HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM GLOBAL

Tìm kiếm
Close this search box.

QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN THỰC SỰ LÀ YẾU TỐ THEN CHỐT CHO SỰ TỒN TẠI CỦA TỔ CHỨC ?

Quản trị dòng tiền đối với mỗi doanh nghiệp được ví như là máu chảy trong cơ thể bởi “Tiền” là yếu tố mục đích và quan tâm hàng đầu trong mỗi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Quản trị dòng tiền là yếu tố then chốt cho sự tồn tại của doanh nghiệp

ĐỊNH NGHĨA TRONG QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN

Dòng tiền (Cash Flow): sự chuyển động vào/ ra của đồng tiền (nhận và chi)

 

Mục tiêu: tạo ra được một dòng tiền dương (Positive Cash Flow), (nhận vào nhiều hơn chi ra). Nếu doanh thu không ổn định, việc thanh toán các chi phí cũng gặp nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp sẽ tạo ra dòng tiền âm (Negative Cash Flow) – chi nhiều hơn nhận.

 

Dòng tiền thuần: số tiền còn lại sau khi thu và chi. Dòng tiền thuần tổng hợp nhờ số liệu của các dòng tiền tới từ 3 hoạt động động chính:

  • Hoạt động kinh doanh: Dòng tiền ra vào chủ yếu từ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp.
  • Hoạt động đầu tư: Dòng tiền vào và ra chủ yếu từ các hoạt động mua sắm, hình thành các tài sản dài hạn và những khoản đầu tư tài chính.
  • Hoạt động tài chính: Phản ánh dòng tiền đến từ các quyết định huy động cho hoạt động của doanh nghiệp.

QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN LÀ TỐI QUAN TRỌNG GIÚP TỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA MỖI DOANH NGHIỆP

Tại sao việc quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp lại được ví như việc đảm bảo lưu thông dòng máu trong cơ thể con người? Tại sao quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp lại quan trọng như vậy?

 

  • Tăng gắn kết với nhân viên khi có các khoản thưởng, đầu tư cơ sở vật chất và thanh toán lương đúng hạn.
  • Kiểm soát, tăng số tiền và tốc độ dòng tiền vào; giảm thiểu số tiền, tốc độ dòng tiền ra.
  • Thiết lập kế hoạch vay/trả tiền hiệu quả, tăng tín dụng với ngân hàng, nhà đầu tư và nhà cung cấp.
  • Sử dụng tiền mặt hiệu quả nhất khi có sẵn.
  • Cung cấp tài chính để mở rộng và phát triển kinh doanh
  • Tận dụng tối đa các cơ hội giảm thiểu chi phí như chiết khấu mua hàng hay tối ưu hóa chi phí vận hành, sản xuất.

 

CEO nắm được tầm quan trọng của việc quản trị dòng tiền với doanh nghiệp mình sẽ là chìa khóa để cân đối, điều chỉnh sức khỏe của doanh nghiệp.

 

Share

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

Tin phổ biến