HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM GLOBAL

Tìm kiếm
Close this search box.

xây dựng

“CHIẾC CẦU BẬP BÊNH” TRONG NGÀNH XÂY DỰNG

Việc lúc nhiều, lúc ít. Người lúc thiếu, lúc thừa. Bài toán về “chiếc cầu bập bênh” này diễn ra thường xuyên trong các doanh nghiệp xây dựng. Nguyên nhân