Truyền thông

Tin nổi bật

Tin mới nhất

Người vô tâm liệu có đáng trách?

“Vô” là không “Vô tâm” là “Tâm” không đặt trong hiện tại “Vô tâm” trong đạo Phật gọi là “không sống trong thời khắc này” hay là “không Chánh niệm”

3 việc cần làm trong cuộc sống này

Chúng ta sống trên đời có 3 việc phải làm: 1. Báo hiếu cha mẹ 2. Để lại nguồn lực cho con cái 3. Phát triển bản thân Báo hiếu

Sự cô đơn của những người làm sếp

Người lãnh đạo trong mỗi tổ chức đóng vai trò quan trọng, họ định hướng và dẫn dắt sự phát triển. Sự thành công của tổ chức phụ thuộc vào