HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM GLOBAL

Tìm kiếm
Close this search box.

Truyền thông

Tin nổi bật

Tin mới nhất

CỘI NGUỒN CỦA THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC

Trí tuệ là gốc rễ; Cảm xúc, vật chất là thành quả. Muốn có cuộc sống thành công và hạnh phúc thì trước tiên phải nâng cao trí tuệ!  TRÍ

TƯ DUY ĐẦU TƯ ĐỂ TIỀN ĐẺ RA TIỀN 

Tư tưởng của nhà đầu tư như thế nào thì gắn với tư duy đầu tư như vậy. Vậy đầu tư vào đâu? Đầu tư như thế nào để không

Ý NGHĨA CÁC KỸ NĂNG CỦA NHÀ QUẢN TRỊ

Ngoài khả năng về chuyên môn, kỹ năng mềm giúp một người lãnh đạo giỏi phát triển rất mạnh mẽ. Cụ thể, một nhà quản trị giỏi phải có năng