Truyền thông

Tin nổi bật

Tin mới nhất

CẢM XÚC LÀ KẺ THÙ SỐ 1 CỦA THÀNH CÔNG

Cảm xúc là một trạng thái thay đổi của Tâm, khi mà Tâm thay đổi thì trạng thái cảm xúc cũng bị biến đổi theo. Khi sống bản năng bằng

CỘI NGUỒN CỦA THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC

Trí tuệ là gốc rễ; Cảm xúc, vật chất là thành quả. Muốn có cuộc sống thành công và hạnh phúc thì trước tiên phải nâng cao trí tuệ!  TRÍ

TƯ DUY ĐẦU TƯ ĐỂ TIỀN ĐẺ RA TIỀN 

Tư tưởng của nhà đầu tư như thế nào thì gắn với tư duy đầu tư như vậy. Vậy đầu tư vào đâu? Đầu tư như thế nào để không

Ý NGHĨA CÁC KỸ NĂNG CỦA NHÀ QUẢN TRỊ

Ngoài khả năng về chuyên môn, kỹ năng mềm giúp một người lãnh đạo giỏi phát triển rất mạnh mẽ. Cụ thể, một nhà quản trị giỏi phải có năng