Truyền thông

Tin nổi bật

Tin mới nhất

3 kỹ năng cần có của nhà quản trị tài giỏi

Mỗi doanh nghiệp sinh ra đều có sứ mệnh và tầm nhìn định hướng tương lai rõ ràng. Để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển, luôn cần

CẢM XÚC LÀ KẺ THÙ SỐ 1 CỦA THÀNH CÔNG

Cảm xúc là một trạng thái thay đổi của Tâm, khi mà Tâm thay đổi thì trạng thái cảm xúc cũng bị biến đổi theo. Khi sống bản năng bằng

CỘI NGUỒN CỦA THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC

Trí tuệ là gốc rễ; Cảm xúc, vật chất là thành quả. Muốn có cuộc sống thành công và hạnh phúc thì trước tiên phải nâng cao trí tuệ!  TRÍ