HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM GLOBAL

Tìm kiếm
Close this search box.

5 CĂN BỆNH VỀ QUẢN TRỊ MÀ CÁC CHỦ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG THƯỜNG MẮC PHẢI

5 căn bệnh của chủ doanh nghiệp xây dựng

BỆNH THỨ NHẤT: CHIẾN LƯỢC

Bệnh này rất nhiều doanh nghiệp mắc phải, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thể hiện cụ thể là ông chủ doanh nghiệp xây dựng không có tầm nhìn xu thế thị trường, thiếu hoặc chưa tự đánh giá doanh nghiệp mình và không thể lên chiến lược dài hạn.

 

BỆNH THỨ HAI: KỸ NĂNG QUẢN TRỊ

Bệnh này thể hiện ở hoạt động định hướng và hoạt động kiểm tra của ông chủ doanh nghiệp xây dựng “có vấn đề”. Ông chủ doanh nghiệp xây dựng không theo dõi hoạt động của nhân công thường xuyên, thường bỏ qua bước so sánh hiệu quả công việc, làm đến đâu tính đến đấy.

BỆNH THỨ BA: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Nhiều doanh nghiệp xây dựng thường bỏ qua bước thống kê số liệu liên tục qua các năm nên không thể hoạch định được kế hoạch thi công. Việc đối chiếu sổ sách, chứng từ, hoá đơn không thường xuyên rà soát, phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.

 

BỆNH THỨ TƯ: NHÂN SỰ

Nhiều doanh nghiệp xây dựng thiếu hoạch định chiến lược nhân sự, không phân biệt được vai trò giữa quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực, không phát triển được lực lượng kế thừa, không có đủ nguồn nhân lực.

 

BỆNH THỨ NĂM: TÂM LÝ SỢ THAY ĐỔI

“Không sợ bệnh, chỉ sợ thấy bệnh mà không chữa, bệnh trở thành tật”, lúc đó vô phương cứu chữa. Chính căn bệnh thứ 5 khiến cho doanh nghiệp ngại chữa bệnh bằng giải pháp hệ thống quản trị doanh nghiệp – loại thuốc có thể phòng và giảm thiểu bệnh thứ 1 đến bệnh thứ 5. 

 

VẬY GIẢI PHÁP LÀ GÌ?

Bản chất kinh doanh là 2 CON: Con Người và Con Số. Chính tương tác giữa con người với Con Người tạo ra giá trị thể hiện qua Con Số, chính tính tích cực hay tiêu cực của Con Số tạo ra sẽ tác động lại Con Người và Doanh nghiệp. Biết những bệnh để tìm giải pháp phòng tránh!

 

LÀ CHỦ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG, BẠN ĐANG BĂN KHOĂN VỀ GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ VÀ VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP?

 

HỌC VIỆN CEO VIỆT NAM triển khai tổ chức chương trình Huấn luyện: “QUẢN TRỊ VÀ VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG” được trực tiếp đào tạo và chia sẻ bởi Thầy Ngô Minh Tuấn.

 


 

Tham gia chương trình Huấn luyện Quản trị và Vận hành Doanh nghiệp Xây dựng được trực tiếp đào tạo và chia sẻ bởi Thầy Ngô Minh Tuấn: https://bit.ly/fb_quan_tri_xay_dung_a2-2

Share

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

Tin phổ biến