁP

Giải pháp dành cho quản lý cấp trung

GIẢI PHÁP

Giải pháp để cuộc sống hạnh phúc và an lạc